The subject of qua-theory (in Polish)

Main Article Content

Konrad Werner

Abstract

There is a specific class of propositions frequently used but almost unknown from the point of view of formal logic. Suppose that A, B, C are names. The propositions “A is B qua C” and “A qua C is B” are called qua-propositions. Roberto Poli introduced the term “qua-theory” in order to separate the special part of logic as well as philosophy focused on qua-propositions – their logical properties and meaning. But as long as some kinds of qua-propositions are not distinguished, the subject of qua-theory cannot be established properly and clearly. In my article I want to examine the proposals of Roberto Poli and Allan Bäck and in effect to propose different classifications of qua-propositions. Also the epistemological context will be important. Different kinds of qua-propositions enable us to distinguish different kinds of epistemological views very generally called “aspectualism”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Werner, Konrad. 2012. “The Subject of Qua-Theory (in Polish)”. Diametros, no. 31 (March):113-32. https://doi.org/10.13153/diam.31.2012.465.
Section
Articles
Author Biography

Konrad Werner, Jagiellonian University

Konrad Werner, MA Jagiellonian University Department of Philosophy ul. Grodzka 52 Pl-31-044 Kraków e-mail: konradwerner@wp.pl
Share |

References

Arystoteles [1990] – Arystoteles, Topiki, [w:] idem, Dzieła wszystkie, tom I, przeł. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1990.

Arystoteles [2003a] – Arystoteles, Metafizyka, [w:] idem, Dzieła wszystkie, tom II, przeł. K. Leśniak, PWN, Warszawa 2003.

Arystoteles [2003b] – Arystoteles, Analityki Pierwsze, [w:] idem, Dzieła wszystkie, tom I, przeł. K. Leśniak, PWN 2003.

Bäck [1996] – A. Bäck, On Reduplication. Logical Theories of Qualification, Brill, New York 1996.

Benardete [1989] – J.A. Benardete, Metaphysics: The Logical Approach, Oxford University Press, Oxford 1989.

Crane [2001] – T. Crane, Elements of Mind. An Introduction to the Philosophy of Mind, Oxford University Press, Oxford 2001.

Dretske [2004] – F. Dretske, Naturalizowania umysłu, przeł. B. Świątczak, IFiS PAN, Warszawa 2004.

Gurczyńska [2007] – K. Gurczyńska, Podmiot jako byt otwarty. Problematyka podmiotowości w póżnych pismach Wittgensteina, Wyd. UMCS, Lublin 2007.

Fine [1982] – K. Fine, Acts, Events and Things, [w:] red. W. Leinfellner, E. Krämer, J. Schank, Language and Ontology, Hölder-Pichler-Tempski, Vienna 1982.

Fraassen van [2008] – B.C. van Fraassen, Scientific Representation. Paradoxes of Percpective, Oxford University Press, Oxford 2008.

Paśniczek [2004] – J. Paśniczek, Aspektualność przedmiotów intencjonalnych, [w:] Z. Muszyński, J. Paśniczek, Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka, Wyd. UMCS, Lublin 2004.

Poli [1994] – R. Poli, Formal Aspects of Reduplication, „Logic and Logical Philosophy” (2) 1994, s. 87-102.

Poli [1998] – R. Poli, Qua – Theories, [w:] red. L. Albertazzi, Shapes of Forms, Kluwer, Dordrecht 1998, s. 245-256.

Quine [1999] – W. v. O. Quine, Słowo i przedmiot, przeł. C. Cieśliński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.

Rojek [2007] – P. Rojek, Czy tropy są wyłączną własnością teorii tropów?, „Diametros” (12) 2007, s. 76-93.

Searle [1998] – J. Searle, Umysł na nowo odkryty, przeł. T. Baszniak, PIW, Warszawa 1998.

Świątczak [2005] – B. Świątczak, Reprezentacja mentalna – współczesny konsensus naturalistyczny, [w:] H. Kardela, Z. Muszyński, M. Rajewski, Kognitywistyka. Problemy i perspektywy, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 43-60.

Werner [2009] – K. Werner, Uogólniona qua-teoria i niektóre jej zastosowania, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 3–4 (182) 2009, s. 419-428.

Werner [2010] – K. Werner, Aspektualizm w filozoficznych podstawach kognitywistyki, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1 (183) 2010, s. 111-120.

Wittgenstein [2004] – L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2004.

Wittgenstein [2004a] – L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2004.