Francis Bacon: euthanasia or palliative care?

Main Article Content

Jacek Malczewski

Abstract

Francis Bacon’s program for modern medicine and its ethics, developed in De Dignitate et Augmentis Scientiarum (1623), includes the requirement that doctors alleviate the pain and suffering of terminally ill patients. Invoking the ancient idea of an “easy death”, Bacon calls this course of action “outward euthanasia”.

This article demonstrates that, contrary to widespread opinion, Bacon does not anticipate “Dutch-style” euthanasia or “mercy-killing”, but rather palliative care without the intentional termination of a patient’s life.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Malczewski, Jacek. 2004. “Francis Bacon: Euthanasia or Palliative Care?”. Diametros, no. 2 (December):74-81. https://doi.org/10.13153/diam.2.2004.47.
Section
Articles
Author Biography

Jacek Malczewski

Jacek Malczewski, absolwent prawa i student filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ; zajmuje się historią idei oraz etyką praktyczną.

Email: warstadt@poczta.onet.pl

Share |

References

Aumonier, Beignier i Letellier [2003] – N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja, tłum. E. Burska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.
View in Google Scholar

Bacon [1995] – F. Bacon, Nowa Atlantyda i Z Wielkiej Odnowy, tłum. W. Kornatowski i J. Wikarjak, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1995.
View in Google Scholar

Bacon [1959] – F. Bacon, O pielęgnowaniu zdrowia, tłum. Cz. Znamierowski, w: F. Bacon, Eseje, PWN, Warszawa 1959.
View in Google Scholar

Bacon [1860-61] – F. Bacon, Of the Dignity and Advancement of Learning, w: F. Bacon, The Works of Francis Bacon, t. 4-5, red. J. Spedding, R. L. Ellis i D. D. Heath, Longman, London 1860-61.
View in Google Scholar

Bacon [1859] – F. Bacon, The Advancement of Learning, w: F. Bacon, The Works of Francis Bacon, t. 3, red. J. Spedding, R. L. Ellis i D. D. Heath, Longman, London 1859.
View in Google Scholar

Bacon [1858] – F. Bacon, De Dignitate et Augmentis Scientiarum Libri IX, w: F. Bacon, The Works of Francis Bacon, t. 1, red. J. Spedding, R. L. Ellis i D. D. Heath, Longman, London 1858.
View in Google Scholar

Baker [2002] – R. Baker, Bioethics and History, „Journal of Medicine and Philosophy” (4) 2002.
View in Google Scholar

Diogenes Laertios [1982] – Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. I. Krońska, K. Leśniak i W. Olszewski, PWN, Warszawa 1982.
View in Google Scholar

Humphry i Wickett [1986] – D. Humphry, A. Wickett, The Right to Die: Understanding Euthanasia, The Bodley Head, London 1986.
View in Google Scholar

Juliusz Kapitolinus [1966] – Juliusz Kapitolinus, Antoninus Pius, tłum. H. Szelest, w: Historycy cesarstwa rzymskiego, Czytelnik, Warszawa 1966.
View in Google Scholar

Leśniak [1961] – K. Leśniak, Franciszek Bacon, Wiedza Powszechna, Warszawa 1961.
View in Google Scholar

Malczewski [2004] – J. Malczewski, Eutanazja: z dziejów pojęcia, „Diametros” (1) 2004.
View in Google Scholar

More [1954] – T. More, Utopia, tłum. K. Abgarowicz, PAX, Warszawa 1954.
View in Google Scholar

Rachels [1986] – J. Rachels, The End of Life. Euthanasia and Morality, Oxford University Press, Oxford 1986.
View in Google Scholar

Swetoniusz [1960] – Gajus Swetoniusz Trankwillus, Żywoty Cezarów, tłum. J. Niemirska- Pliszczyńska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1960.
View in Google Scholar

Szeroczyńska [2004] – M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie: studium prawnoporównawcze, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2004.
View in Google Scholar

Światowa Organizacja Zdrowia [1994] – Leczenie bólu w chorobach nowotworowych i opieka paliatywna. Sprawozdanie Komisji Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (Genewa 1990), tłum. J. Kujawska Tenner, Wydawnictwo Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum, Kraków 1994.
View in Google Scholar

Williams [1960] – G. Williams, Świętość życia a prawo karne, tłum. S. Adamowicz, J. Babecki i F. Kwiatkowska (B. Kopelówna), Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1960.
View in Google Scholar

Zuziak [2001] – Ks. W. Zuziak, Śmierć i medycyna – o eutanazji inaczej, w: Podstawy i zastosowania bioetyki, red. T. Biesaga SDB, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2001.
View in Google Scholar