The contribution of experimental therapies to the development of medical knowledge

Main Article Content

Włodzimierz Galewicz

Abstract

The following text is a voice in the discussion around normative problems of innovative therapies. It particularly refers to problems related to the contribution of experimental therapies to the development of medical knowledge, also discussed in this issue in the article by Olga Dryla "Expanded access programs as a source of cognitive data."

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Galewicz, Włodzimierz. 2023. “The Contribution of Experimental Therapies to the Development of Medical Knowledge”. Diametros 20 (78):117-23. https://doi.org/10.33392/diam.1958.
Section
Normative problems of innovative therapies, Part 1” – voices in discussion
Share |

References

ARM (The Alliance for Regenerative Medicine) (2020), Recommendations for the use of Hospital Exemption, URL = https://alliancerm.org/wp-content/uploads/2020/10/ARM-position-on-HE-final-Oct-2020.pdf [dostęp 27.10.2023].

Caplan A., Bateman-House A. (2014), Compassion for each individual’s own sake, „American Journal of Bioethics” 14 (11): 16–17, URL = https://doi.org/10.1080/15265161.2014.957622 [dostęp 27.10.2023].

Dulak J. (2020), Komórki macierzyste: zastosowania, perspektywy, nieporozumienia, „NAUKA” 1: 99–123.

Emanuel E.J. (2013), Reconsidering the Declaration of Helsinki, „Lancet” 381 (9877): 1532–1533.

ISSCR (International Society for Stem Cell Research) (2021), Guidelines for Stem Cell Research and Clinical Translation; pol. Wytyczne dotyczące badania i klinicznego wykorzystania komórek macierzystych, tłum. P. Chołda, [w:] Antologia bioetyki, t. 7: Innowacyjne terapie – nadzieje i zagrożenia, W. Galewicz (red.), TAiWPN Universitas, Kraków 2024 (w przygotowaniu).

NRL (2022) – Stanowisko Zespołu ekspertów do spraw terapii komórkowych i komórek macierzystych Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie komercyjnego oferowania zabiegów z wykorzystaniem komórek określanych jako macierzyste, w tym przeprowadzanych w ramach medycznych eksperymentów leczniczych, 3 marca 2022.

Nuffield Council on Bioethics (2018), Patient access to experimental treatments, „Bioethics Briefings”, London, URL = https://www.nuffieldbioethics.org/assets/pdfs/Patient-access-to-experimental-treatments.pdf [dostęp 27.10.2023].

WMA (World Medical Association) (2013), World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects, „Journal of the American Medical Association” 310 (20): 2191–2194, tłum. M. Czarkowski, R. Krajewski, K. Radziwiłł, Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej, Warszawa, URL = https://nil.org.pl [dostęp 27.10.2023].

Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (2013), Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) Etyczne zasady prowadzenia badań medycznych z udziałem ludzi, tłum. M. Czarkowski, R. Krajewski, K. Radziwiłł, Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej, Warszawa, URL = https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1585807090_deklaracja-helsinska-przyjeta-na-64-zo-wma-pazdziernik-2013-pelny-tekst.pdf [dostęp 27.10.2023].

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>