Felix Młynarski - Individualism and interactionism

Main Article Content

Zbigniew Ambrożewicz

Abstract

In this article I discuss the rarely analyzed work of the Polish philosopher, sociologist, and economist Felix Młynarski. I present him against the background of contemporary intellectual currents and place him in the current of humanistic sociology, philosophy of life, and pragmatism. I also try to point out the original elements of his thought, emphasizing those which can be identified as individualism and interactionism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ambrożewicz, Zbigniew. 2010. “Felix Młynarski - Individualism and Interactionism”. Diametros, no. 23 (March):124-44. https://doi.org/10.13153/diam.23.2010.385.
Section
Other articles
Share |

References

Borzym [1983] – S. Borzym, Feliks Młynarski, w: S. Borzym, H. Floryńska, B. Skarga, A. Walicki, Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, Warszawa 1983, s. 334-337.
View in Google Scholar

Borzym [1984] – S. Borzym, Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Wrocław 1984.
View in Google Scholar

Borzym [2007] – S. Borzym, Światopogląd Feliksa Młynarskiego, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" 2007, t. 52.
View in Google Scholar

Brzoza [1911] – J. Brzoza (F. Młynarski), Zagadnienie polityki niepodległościowej, Kraków 1911.
View in Google Scholar

Buczyńska-Garewicz [1970] – H. Buczyńska-Garewicz, Wartość i fakt. Rozważania o pragmatyzmie, Warszawa 1970.
View in Google Scholar

Bunge [2000] – M. Bunge, Ten Modes of Individualism – None of Which Works – And Their Alternatives, „Philosophy of the Social Sciences” 30 (3) 2000.
View in Google Scholar

Clifford [1879] – W.K. Clifford, On the Nature of Things-in-Themselves, w: tenże, Lectures and Essays, vol. 2, London 1879.
View in Google Scholar

Cohen [2000] – A.J. Cohen, Liberalism, Communitarianism and Asocialism, „The Journal of Value Inquiry” (34) 2000.
View in Google Scholar

Cooley [1964] – Ch.H. Cooley, Human Nature and Social Order, New York 1964.
View in Google Scholar

Copleston [1989] – F. Copleston, Historia filozofii, t. VIII, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1989.
View in Google Scholar

Gawor [2005] – L. Gawor, Feliksa Młynarskiego filozofia dziejów, w: tenże, Polska myśl historiozoficzna I połowy XX wieku, Rzeszów 2005.
View in Google Scholar

Hałas [2006] – E. Hałas, Interakcjonizm symboliczny, Warszawa 2006.
View in Google Scholar

Hodenrich [1998] – T. Hodenrich (red.), Encyklopedia Filozofii, t. 1, tłum. J. Łoziński, Poznań 1998.
View in Google Scholar

Holmes [1998] – S. Holmes, Anatomia antyliberalizmu, tłum. J. Szacki, Kraków 1998.
View in Google Scholar

James [1996] - W. James, Poczucie racjonalności, w: tenże, Prawo do wiary, tłum. A. Grobler, Kraków 1996.
View in Google Scholar

Landheer [1952] - B. Landheer, Mind and society. Epistemological Essays on Sociology, The Hague 1952.
View in Google Scholar

Lukes [1984] – S. Lukes, Individualism, Oxford 1984.
View in Google Scholar

Mises [2007] – L. von Mises, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, tłum. W. Falkowski, Wrocław 2007.
View in Google Scholar

Młynarski [1919] – F. Młynarski, Zasady filozofii społecznej, Warszawa 1919.
View in Google Scholar

Młynarski [1936] – F. Młynarski, Człowiek w dziejach. Jednostka – państwo – naród, Warszawa 1936.
View in Google Scholar

Młynarski [1938] – F. Młynarski, Totalizm czy demokracja w Polsce, Warszawa 1938.
View in Google Scholar

Odżga [1998] – R. Odżga, Feliks Młynarski o zagrożeniach cywilizacji łacińskiej, w: Acta Universitatis Wratislaviensis, Socjologia XXVII (2069) 1998.
View in Google Scholar

Simmel [2008] – G. Simmel, Dygresja w związku z zagadnieniem, jak możliwe jest społeczeństwo, w: tenże, Pisma socjologiczne, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2008.
View in Google Scholar

Sowa [ 1983] – K.Z. Sowa, Feliks Młynarski: socjologia polityczna narodu i państwa, w: Szkice z historii socjologii polskiej, red. K.Z. Sowa, Warszawa 1983.
View in Google Scholar

Szacki [1983] – J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 1983.
View in Google Scholar

Szacki [1999] – J. Szacki, Indywidualizm i kolektywizm, w: Indywidualizm i kolektywizm, red. A. Morstin, Warszawa 1999.
View in Google Scholar

Udehn [2001] – L. Udehn, Methodological Individualism: Background, History, Meaning, London 2001.
View in Google Scholar

Znaniecki [1991] – F. Znaniecki, Zagadnienie teorii wartości, w: Pisma filozoficzne, t. 2, red. J. Wocial, Warszawa 1991.
View in Google Scholar