A medical lie is still a lie

Main Article Content

Kazimierz Szewczyk

Abstract

A voice in the debate: Truthfulness in medicine

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szewczyk, Kazimierz. 2005. “A Medical Lie Is Still a Lie”. Diametros, no. 4 (June):120-31. https://doi.org/10.13153/diam.4.2005.105.
Section
Discussions
Share |

References

Aleksandrowicz, Duda [1988] – J. Aleksandrowicz, H. Duda, U progu medycyny jutra, PWN, Warszawa 1988.
View in Google Scholar

Beauchamp, Childress [1996] – T. L Beauchamp, J. F. Childress, Zasady etyki medycznej, tłum. W. Jacórzyski, KiW, Warszawa 1996.
View in Google Scholar

Dubos [1962] - R. Dubos, Mirae zdrowia. Utopie, postp i zmiany biologiczne, PZWL, Warszawa 1962.
View in Google Scholar

Durczok [2005] – K. Durczok, Wygra życie, Znak, Kraków 2005.
View in Google Scholar

Gillon [2001] – R. Gillon, Etyka medyczna – cztery zasady plus zakres, w: Dylematy bioetyki, red. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź 2001.
View in Google Scholar

Hansen, Callahan [1999] – The Goals of Medicine. The Forgotten Issues in Health Care Reform, red. M. J. Hansen, D. Callahan, Georgetown University Press, Washington 1999.
View in Google Scholar

Lysaught [2004] – M. T. Lysaught, Respect: Or How Respect of Persons Became Respect for Autonomy, „Journal of Medicine and Philosophy” (6) 2004.
View in Google Scholar

Nulland [1993] – S. B. Nulland, Jak umieramy, wiat Ksiki, Warszawa 1993.
View in Google Scholar

Pence [2000] – G. E. Pence, Classic Cases in Medical Ethics, McGraw-Hill Higher Education, Boston 2000.
View in Google Scholar

Ramsey [1977] – P. Ramsey, Pacjent jest osob, PAX, Warszawa 1977.
View in Google Scholar

Thomas [1991] – L. V. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991.
View in Google Scholar