The New Liberal Eugenics: a Critical Review of Arguments against Biomedical Enhancement of Human Physical or Mental Capabilities (in Polish)

Main Article Content

Tomasz Żuradzki

Abstract

The aim of this review article is to criticize popular arguments against using the biomedical technology to enhance human physical or mental capabilities. Discussing works of Habermas, Sandel and Fukuyama I will analyze three arguments of this kind that refer to: 1) autonomy; 2) life as a gift; 3) natural equilibrium. Finally I will demonstrate that the opposition to some enhancement projects may result from a characteristic cognitive error: a status quo bias.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Żuradzki, Tomasz. 2014. “The New Liberal Eugenics: A Critical Review of Arguments Against Biomedical Enhancement of Human Physical or Mental Capabilities (in Polish)”. Diametros, no. 42 (December):204-26. https://doi.org/10.13153/diam.42.2014.688.
Section
Special Topic - Cross sections of bioethics
Author Biography

Tomasz Żuradzki, Jagiellonian University

Tomasz Żuradzki, PhDJagiellonian UniversityInstitute of Philosophyul. Grodzka 5231-044 Kraków, Polande-mail: t.zuradzki@uj.edu.pl
Share |

References

Agar [2008] – N. Agar, Liberal eugenics: In defence of human enhancement, Wiley, Oxford 2008.
View in Google Scholar

Agar [2010] – N. Agar, Humanity's end: why we should reject radical enhancement, MIT Press, Cambridge 2010.
View in Google Scholar

Árnason [2014] – V. Árnason, From species ethics to social concerns: Habermas’s critique of “liberal eugenics” evaluated, „Theoretical Medicine and Bioethics” 35 (5) 2014, s. 353–367.
View in Google Scholar

Black [2004] – E. Black, Wojna przeciw słabym: eugenika i amerykańska kampania na rzecz stworzenia rasy panów, Muza, Warszawa 2004.
View in Google Scholar

Bostrom, Ord [2006] – N. Bostrom, T. Ord, The Reversal Test: Eliminating Status Quo Bias in Applied Ethics, „Ethics” 116 (4) 2006, s. 656–679.
View in Google Scholar

Bostrom, Savulescu [2009] – N. Bostrom, J. Savulescu (red.), Human enhancement, Oxford University Press, Oxford 2009.
View in Google Scholar

Buchanan [2011] – A.E. Buchanan, Beyond humanity?: The ethics of biomedical enhancement, Oxford University Press, Oxford 2011.
View in Google Scholar

Melo-Martín [2010] – I. de Melo-Martín, Defending human enhancement technologies: Unveiling normativity, „Journal of Medical Ethics” 36 (8) 2010, s. 483-487.
View in Google Scholar

Drwięga [2008] – M. Drwięga, W poszukiwaniu doskonałości. Natura ludzka i etyka w dobie inżynierii genetycznej, „Diametros” (16) 2008, s. 80–91.
View in Google Scholar

Dryla [2012] – O. Dryla, Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna w świetle „Stanowiska” Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, „Diametros” (34) 2012, s. 116–135.
View in Google Scholar

Ehni, Aurenque [2012] – H.-J. Ehni, D. Aurenque, On moral enhancement from a Habermasian perspective, „Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics” 21 (02) 2012, s. 223–234.
View in Google Scholar

Fukuyama [2004] – F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. B. Pietrzyk, Znak, Kraków 2004.
View in Google Scholar

Gawin [2003] – M. Gawin, Rasa i nowoczesność: historia polskiego ruchu eugenicznego 1880–1952, Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2003.
View in Google Scholar

Glover [2006] – J. Glover, Choosing Children: Genes, Disability, and Design: Genes, Disability, and Design, Oxford University Press, Oxford 2006.
View in Google Scholar

Gordijn, Chadwick [2008] – B. Gordijn, R.F. Chadwick, Medical enhancement and posthumanity, Springer, Dordrecht 2008.
View in Google Scholar

Habermas [2003] – J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, tłum. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.
View in Google Scholar

Harris [2010] – J. Harris, Enhancing evolution: The ethical case for making better people, Princeton University Press, Princeton 2010.
View in Google Scholar

Häyry [2010] – M. Häyry, Rationality and the Genetic Challenge: Making People Better?, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
View in Google Scholar

Kahane [2011] – G. Kahane, Mastery without mystery: Why there is no promethean sin in enhancement, „Journal of Applied Philosophy” 28 (4) 2011, s. 355–368.
View in Google Scholar

Kahneman [2012] – D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, tłum. P. Szymczak, Media Rodzina, Poznań 2012.
View in Google Scholar

Kamm [2008] – F.M. Kamm, What is and is not wrong with enhancement?, [w:] Human enhancement, J. Savulescu, N. Bostrom (red.), Oxford University Press, Oxford 2008, s. 91–130.
View in Google Scholar

Kongregacja [1987] – Kongregacja Nauki Wiary, Donum Vitae: Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. Odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia, dostępne na: http://www.vatican.va/roman_curia/ congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human -life_pl.html [7.11.2014].
View in Google Scholar

Kongregacja [2008] – Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych, dostępne na: http://www.vatican.va/ roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_pl.html#_ftn34 [7.11.2014].
View in Google Scholar

Lewens [2012] – T. Lewens, Human Nature: The Very Idea, „Philosophy & Technology” 25 (4) 2012, s. 459–474.
View in Google Scholar

Majcherek [2007] – J.A. Majcherek, Eugenika a egalitaryzm, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2 (2) 2007, s. 119–128.
View in Google Scholar

Parfit [2012] – D. Parfit, Racje i osoby, tłum. W.M. Hensel, M. Warchała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
View in Google Scholar

Persson, Savulescu [2012] – I. Persson, J. Savulescu, Unfit for the future: The need for moral enhancement, Oxford University Press, Oxford 2012.
View in Google Scholar

President's Council on Bioethics [2003] – President's Council on Bioethics, Beyond therapy: biotechnology and the pursuit of happiness, dostępne na: https://bioethicsarchive. georgetown.edu/pcbe/reports/beyondtherapy/ [7.11.2014].
View in Google Scholar

Prusak [2005] – B.G. Prusak, Rethinking “Liberal Eugenics”: Reflections and Questions on Habermas on Bioethics, „Hastings Center Report” 35 (6) 2005, s. 31–42.
View in Google Scholar

Rawls [2010] – J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, red. naukowa S. Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
View in Google Scholar

Sandel [2014] – M. Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej, tłum. O. Siara, Kurhaus, Warszawa 2014.
View in Google Scholar

Savulescu, ter Meulen, Kahane [2011] – J. Savulescu, R. ter Meulen, G. Kahane (red.), Enhancing human capacities, John Wiley & Sons, Oxford 2011.
View in Google Scholar

Schaefer, Kahane, Savulescu [2013] – G.O. Schaefer, G. Kahane, J. Savulescu, Autonomy and enhancement, „Neuroethics” (7) 2014, s. 1–14.
View in Google Scholar

Załuski [2009] – W. Załuski, Genetic enhancement and autonomy, „Logos i Ethos” 2 (27) 2009, s. 127–142.
View in Google Scholar

Zaremba-Bielawski [2011] – M. Zaremba-Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.
View in Google Scholar

Żuradzki [2008] – T. Żuradzki, Genetic engineering and the non-identity problem, „Diametros” (16) 2008, s. 63–79.
View in Google Scholar

Żuradzki [2010] – T. Żuradzki, Równość: przegląd problemu, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ, Kraków 2010, dostępne na: http://www.incet.uj.edu.pl [7.11.2014].
View in Google Scholar

Żuradzki [2012a] – T. Żuradzki, Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony, „Diametros” (32) 2012, s. 131–159.
View in Google Scholar

Żuradzki [2012b] – T. Żuradzki, Niepewność na temat moralnego statusu embrionów ludzkich a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna, „Diametros” (34) 2012, s. 179–189.
View in Google Scholar

Żuradzki [2013] – T. Żuradzki, Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 22 (1) 2013, s. 31–46.
View in Google Scholar

Żuradzki [2014a] – T. Żuradzki, Moral Uncertainty in Bioethical Argumentation: A New Understanding of the Pro-Life View on Early Human Embryos, „Theoretical Medicine and Bioethics” Online First, doi: 10.1007/s11017-014-9309-1.
View in Google Scholar

Żuradzki [2014b] – T. Żuradzki, Preimplantation genetic diagnosis and rational choice under risk or uncertainty, „Journal of Medical Ethics” 40 (11) 2014, s. 774–778.
View in Google Scholar

Żuradzki [2014c] – T. Żuradzki, A situation of ethical limbo and preimplantation genetic diagnosis, „Journal of Medical Ethics” 40 (11) 2014, s. 780–781.
View in Google Scholar