Medicine and finance. Is it just to ration health services for economic reasons?

Main Article Content

Kazimierz Szewczyk

Abstract

The article begins by clarifying the terms that are related above all to rationing itself and its most important forms: market and non-market economic rationing and non-economic rationing.

Subsequent parts of the article deal with open non-market economic rationing; I argue that such rationing is necessary due to the irreducible divergence between supply and demand for health services. Moreover, I attempt to show that rationing is morally desirable and just, and that the decision to implement it requires social consensus. I maintain that a one-level system of health services is morally superior to mixed, multi-level models.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szewczyk, Kazimierz. 2005. “Medicine and Finance. Is It Just to Ration Health Services for Economic Reasons?”. Diametros, no. 5 (September):83-97. https://doi.org/10.13153/diam.5.2005.132.
Section
Articles
Share |

References

Bryant [1984] – J. H. Bryant, Lekarz i teolog o problemach etycznych opieki zdrowotnej, w: Sens choroby, sens śmierci, sens życia, red. H. Bortnowska, Znak, Kraków 1984.

Delumeau [1994] – J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XII-XVII w., tłum. A. Szymanowski, PIW, Warszawa 1994.

Hryniewicz [1990] – W. Hryniewicz, Nadzieja zbawienia dla wszystkich. Od eschatologii lęku do eschatologii nadziei, Verbinum, Warszawa 1990.

Hurley [2001] – J. Hurley, Ethics, Economics, and Public Financing of Health Care, „Journal of Medical Ethics” (4) 2001.

Łuków [2004] – P. Łuków, Racjonowanie świadczeń a obowiązek troski o dobro pacjenta, „Prawo i Medycyna”, (2) 2004.

Ricoeur [1986] – P. Ricoeur, Symbolika zła, tłum. S. Cichowicz, M. Ochab, PAX, Warszawa 1986.

Szewczyk [2004] – K. Szewczyk, Debatujmy, poszukujmy, uprawiajmy, „Diametros” (2) 2004. http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/ojs/index.php/diametros/article/view/61

Ten Have [1998] – H. A. M. J. Ten Have, Consensus Formation and Health Care Policy, w: Consensus Formation in Health Care Ethics, red. H. A. M. J. Ten Have, H.-M. Sass, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1998.

Thomas [1991] – L.-V. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii, tłum. K. Kocjan, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991.

Ubel [2001] – P.A. Ubel, Pricing Life. Why It’s Time for Health Care Rationing?, MIT Press, Cambridge 2001.

Włodarczyk [1998] – C. W. Włodarczyk, Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Vesalius, Kraków 1998.

Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia [2004] – Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, Strategia zmian w systemie opieki zdrowotnej. Szansa przezwyciężenia kryzysu, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/szwsoz_220304.pdf