The Non-Formal Curriculum in the Moral Education of Medical Students and Young Physicians (in Polish)

Main Article Content

Kazimierz Szewczyk

Abstract

In the article I discuss three types of non-formal curriculum: the hidden, informal and null curriculum. Their negative impact on the moral education of medical students and physicians is documented through the choice of examples from Polish medical schools and the statements of Polish physicians.I also justify the thesis that the teaching of medical ethics as ethics-as-tools is deeply rooted within the Polish moral cultural tradition. The polemic with Władysław Biegański serves as a means of showing the relation between the medical moral tradition and the belief that medical ethic is of little importance in the moral education of medical students and doctors.I also indicate that the lack of references to medical schools as moral entities within moral education condemns physicians to the solitude of their personal conscience when confronted with moral decisions. This, in turn, promotes the idea of defining this conscience in opposition to the law.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szewczyk, Kazimierz. 2018. “The Non-Formal Curriculum in the Moral Education of Medical Students and Young Physicians (in Polish)”. Diametros, no. 57 (September):61-87. https://doi.org/10.13153/diam.1236.
Section
Articles
Author Biography

Kazimierz Szewczyk, University of Warsaw

Kazimierz Szewczyk, dr hab.University of WarsawInstitute of Philosophyul. Krakowskie Przedmieście 3.Pl-00-927 Warszawa

E-mail: kazimierz_szewczyk@onet.eu

Share |

References

Baker R. (2013), Before Bioethics: A History of American Medical Ethics from the Colonial Period to the Bioethics Revolution, Oxford University Press, Oxford.

Barrier J.H., Brazeau-Lamontagne L., Pottier P., Boutoille D. (2005), Comparaison des compétences médicales éthiques des étudiants de 3e et de 6e année en stage hospitalier en médecine interne, „Revue de Médecine Interne” 26 (2): 128–136.

Beauchamp T.L., Childress J.F. (1996), Zasady etyki medycznej, tłum. W. Jacórzyński, Książka i Wiedza, Warszawa.

Biegański W. (1899), Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej, Skład Główny w Księgarni E. Wendego i Spółki, Warszawa.

Bil J.S. (2016), Kształtowanie środowiska zbudowanego szpitali psychiatrycznych, „Przestrzeń i Forma” 25: 75–90.

Bogusz J. (1984), Lekarz i jego chorzy, PZWL, Warszawa.

Boostrom R. (2010), Hidden Curriculum, [w:] Encyclopedia of Curriculum Studies, t. 1, C. Kridel (red.), Sage Publications, London: 439–440.

Brzeziński T. (2012), Etyka lekarska, PZWL, Warszawa.

Christakis D.A., Feudtner Ch. (1997), Temporary Matters. The Ethical Consequences of Transient Social Relationships in Medical Training, „Journal of American Medical Association” 278 (9): 739–743.

Coulehan J., Williams P.C. (2001), Vanquishing Virtue: The Impact of Medical Education, „Academic Medicine” 76 (6): 598–605.

Cowell R.N. (1972), The Hidden Curriculum: A Theoretical Framework and a Pilot Study, Harvard University, Cambridge.

Cruess R.L., Cruess S.R. (2009), Principles for Designing a Program for the Teaching and Learning of Professionalism at the Undergraduate Level, [w:] Teaching Medical Professionalism, R.L. Cruess, S.R. Cruess, Y. Steinert (red.), Cambridge University Press, Cambridge: 73–86.

Cruess S.R., Cruess R.L., Steinert Y. (2008), Role Modelling–Making the Most of a Powerful Teaching Strategy, „British Medical Journal” 336: 718–721.

Flinders D.J., Noddings N., Thorton S.J (1986), The Null Curriculum: Its Theoretical Basis and Practical Implications, „Curriculum Inquiry”, 16 (1): 33–42.

Fox A.T., Fertleman M., Cahill P., Palmer R.D. (2003), Medical Slang in British Hospitals, „Ethics & Behavior” 13 (2): 173–189.

Gaiser R.R. (2009), The Teaching of Professionalism During Residency: Why It Is Failing and a Suggestion to Improve Its Success, „Anesthesia & Analgesia” 108 (3): 948–954.

Galewicz W. (2009), Trzy tryby edukacji bioetycznej, czyli jak uczyć uczących, Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Debata: Edukacja bioetyczna w Polsce, URL = http://www.ptb.org.pl/pdf/galewicz_edukacja_1.pdf [dostęp 31.12.2017].

Gibiński K. (2006), Lekarze leczą śmierć, [w:] Dobry zawód (rozmowy z lekarzami), K. Bochenek, D. Kortko (red.), Znak, Kraków: 15–26.

Gofton W., Regehr G. (2006), What We Don’t Know We Are Teaching: Unveiling the Hidden Curriculum, „Clinical Orthopaedics and Related Research” 449: 20–27.

Haas J., Shaffir W. (1982), Ritual Evaluation of Competence. The Hidden Curriculum of Professionalization in an Innovative Medical School Program, „Work & Occupations” 9 (2): 131–154.

Hafferty F.W. (1998), Beyond Curriculum Reform: Confronting Medicine’s Hidden Curriculum, „Academic Medicine” 73 (4): 403–407.

Hafferty F.W., Franks R. (1994), The Hidden Curriculum, Ethics Teaching, and the Structure of Medical Education, „Academic Medicine” 69 (11): 861–871.

Hafferty F.W., Castellani B. (2009), The Hidden Curriculum. A Theory of Medical Education, [w:] Handbook of the Sociology of Medical Education, C. Brosnan, B.S. Turner (red.), Rutledge London, New York: 15–35.

Hafferty F.W., Gaufberg E.H. (2017), Hidden Curriculum, [w:] A Practical Guide for Medical Teachers, J.A. Dent, R.M. Harden, D. Hunt (red.), Elsevier Ltd., Edinburgh: 35–41.

Hafferty F.W., Levinson D. (2008), Moving Beyond Nostalgia and Motives: Towards a Complexity Science View of Medical Professionalism, „Perspectives in Biology and Medicine” 51 (4): 599–615.

Hafferty F.W., Gaufberg E.H, O’Donnell J.F. (2015), The Role of the Hidden Curriculum in “On Doctoring” Courses, „AMA Journal of Ethics” 17 (2): 130–139.

Hafferty F.W., Watson K.V. (2007), The Rise of Learning Communities in Medical Education: A Socio-Structural Analysis, „Journal of Cancer Education” 22 (1): 6–9.

Hamilton N.W. (2008), Assessing Professionalism: Measuring Progress in the Formation of an Ethical Professional Identity, „University of St. Thomas Law Journal” 5 (2): 470–511.

Jackson P.W. (1968), Life in Classrooms, Teachers College Press, New York.

Jastrzębska J. (2004), Młoda lekarka na rubieży, [w:] Pamiętniki lekarzy, E. Drobnik, J. Wunderlich (red.), „Gazeta Lekarska”: 169–173.

Kenny N.P., Mann K.V., MacLeod H. (2003), Role Modelling in Physicians’ Professional Formation: Reconsidering an Essential but Untapped Educational Strategy, „Academic Medicine” 78 (12): 1203–1210.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, URL = http://www.nauka.gov.pl/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych-main/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych.html [dostęp 31.12.2017].

Krawczyk P. (2015), Wspomnienia z rezydentury: psychiatria, URL = http://www.bedacmlodymlekarzem.pl/2015/03/wspomnienia-z-rezydentury-psychiatria/ [dostęp 31.12.2017].

Kulaylat A.N., Quin D., Sun S.X. et al. (2017), Perceptions of Mistreatment Among Trainees Vary at Different Stages of Clinical Training, „BMC Medical Education” 17 (14): 1–6.

Mahood S.C. (2011), Beware the Hidden Curriculum, „Canadian Family Physician” 57 (9): 983–985.

Montgomery J. (2006), Law and the Demoralization of Medicine, „Legal Studies” 26 (2): 185–210.

Montgomery J. (2015), Conscientious Objection: Personal and Professional Ethics in the Publics Square, „Medical Law Review” 23 (2): 200–220.

Mossop L., Dennick R., Hammond R., Robbé I. (2013), Analysing the Hidden Curriculum: Use of a Cultural Web, „Medical Education” 47 (2): 134–143.

Najwyższa Izba Kontroli (2012), NIK o szpitalach psychiatrycznych, URL = https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-szpitalach-psychiatrycznych.html [dostęp 31.12.2017].

Najwyższa Izba Kontroli (2017), Fiasko Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, URL = https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/fiasko-narodowego-programu-ochrony-zdrowia-psychicznego.html [dostęp 31.12.2017].

O’Donell J.F. (2014), The Hidden Curriculum – a Focus on Learning and Closing the Gap, [w:] The Hidden Curriculum in Health Professional Education, F.W. Hafferty, J.F. O’Donell (red.), Dartmouth College Press, Hanover, New Hampshire: 1–20.

Paluk D. (2013), Pozaideologiczne uwikłania. Ukryty program we współczesnej debacie edukacyjnej, „Kultura i Edukacja” 95 (2): 7–28.

Patryn K., Sak J., Kołodziejczyk B. et al. (2007), Czy etyka jest istotna w procesie podejmowania decyzji w medycynie? Analiza przekonań studentów Wydziału Lekarskiego, [w:] Nauczanie etyki w uczelniach medycznych, J. Suchorzewska, M. Olejniczak (red.), Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk: 154–158.

Polskie Towarzystwo Bioetyczne (2009), Debata Edukacja bioetyczna w Polsce, URL = http://www.ptb.org.pl/opinie_edukacja.html [dostęp 31.12.2017].

Paczkowska A. (2004), Życie w biegu, [w:] Pamiętniki lekarzy, E. Drobnik, J. Wunderlich (red.), „Gazeta Lekarska”: 44–59.

Paramedic Poland, Słownik żargonów ratownika medycznego, URL = http://paramedicpoland.blogspot.com/2015/08/sownik-zargonow-ratownika-medycznego.html [dostęp 31.12.2017].

Pratt M.G., Rockmann K.W., Kaufmann J.B. (2006), Constructing Professional Identity: The Role of Work and Identity Learning Cycles in the Customization of Identity Among Medical Residents, „Academy of Management Journal” 49 (2): 235–262.

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (2015), URL = http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002015/O/D20152015.pdf [dostęp 31.12.2017].

Rzepecki M.W. (1980), Skalpel ma dwa ostrza, Ossolineum, Wrocław.

Sadistic.pl, Slang medyczny, URL = https://www.sadistic.pl/slang-medyczny-vt22027.htm [dostęp 31.12.2017].

Sułkowski L. (2013), Zmiana kulturowa w polskich szpitalach – wyniki badań, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 10 (1): 83–96.

syla (2016), Młodzi lekarze odebrali dyplomy, „eGazeta”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, URL = http://www.uwm.edu.pl/egazeta/mlodzi-lekarze-odebrali-dyplomy [dostęp 31.12.2017].

Szewczyk K. (1994), Etyka i deontologia lekarska, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.

Szewczyk K. (2009), Horrendum z ukrytym curriculum, Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Debata Edukacja bioetyczna w Polsce, URL = http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_edukacja_3.pdf [dostęp 31.12.2017].

Szewczyk K. (2016), Odpowiedzialność moralna lekarzy i bioetyka, [w:] Etyka w medycynie. Między teorią a praktyką, A. Paprocka-Lipińska, R. Budziński (red.), Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk: 24–62.

Tauber A.I. (2005), Patient Autonomy and the Ethics of Responsibility, MIT Press, Cambridge.

Tołłoczko T. (2007), Czy lekarz prawy musi znać prawo – refleksje praktyka, „Prawo i Medycyna” 9 (4): 105–117.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (2015), Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015–2020, Łódź, URL = http://umed.pl/pliki/general/19-06-2015-strategiaUM-2015.pdf [dostęp 31.12.2017].

Warszawski Uniwersytet Medyczny (2015), Przewodnik dydaktyczny dla studentów I roku I Wydziału Lekarskiego, rok akademicki 2016–2017, Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, URL = https://lekarskinotes.files.wordpress.com/2017/09/przewodnik_dydaktyczny_1-rok_i-wl_kier_lekarski_2016.pdf [dostęp 31.12.2017].

Warszawski Uniwersytet Medyczny (2016), Przewodniki dydaktyczne na rok akademicki 2017/2018, URL = https://2wl.wum.edu.pl/pl/kierunek-lekarski/przewodniki-dydaktyczne [dostęp 31.12.2017].

Warszawski Uniwersytet Medyczny (2017), Przewodnik dydaktyczny dla studentów I roku I Wydziału Lekarskiego, rok akademicki 2017–2018, Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, URL = http://1wl.wum.edu.pl/wp-content/uploads/2017/08/Przewodnik-dydaktyczny-1-rok-I-WL-kier-Lekarski-2017.pdf [dostęp 31.12.2017].

Wikisłownik, Profesjolekt służby zdrowia, URL = https://pl.wiktionary.org/wiki/Indeks:Polski_-_Profesjolekt_s%C5%82u%C5%BCby_zdrowia [dostęp 31.12.2017].

Żłobicki W. (2002), Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją, Impuls, Kraków.