The ethical side of clinical tests during phase I in oncological therapy

Main Article Content

Kazimierz Szewczyk

Abstract

The article begins by giving explaining the domination in biomedical experimentation of research leading to the production and implementation of new medicines. The description of these factors serves as an introduction to the fundamental section of the article that discusses the specific features of clinical tests during phase I of oncological therapy. They include above all such elements as the choice of human subjects from among the terminally ill and the non-therapeutic character of the experiments with an accompanying small statistical background of significant effects. The above features are the basic source of ethical dilemmas connected with phase I tests. In the article the following four most important factors have been analyzed: 1. the practical impossibility of obtaining an informed consent of the human subject for participating in the test, 2. the blurring of the border between therapy and experiment, leading to the treatment of phase I experiments as especially valuable though non-cost-effective therapeutic procedures, 3. the blurring of the distinction between a physician-therapist and a physician-researcher, 4. the tendency on the part of physicians and patients to treat phase I experiments as a way to avoid difficult conversations and decisions after all therapeutic options have been exhausted.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szewczyk, Kazimierz. 2009. “The Ethical Side of Clinical Tests During Phase I in Oncological Therapy”. Diametros, no. 19 (March):185-207. https://doi.org/10.13153/diam.19.2009.340.
Section
Articles
Author Biography

Kazimierz Szewczyk

dr hab. Kazimierz Szewczyk, filozof i biolog, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Organizator i kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Medycyny tej uczelni. Autor i współautor prac z immunologii, filozofii biologii, filozofii medycyny, tanatologii oraz etyk zawodowych, w tym podręczników: Etyka i deontologia lekarska (1994), Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej (1998, 1999), Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej (2001). Współredaktor i współautor monografii Umierać bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej (1996), Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego (2002). Współpracownik Komisji Etyki Medycznej Polskiej Akademii Umiejętności.
Share |

References

Abdoler i wsp. [2008] – E. Abdoler i wsp., The Ethics of Phase 0 Oncology Trials, „Clinical Cancer Research” 2008, nr 12.
View in Google Scholar

Agrawal i wsp. [2006] – M. Agrawal i wsp., Patients’ Decisions-Making Process Regarding Participation in Phase I Oncology Research, „Journal of Clinical Oncology” 2006, nr 27.
View in Google Scholar

Agrawal, Emanuel [2003] – M. Agrawal, E.J. Emanuel, Ethics of Phase 1 Oncology Studies. Reexamining the Arguments and Data, „Journal of the American Medical Association” 2003, nr 8.
View in Google Scholar

AMA [1847] – American Medical Association, Code of Medical Ethics, Philadelphia 1847, http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1930.html.
View in Google Scholar

Anonim [2008] – Anonim, Strach zabija jak rak, informacja za „Życiem Warszawy” z 16 stycznia 2008, Interia.pl: http://fakty.interia.pl/polska/news/strach-zabija-tak-jak-rak,1042613.
View in Google Scholar

Ariès [1992] – Ph. Ariès, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, PIW, Warszawa 1992.
View in Google Scholar

BK [2008] – BK, Mało kobiet korzysta z bezpłatnych badań, „Kurier Lubelski”, źródło: Internet http://kurierlubelski.pl/module-dzial-printpub-tid-9-pid-58827.html
View in Google Scholar

Bochenek, Kortko [2006] – K. Bochenek, D. Kortko, Lekarze leczą śmierć (rozmowa z prof. Kornelem Gibińskim), http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35055,3604550.html; przedruk w: K. Bochenek, D. Kortko, Dobry zawód, Znak, Kraków 2006.
View in Google Scholar

Debata [2005] – Debata, Prawdomówność w medycynie, debata na forum „Diametros”, 18-20 marca 2005; http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=deb7&m=17&ik=11
View in Google Scholar

Dubos [1962] – R. Dubos, Miraże zdrowia. Utopie, postęp i zmiany biologiczne, tłum. T. Kiela- nowski, PZWL, Warszawa 1962.
View in Google Scholar

Durczok [ 2005] – K. Durczok, Wygrać życie. Rozmowy przeprowadził P. Mucharski, Znak, Kraków 2005.
View in Google Scholar

Gillon [2003] – R. Gillon, Ethics Needs Principles – Four Can Encompass the Rest – and the Respect for Autonomy Should Be „First Among Equals”, „Journal of Medical Ethics” 2003, nr 5.
View in Google Scholar

Glannon [2006] – W. Glannon, Phase I Oncology Trials: Why the Therapeutic Misconception Will Not Go Away, „Journal of Medical Ethics” 2006, nr 2.
View in Google Scholar

Hill [2007] – T.P. Hill, Phase 0 Trials: Are They Ethically Challenged, „Clinical Cancer Rese- arch” 2007, nr 13.
View in Google Scholar

Hoedemaekers, ten Have [1998] – R. Hoedemaekers, H. ten Have, Geneticization: The Cyprus Paradigm, „Journal of Medicine and Philosophy” 1998, nr 3.
View in Google Scholar

Horstmann i wsp. [2005] – E. Horstmann i wsp., Risks and Benefits of Phase 1 Oncology Trials, 1991 Through 2002, „New England Journal of Medicine” 2005, nr 9.
View in Google Scholar

Italiano i wsp. [2008] – A. Italiano i wsp., Treatment Outcome and Survival in Participants of Phase I Oncology Trials Carried out From 2003 to 2006 at Institut Gustave Roussy, „Annals of Oncology”, 2008, nr 4.
View in Google Scholar

Jędrzejczak [2007] – W.W. Jędrzejczak, Pod ostrzałem, „Gazeta Lekarska” 2007, nr 4.
View in Google Scholar

Katz [1993] – J. Katz, „Ethics and Clinical Research” Revisited, „Hastings Center Report” 1993, nr 5.
View in Google Scholar

Katz [1997] – S. Katz, Secular Morality, w: Morality and Health, red. A.M. Brandt, P. Rozin, Routlege, New York 1997.
View in Google Scholar

Kimmelman [2007] – J. Kimmelman, Ethics at Phase 0: Clarifying the Issues, „Journal of Law, Medicine & Ethics” 2007, nr 4.
View in Google Scholar

Lewis i wsp. [2001] – S. Lewis i wsp., Dancing With the Porcupine: Rules for Governing the University – Industry Relationship, „Canadian Medical Association Journal” 2001, nr 18.
View in Google Scholar

Mastroianni, Kahn [2001] – A. Mastroianni, J. Kahn, Swinging on the Pendulum, „Hastings Center Report” 2001, nr 3.
View in Google Scholar

May [1977] – W.F. May, Code and Covenant or Philanthropy and Contract? w: Ethics in Medicine. Historical Perspective and Contemporary Concerns, red. S.J. Reiser, A.J. Dyck, W.J. Curran, The MIT Press, Cambridge 1977.
View in Google Scholar

Miller [2000] – M. Miller, Phase I Cancer Trials. A Collusion of Misunderstanding, „Hastings Center Report” 2000, nr 4.
View in Google Scholar

Moreno [2001] – J.D. Moreno, Goodbye to All That: The End of Moderate Protectionism in Human Subjects Research, „Hastings Center Report” 2001, nr 3.
View in Google Scholar

Pearson [2003] – L.J. Pearson, Why „Techno-Slang” at the End of Life?, „Nurse Practitioner” 2003, nr 5.
View in Google Scholar

Penson i wsp. [2005] – R.T. Penson i wsp., The Fear of Death, „The Oncologist” 2005, nr 10.
View in Google Scholar

Polska Agencja Prasowa [2008] – Polska Agencja Prasowa, Obiecujemy wszystko dla wszystkich, „Goniec Medyczny. Ekspres Onkologiczny” nr 115, z dnia 18 kwietnia 2008; http://www.esculap.pl/ONK/news.html?news=19091
View in Google Scholar

Schafer [2004] – A. Schafer, Biomedical Conflicts of Interest: A Defense of the Sequestration Thesis – Learning From the Cases of Nancy Olivieri and David Healy, „Journal of Medical Ethics”, 2004 nr 1.
View in Google Scholar

Szewczyk [2000] – K. Szewczyk, Kilka uwag na marginesie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finasowania oraz trybu działania komisji bioetycznych, „Edukacja Filozoficzna” 2000, vol. 29.
View in Google Scholar

Szymborski, Kurtz [2007] – T. Szymborski, Ł. Kurtz, Tragiczny finał eksperymentu, „Dzien- nik” z dnia 5 marca 2007.
View in Google Scholar

Taylor [1996] – Ch. Taylor, Etyka autentyczności, tłum. A. Pawelec, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków 1996.
View in Google Scholar

Thomas [1991] – L.-V. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii, tłum. K. Kocjan, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991.
View in Google Scholar

Viens, Savulescu [2004] – A.M. Viens, J. Savulescu, Introduction to The Olivieri Symposium, „Journal of Medical Ethics” 2004, nr 1.
View in Google Scholar

Weinfurt i wsp. [2003] – K.P. Weinfurt i wsp., Patient Expectations of Benefit From Phase I Clinical Trials: Linguistic Considerations In Diagnosing a Therapeutic Misconception, „Theoretical Medicine” 2003, vol. 24.
View in Google Scholar

Weinfurt i wsp [2008] – K.P. Weinfurt i wsp., Expectations of Benefit in Early-Phase Clinical Trials: Implications for Assessing the Adequacy of Informed Consent, „Medical Deci- sions Making”, 2008 nr 4.
View in Google Scholar

Willson [1984] – M. Willson, Zdrowie, postawy i wartości, w: Sens choroby, sens śmierci, sens życia, red. H. Bortnowska, Znak, Kraków 1984.
View in Google Scholar

Zagórski [2007] – S. Zagórski, Dni Bartka były policzone (rozmowa z hematologiem prof. Wiesławem Jędrzejczakiem), „Duży Format” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) z dnia 2 kwietnia 2007.
View in Google Scholar