The Philosophical Roots of Individuals and Persons. Personalism and Individualism against the Background of Kant (in Polish)

Main Article Content

Zbigniew Ambrożewicz

Abstract

In the paper I argue that Kant’s philosophy underlies both contemporary individualism and personalism. The Kantian categorical imperative may be, in my opinion, interpreted in an anti-egotistical way and in an entirely individualistic one. The first kind of interpretation not only made a contribution to the emergence of numerous and manifold kinds of personalism, but it also inspired many critics of individualism. The second kind of interpretation, together with the Kantian analyses of human self, became essential to the   conceptualization of modern individualism. I argue that Kantian tradition in many respects appears to be close to Thomism as far as the conception of person and human individual is concerned. As the dispute between American Thomists, discussed in the paper, reveals, Thomistic personalists found, in Kant’s philosophy (broadly conceived) issues which filled some gaps in the scholastic heritage, especially in anthropology, ethics, and social problems.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ambrożewicz, Zbigniew. 2015. “The Philosophical Roots of Individuals and Persons. Personalism and Individualism Against the Background of Kant (in Polish)”. Diametros, no. 46 (December):1-29. https://doi.org/10.13153/diam.46.2015.834.
Section
Articles
Author Biography

Zbigniew Ambrożewicz

Zbigniew Ambrożewicz, PhDno affiliationE-mail: maciopek89@poczta.onet.pl

Share |

References

Ambrożewicz [2010] – Z. Ambrożewicz, Od bikameralizmu do świadomości: próba archeologii wolności (na podstawie teorii Juliana Jaynesa), „Logos i Ethos” (2) 2010.
View in Google Scholar

Bartnik [1995] – Cz. S. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995.
View in Google Scholar

Bierdiajew [2002] – M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji, tłum. H. Paprocki, Kęty 2002.
View in Google Scholar

Bird [1999] – C. Bird, The Myth of Liberal Individualism, Cambridge 1999.
View in Google Scholar

Bowne [1892] – B.P. Bowne, The Principles of Ethics, New York 1892.
View in Google Scholar

Bowne [1921] – K.M. Bowne, An Intimate Portrait of Bowne, „The Personalist” 1921.
View in Google Scholar

Damasio [2011] – A. Damasio, Jak umysł zyskał jaźń. Konstruowanie świadomego mózgu, tłum. N. Radomski, Poznań 2011.
View in Google Scholar

Denett [1998] – D. Denett, Julian Jaynes’s Software Archeology, [w:] idem, Braichildren. Essays on Designings Minds, Cambridge Mass 1998.
View in Google Scholar

Dębicki [2013] – J. Dębicki, Antropologia filozoficzna Gilberta de la Porrée a powstanie scholastycznej rzeźby wczesnogotyckiej, „Przegląd Filozoficzny” (1) 2013.
View in Google Scholar

Gacka [1996] – Ks. B. Gacka, Personalizm amerykański, Lublin 1996.
View in Google Scholar

Gacka [1999] – Ks. B. Gacka, Charles Bernard Renouvier (1815–1903), [w:] Ch. B. Renouvier, Personalizm, tłum. ks. B. Gacka i U. Paprocka-Piotrowska, Lublin 1999.
View in Google Scholar

Galarowicz [1994] – J. Galarowicz, Człowiek jest osobą. Postawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kraków 1994.
View in Google Scholar

Gilson [1958] – E. Gilson, Duch filozofii średniowiecznej, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1958.
View in Google Scholar

Granat [1985] – W. Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985.
View in Google Scholar

Hartmann [1999] – N. Hartmann, Osobowość [fragment z Ethik], tłum. Z. Zwoliński, [w:] N. Hartmann, D. von Hildebrand, Wypisy z „Etyki”, red. M. Grabowski, Toruń 1999.
View in Google Scholar

Hazelrigg [2000] – L. Hazelrigg, Individualism, [w:] Encyclopedia of Sociology, vol. 2, red. E.F. Borgatta, R.J.V. Montgomery, New York 2000.
View in Google Scholar

Jaynes [2000] – J. Jaynes, The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, Boston 2000.
View in Google Scholar

Jeffreys [2004] – D.S. Jeffreys, The Influence of Kant on Christian Theology: A Debate About Human Dignity and Christian Personalism, „Journal of Markets & Morality” 7 (2) 2004.
View in Google Scholar

Kant [1953] – I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1953.
View in Google Scholar

Kołakowski [1976] – L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. 1, Paryż 1976.
View in Google Scholar

Kołakowski [1986] – L. Kołakowski, Kant i zagrożenie cywilizacji, [w:] L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984.
View in Google Scholar

Koszkało [2003] – M. Koszkało, Indywiduum i jednostkowienie. Analiza wybranych tekstów Jana Dunsa Szkota, Lublin 2003.
View in Google Scholar

Kraynak [2004] – R.P. Kraynak, The Influence of Kant on Christian Theology: A Debate About Human Dignity and Christian Personalism. A Response to Derek S. Jeffreys, „Journal of Markets & Morality” 7 (2) 2004.
View in Google Scholar

Krąpiec [2003] – M.A. Krąpiec, Osoba ludzka i błędy w jej rozumieniu, [w:] Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003.
View in Google Scholar

Laurent [1993] – A. Laurent, Histoire de l’individualisme, Presses Universitaires de France 1993.
View in Google Scholar

Lukes [1984] – S. Lukes, Individualism, Oxford 1984.
View in Google Scholar

Maistre de [1968] – J. de Maistre, O pochodzeniu społeczeństwa i stanie natury [fragment dzieła Etude sur la souveraineté] oraz O pochodzeniu i formach władzy [fragment dzieła Examen d’un ecrit de J.J. Rousseau de l’inégalité des conditions parmi les hommes], tłum. J. Trybusiewicz, [w:] J. Trybusiewicz, De Maistre, Warszawa 1968.
View in Google Scholar

Maritain [1964] – J. Maritain, Moral Philosophy. An Historical and Critical Survey of the Great Systems, New York 1964.
View in Google Scholar

Maritain [1965] – J. Maritain, Jednostka a osoba [fragment książki Trois réformateurs: Luther, Descartes, Rousseau, Paris 1925], tłum. T. Mrówczyński, [w:] Filozofia i socjologia XX wieku, cz. II, Warszawa 1965.
View in Google Scholar

Maritain [1968] – J. Maritain, The Peasant of the Garonne: An Old Layman Questions Himself About the Present Time, New York 1968.
View in Google Scholar

Maritain [1993] – J. Maritain, Człowiek i państwo, tłum. A. Grobler, Kraków 1993.
View in Google Scholar

Maritain [1998] – J. Maritain, Osoba ludzka i społeczeństwo, [w:] idem, Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1988.
View in Google Scholar

Maritain [2005] – J. Maritain, Nauka i mądrość, tłum. M. Reutt, Warszawa 2005.
View in Google Scholar

Morris [2004] – C. Morris, The Discovery of the Individual. 1050–1200, Toronto 2004.
View in Google Scholar

Mounier [1964] – E. Mounier, Wstęp do egzystencjalizmów, tłum. E. Krasnowolska, Kraków 1964.
View in Google Scholar

Nowak-Juchacz [2002] – E. Nowak-Juchacz, Autonomia jako zasada etyczności. Kant, Fichte, Hegel, Wrocław 2002.
View in Google Scholar

Renouvier [1999] – Ch. B. Renouvier, Personalizm, tłum. ks. B. Gacka i U. Paprocka-Piotrowska, Lublin 1999.
View in Google Scholar

Schaub [1925] – E.L. Schaub, The Legacy of Kant, „The Monist” 35 (2) 1925.
View in Google Scholar

Shanahan [1992] – D. Shanahan, Toward a Genealogy of Individualism, Amherst 1992.
View in Google Scholar

Simmel [1975] – G. Simmel, Socjologia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1975.
View in Google Scholar

Simmel [2007] – G. Simmel, Dwie formy indywidualizmu, [w:] idem, Filozofia kultury. Wybór esejów, tłum. W. Kunicki, Kraków 2007.
View in Google Scholar

Stern [1923] – W. Stern, Person und Sache, Bd. I, Ableitung und Grundlehre des kritischen Personnalismus, Leipzig 1923.
View in Google Scholar

Środa [2003] – M. Środa, Indywidualizm i jego krytycy, Warszawa 2003.
View in Google Scholar

Taylor [2001] – Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. zbiorowe, Warszawa 2001.
View in Google Scholar

Tischner [1982] – J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982.
View in Google Scholar

Tocqueville [1996] – A. Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. 2, tłum. B. Janicka, M. Król, Kraków 1996.
View in Google Scholar

Tokarczyk [1988] – R. Tokarczyk, Klasycy praw natury, Lublin 1988.
View in Google Scholar

Wojtyła [1961] – Ks. Bp K. Wojtyła, Personalizm tomistyczny, „Znak” 5 (83) 1961.
View in Google Scholar

Wojtyła [1985] – K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985.
View in Google Scholar

Wojtyła [MO] – K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, URL = http://www.nonpossumus. pl/biblioteka/karol_wojtyla/milosc_i_odpowiedzialnosc/r1_1.php [22.10.20013].
View in Google Scholar