The Financial Dimension of Psychotherapy and the Psychotherapeutic Relationship (in Polish)

Main Article Content

Katarzyna Marchewka

Abstract

This paper aims to discuss selected issues related to the effect exerted by the financial aspects of psychotherapy on a psychotherapeutic relationship. At the beginning, I consider the effect that remuneration received by the therapist directly from the customer can have on their therapeutic relationship. Then I discuss the issues related to the compensation for psychotherapy services and show the consequences which the criteria of compensating for specific therapeutic methods have for the quality of psychotherapeutic relationships, as well as the influence which the requirement to study the effectiveness of psychotherapy in the natural science paradigm has on psychotherapeutic services. The arguments I put forward lead to the conclusion that the criteria of the compensation for psychotherapeutic services can change the psychotherapeutic relationship into a business relationship and, as a result, the therapist can start to treat the customer instrumentally.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Marchewka, Katarzyna. 2017. “The Financial Dimension of Psychotherapy and the Psychotherapeutic Relationship (in Polish)”. Diametros, no. 51 (March):48-64. https://doi.org/10.13153/diam.51.2017.1031.
Section
Equality in Healthcare
Author Biography

Katarzyna Marchewka, Jagiellonian University

Katarzyna Marchewka, MAJagiellonian UniversityInstitute of Philosophyul. Grodzka 52Pl-31-044 Kraków, PolandInstitute of Psychologyul. Ingardena 6Pl-30-060 Kraków, Poland

E-mailkatarzyna.marchewka@uj.edu.pl

Share |

References

Aubry i in. [2000] – T.D. Aubry, J. Hunsley, G. Josephson, D. Vito, Quid pro quo: fee for services delivered in a psychology training clinic, “Journal of Clinical Psychology” 56 (1) 2000, s. 23-31.
View in Google Scholar

Barbaro de [2013] – B. de Barbaro, Tezy o psychoterapii w Polsce, „Psychoterapia” 1 (164) 2013, s. 5-14.
View in Google Scholar

Beck [2012] – J.S. Beck, Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
View in Google Scholar

Berman [2001] – E. Berman, Niepowodzenia w leczeniu psychoanalitycznym: Studium Przypadku, „Dialogi” 3 (4), s. 43-55.
View in Google Scholar

Blackburn i in. [1986] – I. Blackburn, K.M. Eunson, S. Bishop, A two-year naturalistic follow-up of depressed patients treated with cognitive therapy, pharmacotherapy and a combination of both, “Journal of Affective Disorders” 10 1986, s. 67-75.
View in Google Scholar

Bond, Alred, Hughes [2013] – T. Bond, G. Alred, P. Hughes, Zagadnienia praktyki klinicznej, [w:] Psychoterapia i poradnictwo. Tom I, C. Feltman, I. Horton (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2013, s. 266-289.
View in Google Scholar

Cain [1990] – D. Cain, Celebration, reflection and renewal, “Person-Centered Review” 5 (4) 1990, s. 357-363.
View in Google Scholar

Clark, Kimberly [2014] – P. Clark, C. Kimberly, Impact of fees among low-income clients in a training clinic, “Contemporary Family Therapy” 36 2014, s. 363-368.
View in Google Scholar

Czabała [2010] – J.C. Czabała, Wspólne, uniwersalne czynniki leczące w psychoterapii, [w:] Psychoterapia. Integracja. Podręcznik akademicki, L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2010, s. 249-288.
View in Google Scholar

Fay [1995] – A. Fay, Ethical implications of charging for missed sessions, “Psychological Reports” 77 1995, s. 1251-1259.
View in Google Scholar

Fay [1996] – A. Fay, Charging for missed sessions: Ethical problems of straw person?, “Psychological Reports” 78 1996, s. 924-926.
View in Google Scholar

Fox [1995] – R.E. Fox, The rape of psychotherapy, “Professional Psychology: Research and Practice” 26 (2) 1995, s. 147-155.
View in Google Scholar

Grzesiuk [2006] – L. Grzesiuk, Szkolenie w psychoterapii, [w:] Psychoterapia. Badania i szkolenie, L. Grzesiuk (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2006.
View in Google Scholar

Gutheil, Gabbard [1993] – T.G. Gutheil, G.O. Gabbard, The concept of boundaries in clinical practice: Theoretical and risk-management dimensions, “American Journal of Psychiatry” 150 (2), s. 188-196.
View in Google Scholar

Hańbowski [2010] – W. Hańbowski, (dyskusja) Wprowadzenie: Naukowe podstawy psychoterapii, [w:] Psychoterapia. Integracja. Podręcznik akademicki, L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2010, s. 13-24.
View in Google Scholar

Huflejt-Łukasik [2006] – M. Huflejt-Łukasik, Problemy etyczne w psychoterapii, [w:] Psychoterapia. Badania i szkolenie. Podręcznik akademicki, L. Grzesiuk (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2006, s. 453-463.
View in Google Scholar

Jabłoński i in. [2014] – M.J. Jabłoński, M.W. Pilecki, S. Murawiec, J. Bielas, W. Rachel, R. Jach, Nowe zagrożenia dla psychoterapii w Polsce po transformacji ustrojowej lat 80. XX wieku, „Psychiatria” 11 (2) 2014, s. 81-86.
View in Google Scholar

Jastrzębski [2012] – A. Jastrzębski, Paradygmat, w którym psychoterapia może posiadać status nauki, [w:] Psychoterapia. Pogranicza. Podręcznik akademicki, L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2010, s. 29-52.
View in Google Scholar

Jaworska [2006] – A. Jaworska, Istotność zmiany w koncepcjach pomiaru skuteczności psychoterapii, [w:] Metodologiczne i statystyczne problemy psychologii, J. Brzeziński, J. Siuta, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2006, s. 119 – 156.
View in Google Scholar

Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt [2010] – Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, dostępne na: http://gestaltpolska.org.pl/pdf/kodeks_etyki.pdf [15.01.2017].
View in Google Scholar

Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej [2012] – Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, dostępne na: http://ptpp.pl/wp-content/uploads/2014/03/Kodeks-Etyczny-PTPP-1.pdf [15.01.2017].
View in Google Scholar

Kodeks Etyczny Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego [2005] – Kodeks Etyczny Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego, dostępne na: http://www.pttpb.pl/pttpb-info/kodeks-etyczny-pttpb [15.01.2017].
View in Google Scholar

Krupa, Styła [2015] – A. Krupa, R. Styła, Specyfika psychoterapii psychodynamicznej skierowanej do osób z rozpoznaniem schizofrenii. Badanie jakościowe oparte na wywiadach z terapeutami, „Psychiatria” 12 (3) 2015, s. 142-149.
View in Google Scholar

Marchewka [2014] – K. Marchewka, Etyka w psychoterapii, „Diametros” (42) 2014, s. 124-149.
View in Google Scholar

Marchewka [2016] – K. Marchewka, Problem refundacji usług psychoterapeutycznych w kontekście oceny ich skuteczności, Internetowa debata organizowana w ramach projektu „Wokół równości w opiece zdrowotnej”, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dostępne na: http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=30&i=3&m=19&n=1&z=0&k=65 [15.01.207].
View in Google Scholar

McWilliams [2011] – N. McWilliams, Psychoterapia psychoanalityczna. Poradnik praktyka, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011.
View in Google Scholar

Orlinsky [1989] – D.E. Orlinsky, Researchers’ images of psychotherapy: Their origins and influence on research, „Clinical Psychology Review” 9 (4) 1989, s. 413-441.
View in Google Scholar

Padesky, Greenberger [2004] – C.A. Padesky, D. Greenberger, Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
View in Google Scholar

Pietruszewska [2012] – A. Pietruszewska, Sposoby empirycznej weryfikacji skuteczności psychoterapii, [w:] Psychoterapia. Pogranicza. Podręcznik akademicki, L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2010, s. 117-143.
View in Google Scholar

Popiel, Pragłowska [2008] – A. Popiel, E. Pragłowska, Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2008.
View in Google Scholar

Rakowska [2011] – J.M. Rakowska, Użyteczność kliniczna interwencji psychoterapeutycznych wspartych empirycznie, „Roczniki Psychologiczne” XIV (1) 2011, s. 7-22.
View in Google Scholar

Rosenberg [1979] – C. Rosenberg, Toward an ecology of knowledge: On discipline, context, and history, [w:] The Organization of Knowledge in Modern America, 1860-1920, A. Oleson, J. Voss (red.), John Hopkins University Press, Baltimore 1979, s. 440-450.
View in Google Scholar

Schier [2007] – K. Schier, Problemy etyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży, [w:] Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, A.I. Brzezińska, Z. Toeplitz (red.), Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2007, s. 223–236.
View in Google Scholar

Seligman [1995] – M.E.P. Seligman, The effectiveness of psychotherapy: The consumer reports study, “American Psychologist” 50 (12) 1995, s. 965-974.
View in Google Scholar

Szumiał [2013] – S. Szumiał, Długoterminowa psychoterapia grupowa osób chorujących na psychozy. Podejście analityczne, „Psychoterapia” 4 (167), s. 41-51.
View in Google Scholar

Tjeltveit [1999] – A.C. Tjeltveit, Ethics and Values in Psychotherapy, Routledge, Nowy Jork 1999.
View in Google Scholar

Toeplitz-Winiewska [2009] – M. Toeplitz-Winiewska, Udzielanie pomocy psychologicznej, [w:] Etyka zawodu psychologa, J. Brzeziński, B. Chyrowicz, W. Poznaniak, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 235–263.
View in Google Scholar

Woolfolk [1998] – R.L. Woolfolk, The cure of souls: science, values, and psychotherapy, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1998.
View in Google Scholar

Zieliński [2010] – A. Zieliński, (dyskusja) Wprowadzenie: Naukowe podstawy psychoterapii, [w:] Psychoterapia. Integracja. Podręcznik akademicki, L. Grzesiuk, H. Suszek, H. (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2010, s. 13-24.
View in Google Scholar

Most read articles by the same author(s)