„The »Sans« of the Pure Cut” – the end of interpretation or the end of life? (in Polish)

Main Article Content

Bogna Choińska

Abstract

In the article, I focus primarily on the issue of reading Kant`s aesthetic thought by Derrida. Kant turns out to be Derrida`s ally. It is due to the hostility of both thinkers towards hermeneutic ideas. Furthermore, some threads of Kant`s thought lead us to more fundamental similarities between Kant and Derrida. The aesthetic judgments of taste may be compared to the judgments of a deconstructivist interpretation. What is more, Kant`s views are related to the ethical and existential reflection characteristic of the late Derrida. Hence, Derrida`s controversial claim about the relation between Kant and Freud and Nietzsche can emerge.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Choińska, Bogna. 2013. “„The »Sans« of the Pure Cut” – the End of Interpretation or the End of Life? (in Polish)”. Diametros, no. 37 (September):1-12. https://doi.org/10.13153/diam.37.2013.525.
Section
Articles
Author Biography

Bogna Choińska, Pomeranian Academy

Bogna Choińska, PhD Pomeranian Academy Department of Philosophy ul. Arciszewskiego 22 a Pl- 76 – 200 Słupsk e-mail: bchoinska@wp.pl
Share |

References

Banasiak [2002] – B. Banasiak, De interpretatione. Deleuze versus Derrida, „Nowa Krytyka” (13) 2002.

Burzyńska [2006] – A. Burzyńska, Anty-teoria literatury, Kraków 2006.

Burzyńska [2001] – A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków 2001.

Caputo [1997] – J. Caputo, Deconstruction in a Nutshell. A Conversation with Jacques Derrida, ed. with a commentary by J. Caputo, New York 1997.

Derrida [1984] – J. Derrida, Deconstruction and the Other, [w:] R. Kearney, Dialog with Contemporary Continental Thinkers, Manchester 1984.

Derrida [2002] – J. Derrida, Kres człowieka, [w:] Marginesy filozofii, tłum. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa 2002.

Derrida [2001] – J. Derrida, Polityka przyjaźni, tłum. T. Zarębski, „Odra” (7-8) 2001.

Derrida [2003] – J. Derrida, Prawda w malarstwie, tłum. M. Kwietniewska, Gdańsk 2003.

Derrida [1996] – J. Derrida, Psyche. Odkrywanie innego, tłum. M.P. Markowski, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996.

Derrida [1992] – J. Derrida, Szyb i piramida. Wstęp do semiologii Hegla, tłum. B. Banasiak, [w:] idem, Pismo filozofii, Kraków 1992.

Dybel [2011] – P. Dybel, Prawda sztuki, prawda w malarstwie. Uwagi na temat myśli o sztuce Jacquesa Derridy w jego książce „Prawda w malarstwie”, [w:] Prawda w malarstwie, red. K. Gliszczyński, Gdańsk 2011.

Dybel [2006] – P. Dybel, Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie, Kraków 2006.

Gadamer [1993] – H.G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993.

Kant [2004] – I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 2004.

Norris [2001] – Ch. Norris, Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Teoria krytyczna i prawo rozumu, tłum. A. Przybysławski, Kraków 2001.

Żelazny [2007] – M. Żelazny, Nietzsche. „Ten wielki wzgardziciel”, Toruń 2007.

Żiżek [2006] – S. Żiżek, Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, tłum. A. Kropiwnicki, Wrocław 2006.