What can we know about man? An analysis of the concept of knowledge that is of use to philosophical anthropology

Main Article Content

Konrad Werner

Abstract

In the article I consider whether philosophical anthropology offers knowledge about man. I begin with a definition of knowledge, then I present philosophical anthropology against the background of other kinds of anthropology. Having explained what is proper to it, I show that its goal cannot be the attainment of knowledge. Knowledge has requirements that an unreduced philosophical anthropology cannot fulfill; reduction deprives it of what is proper to it. However, the fact that it does not produce knowledge is not a defect. The goal of my article is to create a common arena for considering various different approaches to man; this requires that the various parties admit that man cannot be reduced to what can be known about him. In order to know something, it is necessary to use carefully selected methods; it is not the case that merely saying something about man implies the possession of knowledge about him.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Werner, Konrad. 2007. “What Can We Know about Man? An Analysis of the Concept of Knowledge That Is of Use to Philosophical Anthropology”. Diametros, no. 11 (March):83-110. https://doi.org/10.13153/diam.11.2007.269.
Section
Articles
Author Biography

Konrad Werner

Konrad Werner Uniwersytet Jagielloński, III rok filozofii
Share |

References

Ajdukiewicz [2003] – K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka, Wydawnictwo Antyk – Fundacja Aletheia, Kęty – Warszawa 2003.
View in Google Scholar

Gettier [1990] – E. Gettier, Czy uzasadnione prawdziwe przekonanie jest wiedzą?, tłum. J. Hartman, J. Rabus, „Principia I”, 1990, s. 93-96.
View in Google Scholar

Goldman [1999] – A. Goldman, Internalism Exposed, „The Journal of Philosophy” (96) 1999, s. 271-293.
View in Google Scholar

Heidegger [2002] – M. Heidegger, Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, w: M. Heidegger, Odczyty i rozprawy, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2002.
View in Google Scholar

Ingarden [1972a] – R. Ingarden, O pytaniach esencjalnych, w: R. Ingarden, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
View in Google Scholar

Ingarden [1972b] – R. Ingarden, O sądzie warunkowym, w: R. Ingarden, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
View in Google Scholar

Judycki [2004] – S. Judycki, Czy istnieją rozstrzygające argumenty filozoficzne, „Diametros” (2) 2004, s. 39-56.
View in Google Scholar

Kowalczyk [1990] – Ks. S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1990.
View in Google Scholar

Malinowski, Strzałko [1985] – Antropologia, red. A. Malinowski, J. Strzałko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Poznań 1985.
View in Google Scholar

Platon [2002] – Parmenides; Teajtet, przełożył oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002.
View in Google Scholar

Russell [1948] – B. Russell, Human Knowledge. It’s Scope and Limits, George Allen and Unwin, London 1948.
View in Google Scholar

Szubka [2005] – T. Szubka, Czy zmierzch filozofii analitycznej? (tekst wprowadzający do dyskusji), Forum „Diametros”, 18-20 listopada 2005.
View in Google Scholar

Tavris, Wade [1999] – C. Tavris, C. Wade, Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, tłum. J. Gilewicz, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999.
View in Google Scholar

Turner [1998] – J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, tłum. E. Różalska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.
View in Google Scholar

Wittgenstein [2000] – L. Wittgenstein, Uwagi różne, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
View in Google Scholar

Wittgenstein [1970] – L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.
View in Google Scholar

Woleński [1996] – J. Woleński, Argumentacje filozoficzne, w: J. Woleński, W stronę logiki, Aureus, Kraków 1996.
View in Google Scholar

Woleński [2001] – J. Woleński, Epistemologia Tom II. Wiedza i Poznanie, Aureus, Kraków 2001.
View in Google Scholar

Ziemińska [2002] – R. Ziemińska, Eksternalizm we współczesnej epistemologii, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002.
View in Google Scholar