René Dubos, his new Hippocratic medicine, and the theology of the Earth

Main Article Content

Kazimierz Szewczyk

Abstract

In the article I first present a sketch of René Dubos’ academic career. Then I reconstruct his philosophy of medicine and present the foundations of his ecologism, his theology of the Earth. I show that Dubos’ philosophy of medicine includes the following elements: 1. A dynamic and adaptational notion of health and illness, according to which health is the ability of an individual to act in a modified environment, and illness, which is a disturbance of systemic equilibrium, is the beginning of a return to health, that is, the establishment of a new homeostasis. 2. A model of human nature treated as a product of genetic and cultural adaptation to the environment, which combines a dynamic Promethean element with a proneness to injury. 3. An anti-reductionist model of health care that is adapted to man’s nature and to the dynamic and adaptational vision of health, which Dubos usually calls new Hippocratic medicine. In the last part of the article I justify the thesis that the theology of the Earth constitutes an extension of the new Hippocratic medicine to the whole living supersystem of our planet.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szewczyk, Kazimierz. 2006. “René Dubos, His New Hippocratic Medicine, and the Theology of the Earth”. Diametros, no. 9 (September):173-93. https://doi.org/10.13153/diam.9.2006.262.
Section
Ecology and Medicine
Author Biography

Kazimierz Szewczyk

Dr hab. Kazimierz Szewczyk, filozof i biolog, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Organizator i kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Medycyny tej uczelni. Autor i współautor prac z immunologii, filozofii biologii, filozofii medycyny, tanatologii oraz etyk zawodowych, w tym podręczników: Etyka i deontologia lekarska (1994), Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej (1998, 1999), Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej (2001). Współredaktor i współautor monografii Umierać bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej (1996), Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego (2002). Współpracownik Komisji Etyki Medycznej Polskiej Akademii Umiejętności.
Share |

References

Arystoteles [1982] – Arystoteles, Meteorologika. O świecie, tłum. A. Paciorek, PWN, Warszawa 1982.
View in Google Scholar

Commoner [1974] – B. Commoner, Zamykający się krąg. Przyroda, człowiek i technika, tłum. J. Lutosławski, PWE, Warszawa 1974.
View in Google Scholar

Daniels, Kennedy i Kawachi [2000] – N. Daniels, N. Kennedy, B. Kawachi, Is Inequality Bad for Our Health?, Beacon Press, Boston 2000.
View in Google Scholar

Dubos [1962] – R. Dubos, Miraże zdrowia. Utopie, postęp i zmiany biologiczne, tłum. T. Kielanowski, PZWL, Warszawa 1962.
View in Google Scholar

Dubos [1970] – R. Dubos, Człowiek, środowisko, adaptacja, tłum. S. Bogusławski, A. Czerwiński, PZWL, Warszawa 1970.
View in Google Scholar

Dubos [1973] – R. Dubos, Tyle człowieka, co zwierzęcia, tłum. H. Wasylkiewicz, PZWL, Warszawa 1973.
View in Google Scholar

Dubos [1986] – R. Dubos, Pochwała różnorodności, tłum. E. Krasiński, PIW, Warszawa 1986.
View in Google Scholar

Hipocrates [1890] – Hipocrates, O powietrzu, wodach i okolicach. O lecznictwie pierwotnym, tłum. H. Łuczkiewicz, Gebethner i Wolff, Warszawa 1890.
View in Google Scholar

Hirsch i Moberg [1988] – J.G. Hirsch, C.L. Moberg, René Jules Dubos, w: Biographi- cal Memoirs, National Academic Press, Washington, D.C. 1988; http://fermat. nap.edu/books/030903938X/html/132.html.
View in Google Scholar

Jonsen [1998] – A.R. Jonsen, The Birth of Bioethics, Oxford University Press, New York 1998.
View in Google Scholar

May [1977] – W.F. May, Code and Covenant or Philanthropy and Contract?, w: Ethics in Medicine, red. S.J. Reiser, A.J. Dyck, W.J. Curran, The MIT Press, Cambridge 1977.
View in Google Scholar

Moberg [2005] – C.L. Moberg, René Dubos, Friend of the Good Earth: Microbiolo- gist, Medical Scientist, Environmentalist, ASM Press, New York 2005.
View in Google Scholar

Szawarski [2005] – Z. Szawarski, Mądrość i sztuka leczenia, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2005.
View in Google Scholar

Szewczyk [2004] – K. Szewczyk, Debatujmy, poszukujmy, uprawiajmy, „Diametros”, 2004, nr 2; www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam2for2szewczyk.pdf.
View in Google Scholar

Szewczyk [2002] – K. Szewczyk, Uprawa natury. Od filozofii medycyny do „filozofii Ziemi”, w: tenże, Katastrofy przestrzeni. Studia z filozofii biologii i medycyny, Uniwersytet Medyczny, Łódź 2002.
View in Google Scholar

Szewczyk [2001] – K. Szewczyk, Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
View in Google Scholar