The Constructivist Regard for Science. On Richard Rorty and Bruno Latour

Main Article Content

Tomasz Szymon Markiewka

Abstract

The aim of the article is to answer how one can be a constructivist and treat science as one of the greatest achievements of contemporary societies at the same time. Since constructivism is a broad trend with many variations, the author focuses only on two of its members: Richard Rorty and Bruno Latour. He tries to show that, ,one can give a coherent answer to the question by combining selected aspects of their views. Although both Rorty and Latour reject a realistic account of science, they claim that science is an effective way of dealing with the world or, to use Latour’s term, with nonhumans. It is the pragmatic category of “dealing with reality”, rather than the philosophical ideas of representation or correspondence, that explains the high status of science. Both thinkers emphasize that the effective interactions with nonhumans are a consequence of the specific culture of cooperation and supervision which is typical of science.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Markiewka, Tomasz Szymon. 2019. “The Constructivist Regard for Science. On Richard Rorty and Bruno Latour”. Diametros 17 (63):56-68. https://doi.org/10.33392/diam.1161.
Section
Articles
Author Biography

Tomasz Szymon Markiewka, Collegium Medicum Nicolaus Copernicus University. Faculty of Medicine

Tomasz Szymon Markiewka, PhD

Collegium Medicum Nicolaus Copernicus University

Faculty of Medicine

ul. Jagiellońska 13-15

Pl- 85-067 Bydgoszcz

e-mail: markiewkatomasz@wp.pl

Share |

References

Abriszewski K. (2008), Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Afeltowicz Ł. (2012), Modele, artefakty, kolektywy. Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
View in Google Scholar

Bińczyk E. (2015), Postkonstruktywizm w badaniach nad nauką, [w:] Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość, E. Bińczyk, A. Derra, J. Grygieńć (red.), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: 209–232.
View in Google Scholar

Brandom R.B. (red.) (2008), Rorty and his Critics, Blackwell Publishing, Oxford.
View in Google Scholar

Buczyńska-Garewicz H. (2008), Prawda i złudzenie. Eseje o myśleniu, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Callon M. (1999), Whose Imposture? Physicists at War with the Third Person, „Social Studies of Science” 2 (29): 261–286.
View in Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.1177/030631299029002011

Hacking I. (1999), The Social Construction of What?, Harvard University Press, Cambridge and London: 11–56.
View in Google Scholar

Hacking I. (2015), Konstrukcja społeczna “czego”?, tłum. E. Bińczyk, [w:] Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość, E. Bińczyk, A. Derra, J. Grygieńć (red.), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
View in Google Scholar

Harman G. (2016), Książę sieci. Bruno Latour i metafizyka, tłum. G. Czemiel, M. Rychter, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa.
View in Google Scholar

Kalaga W. (1997), Tekst – wirtualność – interpretacja: w sprawie przybijania gwoździ, „Teksty Drugie” 6 (48): 83–92.
View in Google Scholar

Latour B. (2010), An Attempt at a Compositionist Manifesto, [w:] „New Literary History” 41 (3): 471–490.
View in Google Scholar

Latour B. (2013a), Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką, tłum. K. Abriszewski et al., Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
View in Google Scholar

Latour B. (2013b), An Inquiry into Modes of Existence. An Anthropology of the Moderns, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
View in Google Scholar

Markiewka T.S. (2014), Rorty na temat prawdy i świata. Polemika z Hanną Buczyńską-Garewicz, „Diametros” 41: 152–167.
View in Google Scholar

Nowak A.W., Abriszewski K., Wróblewski M. (2016), Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
View in Google Scholar

Putnam H. (1975), Mathematics, Matter and Method, Cambridge University Press, Cambridge.
View in Google Scholar

Rorty R. (1998a), Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972–1980, tłum. Cz. Karkowski, IFiS PAN, Warszawa.
View in Google Scholar

Rorty R. (1998b), Truth and Progress, Cambridge University Press, Cambridge.
View in Google Scholar

Rorty R. (1999), Obiektywność, relatywizm i prawda, tłum. J. Margański, Aletheia, Warszawa.
View in Google Scholar

Rorty R. (2009a), Filozofia jako polityka kulturalna, tłum. B. Baran, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

Rorty R. (2009b), Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W. J. Popowski, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa.
View in Google Scholar

Rorty R. (2013), Filozofii a nadzieja na lepsze społeczeństwo, tłum. J. Grygieńc, S. Tokariew, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
View in Google Scholar

Searle J.R. (1995), The Construction of Social Reality, Free Press, New York.
View in Google Scholar

Shapin S. (2001), How to be Antiscientific, [w:] The One Culture? A Conversation About Science, J.A. Labinger, H. Collins, The University of Chicago Press, Chicago and London.
View in Google Scholar

Sokal A. (1996), A Physicist Experiments With Cultural Studies, „Lingua Franca” May/June, URL = http://linguafranca.mirror.theinfo.org/9605/sokal.html [dostęp 26.02.2018].
View in Google Scholar

Sokal A., Bricmont J. (1998), Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, tłum. P. Amsterdamski, Prószyński i S-ka, Warszawa.
View in Google Scholar

Szahaj A. (2014), O interpretacji, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Szubka T. (2012), Neopragmatyzm, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
View in Google Scholar

Tuchańska B. (2006), O Sokalu z Bricmontem, Latourze i o tym, co z tego (nie) wynika, „Nauka” 1: 93–111.
View in Google Scholar