Your death: An attempt to explain the experience of death

Main Article Content

Ireneusz Ziemiński

Abstract

Article presents the experience of death from the point of view of the second person (your death) in the context of the problems that arise from Epicurus’s famous thesis that as long as we exist, death is not present and when it is present, we do not exist. The epistemo-logical problem is the possibility of experiencing death. We cannot resolve this problem from the point of view of the first or third person (a dying person cannot experience his/her own death and the death of a stranger is not important to me). In your death, however, the death of a close friend, of a person emotionally connected with me, I can partly experience my own death. We can resolve some of the other problems in a similar manner: the ontological prob-lem (your death is an experience of real nothingness), the axiological problem (your death shows the absolute evil of human death), the moral problem (I am ready to sacrifice my life to rescue you from death) and the eschatological problem (after your death I have an experience of your presence, which leads me to hope for some form of eternal life).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ziemiński, Ireneusz. 2007. “Your Death: An Attempt to Explain the Experience of Death”. Diametros, no. 11 (March):111-41. https://doi.org/10.13153/diam.11.2007.270.
Section
Articles
Share |

References

Ariès [2002] – P. Ariès, Śmierć drugiego człowieka, przeł. M. Ochab, w: Wymiary śmierci, red. S. Rosiek, Gdańsk 2002.
View in Google Scholar

Augustyn [1987] – Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, wyd. III popr., Warszawa 1987.
View in Google Scholar

Bauman [1998] – Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, przeł. N. Leśniewski, Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Bortkiewicz [2000] – P. Bortkiewicz, Tanatologia. Zarys problematyki moralnej, Poznań 2000.
View in Google Scholar

Choron [1963] – J. Choron, Death and Western Thought, Collier Books, New York, Collier-Macmillan Ltd., London 1963.
View in Google Scholar

Cichowicz [1993] – S. Cichowicz, Śmierć: gwałt na idei lub reakcja życia. Wstęp, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, wyb. i przeł. S. Cichowicz, J.M. Godzimirski, Warszawa 1993.
View in Google Scholar

Cioran [1992] – E. Cioran, Na szczytach rozpaczy, przeł. I. Kania, Kraków 1992.
View in Google Scholar

Drewermann [2000] – E. Drewermann, Zstępuję na Barkę Słońca. Medytacje o śmierci i umieraniu, przeł. M.L. Kalinowski, Gdynia 2000.
View in Google Scholar

Feuerbach [1988] – L. Feuerbach, Wybór pism, t.1: Myśli o śmierci i nieśmiertelności, przeł. K. Krzemieniowa, M. Skwieciński, Warszawa 1988.
View in Google Scholar

Gadacz [2000] – T. Gadacz, Rozumowe poznawanie Boga, Bydgoszcz 2000.
View in Google Scholar

Gadacz [2002] – T. Gadacz, O umiejętności życia, Kraków 2002.
View in Google Scholar

Grodziński [1988] – E. Grodziński, Stosunek do śmierci własnej i cudzej, w: Sposoby istnienia. Działanie wobec siebie i innych, red. J. Rudniański, K. Muraski, Warszawa 1988.
View in Google Scholar

Hemingway [1988] – E. Hemingway, Komu bije dzwon, przeł. B. Zieliński, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1988.
View in Google Scholar

Jankélévitch [1993] – V. Jankélévitch, Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, wyb. i przeł. S. Cichowicz, J.M. Godzimirski, Warszawa 1993.
View in Google Scholar

Jankélévitch [2005] – V. Jankélévitch, To, co nieuchronne. Rozmowy o śmierci, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2005.
View in Google Scholar

Kochanowski [2006] – J. Kochanowski, Fraszki. Pieśni. Treny, Kraków, 2006.
View in Google Scholar

Michalski [1998] – K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, wyd. II uzup., Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Morin [1993] – E. Morin, Antropologia śmierci, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, wyb. i przeł. S. Cichowicz, J.M. Godzimirski, Warszawa 1993.
View in Google Scholar

Nola [2006] – A. di Nola, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, przeł. J. Kornecka, M.W. Olszańska, R. Sosnowski, M. Surma-Gałkowska, M. Woźniak, Kraków 2006.
View in Google Scholar

Rilke [1987] – R.M. Rilke, Poezje, wyb. i przeł. M. Jastrun, Kraków 1987.
View in Google Scholar

Sartre [1970] – J. P. Sartre, Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni, przeł. P. Beylin, Warszawa 1970.
View in Google Scholar

Sesboüé [2002] – B. Sesboüé, Zmartwychwstanie i życie. Krótki traktat o rzeczach ostatecznych, przeł. M. Żerańska, Poznań 2002.
View in Google Scholar

Siemianowski [1992] – A. Siemianowski, Śmierć i perspektywa nadziei. Esej filozoficzny o ostatecznych sprawach człowieka, Gniezno 1992.
View in Google Scholar

Speyr [1999] – A. von Speyr, Tajemnica śmierci, przeł. M. Węcławski, Poznań 1999.
View in Google Scholar

Stróżewski [2002] – W. Stróżewski, O doświadczeniu śmierci, w: Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość w Europie Środkowej około 1900, red. K. Grodziska, J. Purchla, Kraków 2002.
View in Google Scholar

Szczepański [1984] – J. Szczepański, Sprawy ludzkie, wyd. III rozszerzone, Warszawa 1984.
View in Google Scholar

Szymborska [2004] – W. Szymborska, Wiersze wybrane, Kraków 2004.
View in Google Scholar

Tarnowski [1993] – K. Tarnowski, Ku absolutnej ucieczce. Bóg i wiara w filozofii Gabriela Marcela, Kraków 1993.
View in Google Scholar

Thielicke [2002] – H. Thielicke, Życie ze śmiercią, przeł. S. Szczyrbowski, Warszawa 2002.
View in Google Scholar

Thomas [1993] – L.-V. Thomas, Doświadczenie śmierci: jego granice i rzeczywistość, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, wyb. i przeł. S. Cichowicz, J.M. Godzimirski, Warszawa 1993.
View in Google Scholar

Tischner [2005] – J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2005.
View in Google Scholar

Tischner [2006] – J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2006.
View in Google Scholar

Twardowski [2005] – J. Twardowski, Śmierć na śmierć nie umiera. Myśli wybrane, wyb. i oprac. A. Iwanowska, Warszawa 2005.
View in Google Scholar

Vovelle [2002] – M. Vovelle, Historia ludzi w zwierciadle śmierci, przeł. M. Ochab, w: Wymiary śmierci, red. S. Rosiek, Gdańsk 2002.
View in Google Scholar

Winch [1990] – P. Winch, Co to znaczy usiłować?, przeł. T. Szawiel, w: P. Winch, Etyka a działanie. Wybór pism, wyb. T. Szawiel, Warszawa 1990.
View in Google Scholar

Ziemiński [2001] – I. Ziemiński, Orfeusz i Alkestis. Dwa sposoby usprawiedliwienia śmierci, w: „Sztuka i Filozofia” 20 (2001), s. 21-41.
View in Google Scholar

Zuccaro [2004] – C. Zuccaro, Teologia śmierci, przeł. K. Stopa, Kraków 2004.
View in Google Scholar