Analytic philosophy: the desire for the truth and the temptation to doubt

Main Article Content

Ireneusz Ziemiński

Abstract

Review of the book: Peter Prechtl, Leksykon pojęć filozofii analitycznej, przeł. Józef Bremer, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ziemiński, Ireneusz. 2010. “Analytic Philosophy: The Desire for the Truth and the Temptation to Doubt”. Diametros, no. 23 (March):182-89. https://doi.org/10.13153/diam.23.2010.388.
Section
Reviews
Share |

References

Diametros [2005] – Czy zmierzch filozofii analitycznej? (debata z 18-20 listopada 2005), ICF „Diametros”, dostępne na: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=deb7&m=17&ik=17 (odczytano 24.02.2010).

Dummett [1993] – M. Dummett, Origins of the Analytical Philosophy, Duckworth, London 1993.

Hempoliński [1987] - M. Hempoliński (red.), Polska filozofia analityczna. Analiza logiczna i semiotyczna w szkole lwowsko-warszawskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.

Kenny [1995] – A. Kenny, Frege, Harmondswarth 1995.

Makaro [2004] – A. Makaro, Recenzja książki: M. Dummett, „La natura e il futuro della filosofia” , „Roczniki Filozoficzne” 1 (52) 2004, s. 445.

Nowaczyk [2008] – A. Nowaczyk, Filozofia analityczna, PWN, Warszawa 2008.

Price [1954] – H.H. Price, Clarity Is not Enough, „Proceedings of the Aristotelian Society”, Supplementary Volume (19) 1954, s. 1-33.

Rorty [1967] – R. Rorty, Introduction: Metaphysical Difficulties in Linguistic Philosophy, [w:] The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Metod, R. Rorty (ed.), The University of Chicago Press, Chicago-London 1967, s. 1-39.

Rorty [2006] – R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1994.

Szubka [2009] – T. Szubka, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

Williams [2006] – B. Williams, Philosophy as a Humanistic Discipline, ed. by A.W. Moore, Princeton University Press, Princeton 2006.

Woleński [1985] – J. Woleński, Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, PWN, Warszawa 1985.