Rorty on World and Truth. A Critical Note on Hanna Buczyńska-Garewicz's "Truth and Illusion" (in Polish)

Main Article Content

Tomasz Szymon Markiewka

Abstract

Hanna Buczyńska-Garwicz claims that Richard Rorty wants to get rid of the notion of truth. Moreover, she thinks that Rorty’s attitude to the problem of truth is connected with his claim that there is no world beyond language. The author of the article tries to prove that Buczyńska-Garewicz's description of Rorty’s philosophy is very inaccurate. All Rorty wants is just to convince us that (1) philosophy has nothing interesting to say about truth and world and that (2) we should try to stop using words “truth” and “true” in some contexts. He has never said that there is no world beyond language and that the notion of truth should be completely abandoned in our everyday life.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Markiewka, Tomasz Szymon. 2014. “Rorty on World and Truth. A Critical Note on Hanna Buczyńska-Garewicz’s ‘Truth and Illusion’ (in Polish)”. Diametros, no. 41 (September):152-67. https://doi.org/10.13153/diam.41.2014.655.
Section
Polemics
Author Biography

Tomasz Szymon Markiewka, Nicolaus Copernicus University

Tomasz Szymon Markiewka, MANicolaus Copernicus UniversityDepartment of Philosophyul. Fosa Staromiejska 1aPl-87-100 Toruńe-mail: markiewkatomasz@wp.pl 
Share |

References

Buczyńska-Garewicz [2008] – H. Buczyńska-Garewicz, Prawda i złudzenie. Eseje o myśleniu, Kraków 2008.
View in Google Scholar

Rorty [1989] – R. Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge 1989.
View in Google Scholar

Rorty [1998a] – R. Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972-1980, przeł. Cz. Karkowski, przed. A. Szahaj, Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Rorty [1998b] – R. Rorty, Truth and Progress, Cambridge 1998.
View in Google Scholar

Rorty [1999] – R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda, Warszawa 1999.
View in Google Scholar

Rorty [2006] – R. Rorty, Democracy and philosophy, „Kritika & Kontext” 2006, nr 33.
View in Google Scholar

Rorty [2008] – R. Rorty, Rorty and His Critics, ed. by Robert B. Brandom, Oxford 2008.
View in Google Scholar

Rorty [2008b] – R. Rorty, Kariera pragmatysty, [w:] Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, Kraków 2008.
View in Google Scholar

Rorty [2009] – R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, Warszawa 2009.
View in Google Scholar

Rorty [2010] – R. Rorty, Spełnianie obietnicy naszego kraju. Myśl lewicowa w dwudziestowiecznej Ameryce, przeł. A. Karalus, A, Szahaj, Toruń 2010.
View in Google Scholar

Rorty [2013] – R. Rorty, Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo, przeł. J. Grygieńć, S. Tokariew, Toruń 2013.
View in Google Scholar

Szahaj [2002] – A. Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław 2002.
View in Google Scholar

Szubka [2012] – T. Szubka, Neopragmatyzm, Toruń 2012.
View in Google Scholar