What can we know about man? An analysis of the concept of knowledge that is of use to philosophical anthropology

Main Article Content

Konrad Werner

Abstract

In the article I consider whether philosophical anthropology offers knowledge about man. I begin with a definition of knowledge, then I present philosophical anthropology against the background of other kinds of anthropology. Having explained what is proper to it, I show that its goal cannot be the attainment of knowledge. Knowledge has requirements that an unreduced philosophical anthropology cannot fulfill; reduction deprives it of what is proper to it. However, the fact that it does not produce knowledge is not a defect. The goal of my article is to create a common arena for considering various different approaches to man; this requires that the various parties admit that man cannot be reduced to what can be known about him. In order to know something, it is necessary to use carefully selected methods; it is not the case that merely saying something about man implies the possession of knowledge about him.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Werner, Konrad. 2007. “What Can We Know about Man? An Analysis of the Concept of Knowledge That Is of Use to Philosophical Anthropology”. Diametros, no. 11 (March):83-110. https://doi.org/10.13153/diam.11.2007.269.
Section
Articles
Author Biography

Konrad Werner

Konrad Werner Uniwersytet Jagielloński, III rok filozofii
Share |

References

Ajdukiewicz [2003] – K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka, Wydawnictwo Antyk – Fundacja Aletheia, Kęty – Warszawa 2003.

Gettier [1990] – E. Gettier, Czy uzasadnione prawdziwe przekonanie jest wiedzą?, tłum. J. Hartman, J. Rabus, „Principia I”, 1990, s. 93-96.

Goldman [1999] – A. Goldman, Internalism Exposed, „The Journal of Philosophy” (96) 1999, s. 271-293.

Heidegger [2002] – M. Heidegger, Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, w: M. Heidegger, Odczyty i rozprawy, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2002.

Ingarden [1972a] – R. Ingarden, O pytaniach esencjalnych, w: R. Ingarden, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.

Ingarden [1972b] – R. Ingarden, O sądzie warunkowym, w: R. Ingarden, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.

Judycki [2004] – S. Judycki, Czy istnieją rozstrzygające argumenty filozoficzne, „Diametros” (2) 2004, s. 39-56.

Kowalczyk [1990] – Ks. S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1990.

Malinowski, Strzałko [1985] – Antropologia, red. A. Malinowski, J. Strzałko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Poznań 1985.

Platon [2002] – Parmenides; Teajtet, przełożył oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002.

Russell [1948] – B. Russell, Human Knowledge. It’s Scope and Limits, George Allen and Unwin, London 1948.

Szubka [2005] – T. Szubka, Czy zmierzch filozofii analitycznej? (tekst wprowadzający do dyskusji), Forum „Diametros”, 18-20 listopada 2005.

Tavris, Wade [1999] – C. Tavris, C. Wade, Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, tłum. J. Gilewicz, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999.

Turner [1998] – J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, tłum. E. Różalska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Wittgenstein [2000] – L. Wittgenstein, Uwagi różne, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

Wittgenstein [1970] – L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Woleński [1996] – J. Woleński, Argumentacje filozoficzne, w: J. Woleński, W stronę logiki, Aureus, Kraków 1996.

Woleński [2001] – J. Woleński, Epistemologia Tom II. Wiedza i Poznanie, Aureus, Kraków 2001.

Ziemińska [2002] – R. Ziemińska, Eksternalizm we współczesnej epistemologii, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002.