Kilka uwag w sprawie Leibniza i możliwych światów

Main Article Content

Konrad Werner

Abstract

Polemika z tekstami: Piotr Warzoszczak, Modalny realizm i nazwy własne oraz Leopold Hess, Maja Kittel Modalny realizm raz jeszcze.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Werner, Konrad. 2008. “Kilka Uwag W Sprawie Leibniza I możliwych światów”. Diametros, no. 18 (December):123-29. https://doi.org/10.13153/diam.18.2008.324.
Section
Polemics
Author Biography

Konrad Werner

Konrad Werner - doktorant w Zakładzie Filozofii Logicznej i Kognitywistyki IF UJ, absolwent UJ. Pracę doktorską przygotowuje pod opieką prof. Jerzego Perzanowskiego. W numerze 11 (2007) ICF Diametros ukazał się jego tekst p.t. „Co można wiedzieć o człowieku? Analiza pojęcia wiedzy przydatna dla antropologii filozoficznej”.
Share |

References

Hess i Kittel [2008] – L. Hess, M. Kittel, Modalny realizm i nazwy własne raz jeszcze, „Diametros” (17) 2008: 96-101.
View in Google Scholar

Leibniz [1994] – G. W. Leibniz, Pisma z teologii mistycznej, tłum. M. Frankiewicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.
View in Google Scholar

Leibniz [1994a] – G. W. Leibniz, Nie byłoby Boga, o ile nie byłby on możliwy, [w:] Leibniz [1994] s. 45-46.
View in Google Scholar

Leibniz [1994b] – G. W. Leibniz, O istnieniu, [w:] Leibniz [1994] s. 47-49.
View in Google Scholar

Leibniz [1995] – G. W. Leibniz, Główne pisma metafizyczne, tłum. S. Cichowicz, J. Domański, Wydawnictwo Comer, Toruń 1995.
View in Google Scholar

Leibniz [1995a] – G. W. Leibniz, Rozprawa metafizyczna, [w:] Leibniz [1995] s. 13-76.
View in Google Scholar

Leibniz [1995b] – G. W. Leibniz, O zasadach istnienia, [w:] Leibniz [1995] s. 77-83.
View in Google Scholar

Perzanowski [1989] – J. Perzanowski, Logiki modalne a filozofia, Wydawnictwo UJ, Kraków 1989.
View in Google Scholar

Quine [2000] – W. V. O. Quine, Z punktu widzenia logiki, tłum. B. Stanosz, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2000.
View in Google Scholar

Quine [2000a] – W. V. O. Quine, O tym, co istnieje, [w:] Quine [2000] s. 29-47.
View in Google Scholar

Quine [2000b] – W. V. O. Quine, Oznaczanie i modalność, [w:] Quine [2000] s. 171-193.
View in Google Scholar

Stalnaker [1976] – R. S. Stalnaker, Possible Worlds, „Noûs”, Vol. 10, No. 1 (1976), s. 65-75.
View in Google Scholar

Warzoszczak [2008] – P. Warzoszczak, Modalny realizm i nazwy własne, „Diametros” (15) 2008: 74-93.
View in Google Scholar