Euthanasia: historical aspects of the concept

Main Article Content

Jacek Malczewski

Abstract

The article is devoted to historical aspects of the concept of euthanasia, as well as its various connotations. It clarifies the difference between its etymological sense (“good death”) and its contemporary sense (“mercy killing”). By discussing relevant passages from classical philosophical works, e.g. Francis Bacon’s The Advancement of Learning, and especially Plato’s Republic and Thomas More’s Utopia, it identifies and explains common confusions resulting from misinterpretations of the concept of euthanasia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Malczewski, Jacek. 2004. “Euthanasia: Historical Aspects of the Concept”. Diametros, no. 1 (September):35-52. https://doi.org/10.13153/diam.1.2004.14.
Section
Articles
Author Biography

Jacek Malczewski

Absolwent prawa i student filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ; zajmuje się historią idei oraz etyką praktyczną.
Share |

References

Alichniewicz [2002] – A. Alichniewicz, Eutanazja a etyczne podstawy medycyny stanów terminalnych, w: Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego, red. M. Gałuszka i K. Szewczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2002.
View in Google Scholar

Alichniewicz [2000] – A. Alichniewicz, O działaniu i zaniechaniu, w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kuksewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
View in Google Scholar

Arystoteles [1964] – Arystoteles, Polityka z dodaniem Pseudo-Arystotelesowej „Ekonomiki”, tłum. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 1964.
View in Google Scholar

Aumonier, Beignier i Letellier [2003] – N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja, tłum. E. Burska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.
View in Google Scholar

Bacon [1900] – F. Bacon, The Advancement of Learning, Clarendon Press, Oxford 1900.
View in Google Scholar

Carrick [1987] – P. Carrick, Medical Ethics in Antiquity. Philosophical Perspectives on Abortion and Euthanasia, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1987.
View in Google Scholar

Cooper [1989] – J. M. Cooper, Greek Philosophers on Euthanasia and Suicide, w: Suicide and Euthanasia. Historical and Contemporary Themes, red. B. A. Brody, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1989.
View in Google Scholar

Dziedzic [1999] – J. Dziedzic, Eutanazja a religijność. Badania wśród studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1999.
View in Google Scholar

Fenigsen [2002] – R. Fenigsen, Eutanazja: śmierć z wyboru?, W drodze, Poznań 2002. Ferngren [1989] – G. B. Ferngren, The Ethics of Suicide in the Renaissance and Reformation, w:
View in Google Scholar

Suicide and Euthanasia. Historical and Contemporary Themes, red. B. A. Brody, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1989.
View in Google Scholar

Foot [1977] – P. Foot, Euthanasia, „Philosophy and Public Affairs” (6) 1977.
View in Google Scholar

Fye [1978] – B. Fye, Active Euthanasia. An Historical Survey of Its Conceptual Origins and Introduction into Medical Thought, „Bulletin of the History of Medicine” (52) 1978.
View in Google Scholar

Hume [1962] – D. Hume, Mój żywot, tłum. A. Hochfeldowa, w: D. Hume, Dialogi o religii naturalnej i Naturalna historia religii wraz z dodatkami, PWN, Warszawa 1962.
View in Google Scholar

Hołówka [2001] – J. Hołówka, Skazani na los Hioba?, „Znak” (7) 2001.
View in Google Scholar

Humphry i Wickett [1986] – D. Humphry, A. Wickett, The Right to Die: Understanding Euthanasia, The Bodley Head, London 1986.
View in Google Scholar

Keown [2002] – J. Keown, Euthanasia, Ethics and Public Policy. An Argument Against Legalisation, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
View in Google Scholar

Kraj [2003] – T. Kraj, Eutanazja a eugenika we współczesnej praktyce medycznej, w: Systemy bioetyki, red. T. Biesaga, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2003.
View in Google Scholar

Kuhse [1998] – H. Kuhse, Eutanazja, tłum. A. Przyłuska-Fiszer, w: Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Mazur [2003] – G. Mazur, Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2003.
View in Google Scholar

More [1954] – T. More, Utopia, tłum. K. Abgarowicz, PAX, Warszawa 1954.
View in Google Scholar

Ostrowski [1954] – W. Ostrowski, Wprowadzenie do „Utopii”, w: T. More, Utopia, PAX, Warszawa 1954.
View in Google Scholar

Otlowski [2000] – M. Otlowski, Voluntary Euthanasia and the Common Law, Oxford University Press, Oxford 2000.
View in Google Scholar

Papanikitas [2003] – A. N. Papanikitas, Can we agree on a good Death? Is it possible for a consensus to be reached in favour of Euthanasia, voluntary or otherwise?, „GKT Gazette”
View in Google Scholar

(115) 2003, http://www.gktgazette.com/2003/may/features.asp# 2 (10.04.2004).
View in Google Scholar

Platon [2001] – Platon, Państwo, Prawa, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001.
View in Google Scholar

Rachels [1986] – J. Rachels, The End of Life. Euthanasia and Morality, Oxford University Press, Oxford 1986.
View in Google Scholar

Schopenhauer [1995] – A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, tom II, tłum. J. Garewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
View in Google Scholar

Schopenhauer [1970] – A. Schopenhauer, Aforyzmy o mądrości życia, tłum. J. Garewicz, Czytelnik, Warszawa 1970.
View in Google Scholar

Seneka [1998] – Seneka, O gniewie, tłum. L. Joachimowicz, w: Seneka, Dialogi, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Singer [2003] – P. Singer, Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.
View in Google Scholar

Singer [1997] – P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, tłum. A. Alichniewicz i A. Szczęsna, PIW, Warszawa 1997.
View in Google Scholar

Smith A. [1962] – A. Smith, List Adama Smitha, doktora praw, do Williama Strahana, tłum. A. Hochfeldowa, w: D. Hume, Dialogi o religii naturalnej i Naturalna historia religii wraz z dodatkami, PWN, Warszawa 1962.
View in Google Scholar

Steinbock i Norcross [1994] – B. Steinbock, A. Norcross (red.), Killing and Letting Die (Second Edition), Fordham University Press, New York 1994.
View in Google Scholar

Szeroczyńska [2004] – M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie: studium prawnoporównawcze, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2004.
View in Google Scholar

Szewczyk [1996] – K. Szewczyk, Lęk, nicość i respirator. Wzorce śmierci w nowożytnej cywilizacji Zachodu, w: Umierać bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej, red. M. Gałuszka i K. Szewczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1996.
View in Google Scholar

Toeplitz [1975] – K. Toeplitz, Teologiczne kontrowersje wokół eutanazji, „Etyka” (14) 1975.
View in Google Scholar

Williams [1960] – G. Williams, Świętość życia a prawo karne, tłum. S. Adamowicz, J Babecki i F. Kwiatkowska (B. Kopelówna), Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1960.
View in Google Scholar