Logical Pluralism and Relativism in Logic (in Polish)

Main Article Content

Bożena Czernecka-Rej

Abstract

The aim of the article is to analyze the situation of contemporary logic with reference to the issue concerning connections between the pluralism of logical systems and relativism in logic. Accordingly, I seek answers to the following questions: Can the plurality of logic, more specifically, a large number and variety of systems constructed by logicians, be justified in a rational way? Does pluralism in logic imply the thesis of relativism? Is logical relativism in the contemporary philosophy of logic just a superstition or is it a duly substantiated view?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Czernecka-Rej, Bożena. 2018. “Logical Pluralism and Relativism in Logic (in Polish)”. Diametros 56 (56), 51-68. https://doi.org/10.13153/diam.1206.
Section
Other articles
Author Biography

Bożena Czernecka-Rej, Catholic University of Lublin

Bożena Czernecka-Rej, PhD
Catholic University of Lublin
Faculty of Philosophy
Al. Racławickie 14
Pl-20-950 Lublin

E-mail: bczern@kul.pl

Share |

References

Ajdukiewicz K. (1928), Główne zasady metodologii nauk i logiki formalnej, Komisja Wyd. Koła Mat.-Fiz. Słuchaczów UW, Warszawa.
View in Google Scholar

Beall J.C., Restall G. (2000), Logical Pluralism, „Australasian Journal of Philosophy” 78: 475–493.
View in Google Scholar

Beall J.C., Restall G. (2001), Defending Logical Pluralism, [w:] Logical Consequence: Rival Approaches Proceedings of the 1999 Conference of the Society of Exact Philosophy, J. Woods, B. Brown (red.), Stanmore, Hermes: 1–22.
View in Google Scholar

Beall J.C., Restall G. (2006), Logical Pluralism, Clarendon Press, Oxford.
View in Google Scholar

Bocheński J.M. (1993a), Pojęcie społeczeństwa wolnego, [w:] J.M. Bocheński, Logika i filozofia. Wybór pism, J. Parys (red.), PWN, Warszawa: 150–161.
View in Google Scholar

Bocheński J.M. (1993b), Rozwój logiki formalnej, [w:] J.M. Bocheński, Logika i filozofia. Wybór pism, J. Parys (red.), PWN, Warszawa: 22–34.
View in Google Scholar

Borkowski L. (1990), Kilka uwag o zasadzie dwuwartościowości i logikach wielowartościowych, [w:] J.M. Bocheński, Studia logiczne, TN KUL, Lublin: 469–475.
View in Google Scholar

Carnap R. (1995), Logiczna składnia języka, tłum. B. Stanosz, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Czernecka-Rej B. (2014), Pluralizm w logice. Studium z filozofii logiki, Wydawnictwo KUL, Lublin.
View in Google Scholar

Griffiths O. (2013), Problems for Logical Pluralism, „History and Philosophy of Logic” 34 (2): 170–182.
View in Google Scholar

Haack S. (1978), Philosophy of Logics, Cambridge University Press, Cambridge-London-New York.
View in Google Scholar

Lemmon E.J., Henderson G.P. (1959), Is There Only One Correct System of Modal Logic?, „Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume” 33: 23–56.
View in Google Scholar

Leśniewski S. (1929), Grundzüge eines neuen Systems der Grundlagen der Mathematik, „Fundamenta Mathematicae” 14: 1–81.
View in Google Scholar

Łukasiewicz J. (1961), W obronie logistyki, [w:] J. Łukasiewicz, Z zagadnień logiki i filozofii, PWN, Warszawa: 210–219.
View in Google Scholar

Priest G. (2001), Logic: One or Many, [w:] Logical Consequence: Rival Approaches Proceedings of the 1999 Conference of the Society of Exact Philosophy, J. Woods, B. Brown (red.), Hermes Science Press, Stanmore: 23–28.
View in Google Scholar

Restall G. (2002), Carnap's Tolerance, Meaning, and Logical Pluralism, „The Journal of Philosophy” 99 (8): 426–443.
View in Google Scholar

Ricketts T. (1994), Carnap’s Principle of Tolerance, Empiricism, and Conventionalism, [w:] Reading Putnam, P. Clark, B. Hale (red.), Blackwell, Oxford: 176–200.
View in Google Scholar

Ryle G. (1997), Logika formalna i nieformalna, tłum. A. Sierszulska, [w:] Filozofia logiki, J. Woleński (red.), Wydawnictwo Spacja – Fundacja Aletheia, Warszawa: 79–95.
View in Google Scholar

Tkaczyk M. (2009), Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych, Wydawnictwo KUL, Lublin.
View in Google Scholar

Wójcicki R. (2003), Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
View in Google Scholar

Most read articles by the same author(s)