Ethics in Psychotherapy (in Polish)

Main Article Content

Katarzyna Marchewka

Abstract

The aim of this article is to present selected ethical issues in psychotherapy based on the most important Polish and foreign contributions to the area. In the article, the following issues will be taken into consideration: manipulation during psychotherapy, confidentiality and professional secrecy, the principle of the ideological neutrality of the therapist, ethical aspects of psychotherapy for children and adolescents, clinical supervision, and the relation between psychotherapy and law.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Marchewka, Katarzyna. 2014. “Ethics in Psychotherapy (in Polish)”. Diametros, no. 42 (December):124-49. https://doi.org/10.13153/diam.42.2014.685.
Section
Special Topic - Cross sections of bioethics
Author Biography

Katarzyna Marchewka, Jagiellonian University

Katarzyna Marchewka, MAJagiellonian UniversityInstitute of PhilosophyUl. Grodzka 52Pl- 31-001 KrakówInstitute of PsychologyUl. Ingardena 6Pl-30-060 Krakówe-mail: katarzyna.marchewka@uj.edu.pl
Share |

References

Aleksandrowicz [2010] – J.W. Aleksandrowicz, Superwizja w kształceniu psychoterapeutów, „Psychoterapia” 3 (154) 2010, s. 23–30.
View in Google Scholar

Aouil, Rosińka-Włodarczyk, Rowiński, Wrocławska [2011] – B. Aouil, J. Rowińska-Włodarczyk, T. Rowiński, E. Wrocławska, Rozważania na temat kontekstu etycznego pomocy psychologicznej, w której wykorzystywany jest Internet, [w:] Internet w psychologii – psychologia w Internecie, B. Aouil, K. Czerwiński, D. Wosik-Kawala (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 307–338
View in Google Scholar

APA [2010] – American Psychological Association, Ethical principles of psychologists and code of conduct, dostępne na: http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx [25.05.2014].
View in Google Scholar

Barbaro de [2006] – B. de Barbaro, Problemy etyczne w terapii małżeńskiej, „Psychoterapia” 2 (137) 2006, s. 27–34.
View in Google Scholar

Bergin [1980] – A.E. Bergin, Psychotherapy and Religious Values, „Journal of Consulting and Clinical Psychology” (48) 1980, s. 95–105.
View in Google Scholar

Bersoff [2008] – D. Bersoff (red.), Ethical conflicts in psychology (4th edition), American Psychological Association, Washington, DC 2008.
View in Google Scholar

Bielak, Kucińska [2013] – M. Bielak, M. Kucińska, Higiena psychiczna psychoterapeuty – jak skutecznie dbać o siebie, [w:] Superwizja w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Koncepcje, procedury, narzędzia, A. Popiel, E. Pragłowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 175–191.
View in Google Scholar

Blanck, Bellack, Rosnow, et al. [1992] – P.D. Blanck, A.S. Bellack, R.L. Rosnow, M.J. Rotheram-Borus, Scientific rewards and conflicts in psychology of ethical choices in human subjects research, „American Psychologist” 47 (7) 1992, s. 959–965.
View in Google Scholar

Bugenthal [1987] – J.F.T. Bugenthal, The art of the psychotherapist, Norton, New York 1987.
View in Google Scholar

Deklaracja Strasburska [1990] – Deklaracja Stasburska, dostępne na: http://www.europsyche.org/download/cms/100510/EAPLogo-Strassburg-Dekl-e.pdf [25.05.2014].
View in Google Scholar

Doherty [1995] – W.J. Doherty, Soul searching: why psychotherapy must promote moral responsibility, Basic Books, New York 1995.
View in Google Scholar

Doliński [2000] – D. Doliński, Inni ludzie w procesach motywacyjnych, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, J. Strelau (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 493–510.
View in Google Scholar

Dora, Mijas, Dobroczyński [2013] – M. Dora, M. Mijas, B. Dobroczyński, Primum non nocere. Kontrowersje wokół terapii konwersyjnych dla osób homoseksualnych, „Psychoterapia” 4 (167) 2013, s. 79–90.
View in Google Scholar

Fiutak, Dąbrowski [2012] – A. Fiutak, J. Dąbrowski, Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
View in Google Scholar

Gilbert, Evans [2004] – M.C. Gilbert, K. Evans, Superwizja w psychoterapii, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
View in Google Scholar

Grzesiuk [2005] – L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2005.
View in Google Scholar

Grzesiuk, Suszek [2010] – L. Grzesiuk, H. Suszek, (red.), Psychoterapia. Integracja, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2010.
View in Google Scholar

Goodheart, Kazdin, Sternberg [2006] – C.D. Goodheart, A.E. Kazdin, R.J. Sternberg, Evidence-Based Psychotherapy. Where Practice and Research Meet, American Psychological Association, Washington, DC 2006.
View in Google Scholar

Johnson, Koocher [2011] – W.B. Johnson, G.P. Koocher (red.), Ethical Conundrums, Quandaries, and Predicaments in Mental Health Practice. A Casebook from the Files of Experts, Oxford University Press, Oxford 2011.
View in Google Scholar

Jones, Shillito-Clarke, Syme, et al. [2005] – C. Jones, C. Shillito-Clarke, G. Syme, D. Hill, R. Casemore, L. Murdin, Co wolno, a czego nie wolno terapeucie. Zagadnienia etyczne w pytaniach i odpowiedziach, tłum. E. Zaremba-Popławska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
View in Google Scholar

Karasu [1980] – T.B. Karasu, The ethics of psychotherapy, „American Journal of Psychiatry” (137) 1980, s. 1502–1512.
View in Google Scholar

Kodeks Etyczny Psychoterapeuty [2002] – Kodeks Etyczny Psychoterapeuty, [w:] Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychikę, B. Chyrowicz (red.), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego, Lublin 2002, s. 165–169.
View in Google Scholar

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa [1991] – Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, dostępne na: http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29 [25.05.2014].
View in Google Scholar

Kodeks postępowania cywilnego [1964] – Kodeks postępowania cywilnego, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296 [25.05.2014].
View in Google Scholar

KZEPPTP [2007] – Kodeks Zasad Etycznych Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dostępne na: http://psychoterapeuta.info.pl/files/2013/10/ kodeks.pdf [25.05.2014].
View in Google Scholar

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej [1997] – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, dostępne na: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm [25.05.2014].
View in Google Scholar

Koocher, Keith-Spiegel [2008] – G.P. Koocher, P. Keith-Spiegel, Ethics in Psychology and the Mental Health Professions. Standards and Cases (3rd edition), Oxford University Press, Oxford 2008.
View in Google Scholar

Marchewka, Sikora [2013] – K. Marchewka, K. Sikora, Poza tabula rasa. Współczesne rozumienie postulatu neutralności światopoglądowej psychoterapeuty, „Psychoterapia” 4 (167) 2013, s. 67–78.
View in Google Scholar

Margasiński [2004] – A. Margasińki, O manipulacji w psychoterapii, [w:] Etyka. Psychologia. Psychoterapia, A. Margasiński, D. Probucka (red.), Wydawnictwo Aureus, Kraków 2004, s. 37–45.
View in Google Scholar

Mueller, Kennerley, Westbrook [2010] – M. Mueller, H. Kennerley, D. Westbrook, Oxford Guide to Surviving as a CBT Therapist, Oxford University Press, Oxford 2010.
View in Google Scholar

Paruzel-Czachura [2013] – M. Paruzel-Czachura, Etyczne uwarunkowania psychoterapii Gestalt, „Psychoterapia” 3 (166) 2013, s. 13–24.
View in Google Scholar

Pilecki, Orwid [2004] – M. Pilecki, M. Orwid, Zagadnienia etyczne w psychoterapii wieku rozwojowego, [w:] Etyka. Psychologia. Psychoterapia, A. Margasińki, D. Probucka (red.), Wydawnictwo Aureus, Kraków 2004, s. 75–88.
View in Google Scholar

Pohorecka [1994] – A. Pohorecka, Niektóre problemy etyczne w terapii rodzin i małżeństw, „Nowiny Psychologiczne” (2) 1994, s. 73–79.
View in Google Scholar

Popiel, Pragłowska [2008] – A. Popiel, E. Pragłowska, Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2008.
View in Google Scholar

Popiel, Pragłowska [2013] – A. Popiel, E. Pragłowska (red.), Superwizja w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Koncepcje, procedury, narzędzia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
View in Google Scholar

Shapiro [2011] – D.L. Shapiro, To warn nor not to warn: that is the question, [w:] W.B. John- son, G.P. Koocher (red.), Ethical Conundrums, Quandaries, and Predicaments in Mental Health Practice. A Casebook from the Files of Experts, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 55–61.
View in Google Scholar

Schier [2007] – K. Schier, Problemy etyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży, [w:] Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, A.I. Brzezińska, Z. Toeplitz (red.), Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2007, s. 223–236.
View in Google Scholar

Shillito-Clarke [2005] – C. Shillito-Clarke, Jak powinienem postąpić, kiedy osoba, z którą pracuję, sygnalizuje poważne zamiary popełnienia samobójstwa? Jakie problemy należy wziąć pod uwagę?, tłum. E. Zaremba-Popławska, [w:] Co wolno, a czego nie wolno terapeucie. Zagadnienia etyczne w pytaniach i odpowiedziach, C. Jones, C. Shillito-Clarke,
View in Google Scholar

G. Syme, D. Hill, R. Casemore, L. Murdin (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 72–75.
View in Google Scholar

Sikora [2011] – K. Sikora, Zagadnienia etyczne i prawne w psychologii zdrowia dzieci i młodzieży, [w:] Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna, W. Pilecka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 497–516.
View in Google Scholar

Suchowierska, Ostaszewski, Bąbel [2012] – M. Suchowierska, P. Ostaszewski, P. Bąbel, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.
View in Google Scholar

Suszek [2010] – H. Suszek, Motywacja do zawodu psychoterapeuty, [w:] Psychoterapia. Integracja, L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2010, s. 365–376.
View in Google Scholar

Stepulak [1999a] – M. Stepulak, Tajemnica zawodowa w psychologii wojskowej, „Wojsko i Wychowanie” I (10) 1999, s. 56–62.
View in Google Scholar

Stepulak [1999b] – M. Stepulak, Tajemnica zawodowa w psychologii wojskowej, „Wojsko i Wychowanie” II (11) 1999, s. 72–80.
View in Google Scholar

Stepulak [1999c] – M. Stepulak, Dyspozycje etyczne biegłego psychologa w sprawach dotyczących orzeczenia nieważności małżeństwa, [w:] Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia. T. 1, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 1999, s. 97–112.
View in Google Scholar

Tjeltveit [1999] – A.C. Tjeltveit, Ethics and Values in Psychotherapy, Routledge, Nowy Jork 1999.
View in Google Scholar

Toeplitz [2007] – Z. Toeplitz, Zawieranie kontraktu psychologicznego z dzieckiem, [w:] Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, A.I. Brzezińska, Z. Toeplitz (red.), Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2007, s. 237–245.
View in Google Scholar

Toeplitz-Winiewska [2009] – M. Toeplitz-Winiewska, Udzielanie pomocy psychologicznej [w:] Etyka zawodu psychologa, J. Brzeziński, B. Chyrowicz, W. Poznaniak, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 235–263.
View in Google Scholar

Tryjarska [2004] – B. Tryjarska, Podstawowe zasady etyczne w psychoterapii, [w:] Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych, J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2004, s. 117–131.
View in Google Scholar

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego [1994] – Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941110535 [25.05.2014].
View in Google Scholar

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [2005] – Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493 [25.05.2014].
View in Google Scholar

Tarasoff [1976] – Vitaly Tarasoff et al. v. The Regents of the University of California et al., Supreme Court of California, 551 P. 2 d 334 1976, dostępne na: http://www.publichealthlaw.net/Reader/docs/Tarasoff.pdf [25.05.2014].
View in Google Scholar

Weeks, L’Abate [2000] – G.R. Weeks, L. L’Abate, Paradoks w psychoterapii, tłum. M. Kacmajor, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
View in Google Scholar

Wosket [2013] – V. Wosket, Superwizja kliniczna, [w:] Psychoterapia i poradnictwo, t. 1, C. Feltham, I. Horton (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012, s. 308–321.
View in Google Scholar