Bioethics and metaphysics

Main Article Content

Barbara Chyrowicz

Abstract

A voice in the dabte: Bioethics and metaphysics

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Chyrowicz, Barbara. 2004. “Bioethics and Metaphysics”. Diametros, no. 2 (December):170-83. https://doi.org/10.13153/diam.2.2004.60.
Section
Discussions
Share |

References

Beauchamp i Childress [1994] – T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, New York – Oxford 1994 (I wyd. 1979).

Beauchamp i Childress [1996] – T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Zasady etyki medycznej, tłum. W. Jacórzyński, Książka i Wiedza, Warszawa 1996.

Clouser [1978] – D. Clouser, Bioethics, w: Encyclopedia of Bioethics, red. Warren T. Reich, The Free Press, New York 1978.

Ford [1995] – N. Ford, Kiedy powstałem. Problem początku jednostki ludzkiej w historii, filozofii i w nauce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Gillon [1997] – R, Gillon, Etyka lekarska. Problemy filozoficzne, tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.

Harris [1994] – J. Harris, The Value of Life. An Introduction to Medical Ethics, Routledge, London – New York 1994.

Jonsen [1998] – A. R. Jonsen, The Birth of Bioethics, Oxford University Press, New York – Oxford 1998.

MacLean [1993] – A. MacLean, The Elimination of Morality. Reflections on Utilitarianism and Bioethics, Routledge, New York – London 1993.

Meilaender [1995] – G. C. Meilaender, Body, Soul, and Bioethics, University of Notre Dame Press, Notre Dame – London 1995.

Rolston [1982] – H. Rolston III, The Irreversible Comatose: Respect for the Subhuman Life, „Journal of Medicine and Philosophy” (7) 1982.

Singer [2003] – P. Singer, Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, Ksika i Wiedza, Warszawa 2003.

Spaemann [1997] – R. Spaemann, Szczęcie a życzliwość. Esej o etyce, tłum. J. Merecki, RW KUL, Lublin 1997.

Spaemann [2001] – R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czym a kim, tłum. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

Ślipko [1994] – T. Ślipko, Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Wydawnictwo WAM, Kraków 1994.