The logic of fictional objects. Part I: Lewis’s possible worlds semantics (in Polish)

Main Article Content

Jacek Gurczyński

Abstract

This paper discusses the validity of David Lewis’s possible worlds semantics in the analysis of fictional objects. It points out the distinctive features of fictional objects: ontological incompleteness, double structure of predication and also the possibility of inconsistency. Subsequently, the possibility of speaking adequately about these properties using possible worlds semantics is examined. What follows is a brief comparison of possible worlds semantics with Meinongian logic. The conclusion is that although we can use possible worlds semantics to analyze fictional objects, Meinongian logic is a much more valid alternative. It must be stressed, however, that using Meinongian logic we can only analyze fictional objects, not fictional worlds. To analyze the latter, we have to use possible worlds semantics. Thus, a complete analysis of fiction, namely fictional objects and fictional worlds, needs both Meinongian logic and possible worlds semantics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gurczyński, Jacek. 2012. “The Logic of Fictional Objects. Part I: Lewis’s Possible Worlds Semantics (in Polish)”. Diametros, no. 33 (September):1-19. https://doi.org/10.13153/diam.33.2012.487.
Section
Articles
Author Biography

Jacek Gurczyński, Maria Curie-Sklodowska University

Jacek Gurczyński, PhD Maria Curie-Sklodowska University Department of Philosophy Plac Marii Curie Skłodowskiej 4 Pl-20-031 Lublin e-mail: jgurczyn@gmail.com
Share |

References

Currie [1986] – G. Currie, Fictional Truth, „Philosophical Studies” (50) 1986, s. 195-212.

Frege [1977] – G. Frege, Sens i znaczenie, [w:] idem, Pisma semantyczne, PWN, Warszawa 1977, s. 60-88.

Gurczyński [2004] – J. Gurczyński, Alexius Meinong i Roman Ingarden o intencjonalności i przedmiotach fikcyjnych, [w:] Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka, red. Z. Muszyński, J. Paśniczek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 67-84.

Gurczyński [2011] – J. Gurczyński, Deflacyjne (redukcyjne) koncepcje przedmiotów fikcyjnych. Przegląd i analiza, „Filozofia Nauki” 1 (173) 2011, s. 133-152.

Hughes, Cresswell [1968] – G.E. Hughes, M.J. Cresswell, An Introduction to Modal Logic, Routledge, London 1968.

Ingarden [1988] – R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, PWN, Warszawa 1988.

Lewis [1986] – D. Lewis, On the Plurality of Worlds, Basil Blackwell, Oxford 1986.

Lewis [1991] – D. Lewis, Prawda w fikcji. Dodatki do „Prawdy w fikcji”, tłum. M. St. Zięba, [w:] Ontologia fikcji, red. J. Paśniczek, Wydawnictwo UMCS, Warszawa 1991, s. 161-190.

Linsky, Zalta [1991] – B. Linsky, E.N. Zalta, Is Lewis a Meinongian?, „Australasian Journal of Philosophy” (69/4) 1991, s. 438-453.

Maitre [1983] – D. Maitre, Literature and Possible Worlds, Pembridge Press, London 1983.

Niklas [1979] – U. Niklas, O języku z pustymi nazwami indywiduowymi, „Studia Semiotyczne” (9) 1979, s. 205-229.

Paśniczek [1984a] – J. Paśniczek, Logika fikcji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1984.

Paśniczek [1984b] – J. Paśniczek, Struktura ontologiczna przedmiotów nieistniejących: Meinong a Ingarden, „Studia Filozoficzne” (4) 1984, s. 27-41.

Paśniczek [1988] – J. Paśniczek, Meinongowska wersja logiki klasyczne Jej związki z filozofią języka, bytu i fikcji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1988.

Paśniczek [1991a] – J. Paśniczek, Problemy logiki fikcji, [w:] Język, znaczenie, rozumienie, relatywizm, red. Z. Muszyński, Wydawnictwo UMCS, Warszawa 1991, s. 171-184.

Paśniczek [1991b] – J. Paśniczek, Niestandardowe światy możliwe, [w:] Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, red. M. Omyła, Wydawnictwo UMCS, Warszawa 1991, s. 47-52.

Paśniczek [1994] – J. Paśniczek, Non-standard Possible Worlds, Generalised Quantifi- ers, and Modal Logic, [w:] Philosophical Logic in Poland, red. J. Woleński, Kluwer Academic Publishers, 1994, s. 187-198.

Paśniczek [1999] – J. Paśniczek, The Logic of Intentional Objects. A Meinongian Version of Classical Logic, Kluwer Academic Publishers, 1999.

Parsons [1980] – T. Parsons, Nonexistent Objects, Yale University Press, New Haven and London 1980.

Perzanowski [1989] – J. Perzanowski, Logiki modalne i filozofia, [w:] Jak filozofować?, red. J. Perzanowski PWN, Warszawa 1989, s. 264-267.

Proudfoot [2006] – D. Proudfoot, Possible Worlds Semantics and Fiction, „Journal of Philosophical Logic” 35 (2006), s. 9-40.

Rescher, Brandom [1980] – N. Rescher, R. Brandom, The Logic of Inconsistency. A Study in Non-Standard Possible World. Semantics and Ontology, Basil Blackwell, Oxford 1980.

Woods, Alward [2002] – J. Woods, P. Alward, The Logic of Fiction, [w:] Handbook of Philosophical logic, red. D. Gabbay, F. Guenthner, Kluwer Academic Publishers, 2002, s. 241-316.

Zalta [1988] – E.N. Zalta, Intensional Logic and The Metaphysics of Intentionality, The MIT Press, Cambridge 1988.