The good of trees and the ecological reform of utilitarianism

Main Article Content

Włodzimierz Galewicz

Abstract

The chief topic of the article is the attempt to reconcile the intuition of ecological ethics with the principles of consequentialism, and in particular of utilitarianism, that has been undertaken by philosophers who broaden the traditionally accepted extension of the “subject of the good” (i.e. beings for whom something can be good or bad), expanding it to include all living things. The article attempts to show that this ecological reform of consequentialism cannot simply be a development of it, but has to be accompanied by an essential modification of its very foundations; such a modification in practice leads to a form of Kantianism. Several possible objections to such a reform are formulated.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Galewicz, Włodzimierz. 2006. “The Good of Trees and the Ecological Reform of Utilitarianism”. Diametros, no. 9 (September):23-33. https://doi.org/10.13153/diam.9.2006.248.
Section
Ecology and Ethics
Author Biography

Włodzimierz Galewicz

Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz, filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ostatnim czasie zajmuje się głównie etyką. Opublikował m.in. dwutomową książkę konfrontującą etykę Arystotelesa z grecką tragedią: Z Arystotelesem przez greckie tragedie. Glosy i ilustracje do Etyki nikomachejskiej (2002) i Z Arystotelesem przez greckie tragedie. Część 2: O błądzeniu, przymusie i dobrowolności (2003). Przełożył też trzy dzieła z klasyki filozofii: Immanuel Kant, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie (2005), Święty Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach (2006), Immanuel Kant, Metafizyczne podstawy nauki prawa (2006). Jest również założycielem i redaktorem naczelnym Internetowego Czasopisma Filozoficznego Diametros.
Share |

References

Bentham [1958] – J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, tłum. B. Nawroczyński, Warszawa, PWN, 1958.

Galewicz [2005] – W. Galewicz, O podmiotach dobra i stanowiskach w etyce eko- logicznej, w: J. Zawitkowski, J. Filek i inni, W stronę wartości. Wykłady autorskie z lat 2001-2004, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2005.

Goodpaster [1978] – Kenneth E. Goodpaster, On being morally considerable, „The Journal of Philosophy” 1978.

Taylor [1989] – Paul W. Taylor, Respect for nature. A Theory of Enivironmental Ethics, Princeton University Press, 2nd printing, with corrections, Princeton, New Jersey 1989.

Tomasz z Akwinu [1967] – Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 16: Miłość, przeł. ks. A. Głażewski, Londyn 1967.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>