Ethics in Psychotherapy (in Polish)

Main Article Content

Katarzyna Marchewka

Abstract

The aim of this article is to present selected ethical issues in psychotherapy based on the most important Polish and foreign contributions to the area. In the article, the following issues will be taken into consideration: manipulation during psychotherapy, confidentiality and professional secrecy, the principle of the ideological neutrality of the therapist, ethical aspects of psychotherapy for children and adolescents, clinical supervision, and the relation between psychotherapy and law.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Marchewka, Katarzyna. 2014. “Ethics in Psychotherapy (in Polish)”. Diametros, no. 42 (December):124-49. https://doi.org/10.13153/diam.42.2014.685.
Section
Special Topic - Cross sections of bioethics
Author Biography

Katarzyna Marchewka, Jagiellonian University

Katarzyna Marchewka, MAJagiellonian UniversityInstitute of PhilosophyUl. Grodzka 52Pl- 31-001 KrakówInstitute of PsychologyUl. Ingardena 6Pl-30-060 Krakówe-mail: katarzyna.marchewka@uj.edu.pl
Share |

References

Aleksandrowicz [2010] – J.W. Aleksandrowicz, Superwizja w kształceniu psychoterapeutów, „Psychoterapia” 3 (154) 2010, s. 23–30.

Aouil, Rosińka-Włodarczyk, Rowiński, Wrocławska [2011] – B. Aouil, J. Rowińska-Włodarczyk, T. Rowiński, E. Wrocławska, Rozważania na temat kontekstu etycznego pomocy psychologicznej, w której wykorzystywany jest Internet, [w:] Internet w psychologii – psychologia w Internecie, B. Aouil, K. Czerwiński, D. Wosik-Kawala (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 307–338

APA [2010] – American Psychological Association, Ethical principles of psychologists and code of conduct, dostępne na: http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx [25.05.2014].

Barbaro de [2006] – B. de Barbaro, Problemy etyczne w terapii małżeńskiej, „Psychoterapia” 2 (137) 2006, s. 27–34.

Bergin [1980] – A.E. Bergin, Psychotherapy and Religious Values, „Journal of Consulting and Clinical Psychology” (48) 1980, s. 95–105.

Bersoff [2008] – D. Bersoff (red.), Ethical conflicts in psychology (4th edition), American Psychological Association, Washington, DC 2008.

Bielak, Kucińska [2013] – M. Bielak, M. Kucińska, Higiena psychiczna psychoterapeuty – jak skutecznie dbać o siebie, [w:] Superwizja w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Koncepcje, procedury, narzędzia, A. Popiel, E. Pragłowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 175–191.

Blanck, Bellack, Rosnow, et al. [1992] – P.D. Blanck, A.S. Bellack, R.L. Rosnow, M.J. Rotheram-Borus, Scientific rewards and conflicts in psychology of ethical choices in human subjects research, „American Psychologist” 47 (7) 1992, s. 959–965.

Bugenthal [1987] – J.F.T. Bugenthal, The art of the psychotherapist, Norton, New York 1987.

Deklaracja Strasburska [1990] – Deklaracja Stasburska, dostępne na: http://www.europsyche.org/download/cms/100510/EAPLogo-Strassburg-Dekl-e.pdf [25.05.2014].

Doherty [1995] – W.J. Doherty, Soul searching: why psychotherapy must promote moral responsibility, Basic Books, New York 1995.

Doliński [2000] – D. Doliński, Inni ludzie w procesach motywacyjnych, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, J. Strelau (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 493–510.

Dora, Mijas, Dobroczyński [2013] – M. Dora, M. Mijas, B. Dobroczyński, Primum non nocere. Kontrowersje wokół terapii konwersyjnych dla osób homoseksualnych, „Psychoterapia” 4 (167) 2013, s. 79–90.

Fiutak, Dąbrowski [2012] – A. Fiutak, J. Dąbrowski, Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

Gilbert, Evans [2004] – M.C. Gilbert, K. Evans, Superwizja w psychoterapii, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Grzesiuk [2005] – L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2005.

Grzesiuk, Suszek [2010] – L. Grzesiuk, H. Suszek, (red.), Psychoterapia. Integracja, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2010.

Goodheart, Kazdin, Sternberg [2006] – C.D. Goodheart, A.E. Kazdin, R.J. Sternberg, Evidence-Based Psychotherapy. Where Practice and Research Meet, American Psychological Association, Washington, DC 2006.

Johnson, Koocher [2011] – W.B. Johnson, G.P. Koocher (red.), Ethical Conundrums, Quandaries, and Predicaments in Mental Health Practice. A Casebook from the Files of Experts, Oxford University Press, Oxford 2011.

Jones, Shillito-Clarke, Syme, et al. [2005] – C. Jones, C. Shillito-Clarke, G. Syme, D. Hill, R. Casemore, L. Murdin, Co wolno, a czego nie wolno terapeucie. Zagadnienia etyczne w pytaniach i odpowiedziach, tłum. E. Zaremba-Popławska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Karasu [1980] – T.B. Karasu, The ethics of psychotherapy, „American Journal of Psychiatry” (137) 1980, s. 1502–1512.

Kodeks Etyczny Psychoterapeuty [2002] – Kodeks Etyczny Psychoterapeuty, [w:] Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychikę, B. Chyrowicz (red.), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego, Lublin 2002, s. 165–169.

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa [1991] – Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, dostępne na: http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29 [25.05.2014].

Kodeks postępowania cywilnego [1964] – Kodeks postępowania cywilnego, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296 [25.05.2014].

KZEPPTP [2007] – Kodeks Zasad Etycznych Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dostępne na: http://psychoterapeuta.info.pl/files/2013/10/ kodeks.pdf [25.05.2014].

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej [1997] – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, dostępne na: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm [25.05.2014].

Koocher, Keith-Spiegel [2008] – G.P. Koocher, P. Keith-Spiegel, Ethics in Psychology and the Mental Health Professions. Standards and Cases (3rd edition), Oxford University Press, Oxford 2008.

Marchewka, Sikora [2013] – K. Marchewka, K. Sikora, Poza tabula rasa. Współczesne rozumienie postulatu neutralności światopoglądowej psychoterapeuty, „Psychoterapia” 4 (167) 2013, s. 67–78.

Margasiński [2004] – A. Margasińki, O manipulacji w psychoterapii, [w:] Etyka. Psychologia. Psychoterapia, A. Margasiński, D. Probucka (red.), Wydawnictwo Aureus, Kraków 2004, s. 37–45.

Mueller, Kennerley, Westbrook [2010] – M. Mueller, H. Kennerley, D. Westbrook, Oxford Guide to Surviving as a CBT Therapist, Oxford University Press, Oxford 2010.

Paruzel-Czachura [2013] – M. Paruzel-Czachura, Etyczne uwarunkowania psychoterapii Gestalt, „Psychoterapia” 3 (166) 2013, s. 13–24.

Pilecki, Orwid [2004] – M. Pilecki, M. Orwid, Zagadnienia etyczne w psychoterapii wieku rozwojowego, [w:] Etyka. Psychologia. Psychoterapia, A. Margasińki, D. Probucka (red.), Wydawnictwo Aureus, Kraków 2004, s. 75–88.

Pohorecka [1994] – A. Pohorecka, Niektóre problemy etyczne w terapii rodzin i małżeństw, „Nowiny Psychologiczne” (2) 1994, s. 73–79.

Popiel, Pragłowska [2008] – A. Popiel, E. Pragłowska, Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2008.

Popiel, Pragłowska [2013] – A. Popiel, E. Pragłowska (red.), Superwizja w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Koncepcje, procedury, narzędzia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Shapiro [2011] – D.L. Shapiro, To warn nor not to warn: that is the question, [w:] W.B. John- son, G.P. Koocher (red.), Ethical Conundrums, Quandaries, and Predicaments in Mental Health Practice. A Casebook from the Files of Experts, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 55–61.

Schier [2007] – K. Schier, Problemy etyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży, [w:] Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, A.I. Brzezińska, Z. Toeplitz (red.), Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2007, s. 223–236.

Shillito-Clarke [2005] – C. Shillito-Clarke, Jak powinienem postąpić, kiedy osoba, z którą pracuję, sygnalizuje poważne zamiary popełnienia samobójstwa? Jakie problemy należy wziąć pod uwagę?, tłum. E. Zaremba-Popławska, [w:] Co wolno, a czego nie wolno terapeucie. Zagadnienia etyczne w pytaniach i odpowiedziach, C. Jones, C. Shillito-Clarke,

G. Syme, D. Hill, R. Casemore, L. Murdin (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 72–75.

Sikora [2011] – K. Sikora, Zagadnienia etyczne i prawne w psychologii zdrowia dzieci i młodzieży, [w:] Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna, W. Pilecka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 497–516.

Suchowierska, Ostaszewski, Bąbel [2012] – M. Suchowierska, P. Ostaszewski, P. Bąbel, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.

Suszek [2010] – H. Suszek, Motywacja do zawodu psychoterapeuty, [w:] Psychoterapia. Integracja, L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2010, s. 365–376.

Stepulak [1999a] – M. Stepulak, Tajemnica zawodowa w psychologii wojskowej, „Wojsko i Wychowanie” I (10) 1999, s. 56–62.

Stepulak [1999b] – M. Stepulak, Tajemnica zawodowa w psychologii wojskowej, „Wojsko i Wychowanie” II (11) 1999, s. 72–80.

Stepulak [1999c] – M. Stepulak, Dyspozycje etyczne biegłego psychologa w sprawach dotyczących orzeczenia nieważności małżeństwa, [w:] Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia. T. 1, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 1999, s. 97–112.

Tjeltveit [1999] – A.C. Tjeltveit, Ethics and Values in Psychotherapy, Routledge, Nowy Jork 1999.

Toeplitz [2007] – Z. Toeplitz, Zawieranie kontraktu psychologicznego z dzieckiem, [w:] Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, A.I. Brzezińska, Z. Toeplitz (red.), Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2007, s. 237–245.

Toeplitz-Winiewska [2009] – M. Toeplitz-Winiewska, Udzielanie pomocy psychologicznej [w:] Etyka zawodu psychologa, J. Brzeziński, B. Chyrowicz, W. Poznaniak, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 235–263.

Tryjarska [2004] – B. Tryjarska, Podstawowe zasady etyczne w psychoterapii, [w:] Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych, J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2004, s. 117–131.

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego [1994] – Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941110535 [25.05.2014].

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [2005] – Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493 [25.05.2014].

Tarasoff [1976] – Vitaly Tarasoff et al. v. The Regents of the University of California et al., Supreme Court of California, 551 P. 2 d 334 1976, dostępne na: http://www.publichealthlaw.net/Reader/docs/Tarasoff.pdf [25.05.2014].

Weeks, L’Abate [2000] – G.R. Weeks, L. L’Abate, Paradoks w psychoterapii, tłum. M. Kacmajor, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

Wosket [2013] – V. Wosket, Superwizja kliniczna, [w:] Psychoterapia i poradnictwo, t. 1, C. Feltham, I. Horton (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012, s. 308–321.