Hegel according to Derrida – a radical criticism of radicalism (in Polish)

Main Article Content

Bogna Choińska

Abstract

The aim of this article is to present Hegel’s theory of signs and its critical decoding proposed by Derrida. The criticism of Hegel`s theory understood as the “fulfillment of metaphysics” occupies an important place in Derrida`s project. Derrida tries to frame the limits of philosophy. He challenges Hegel`s concept for the following reason: Hegel presents signs as a domain of the subjective spirit in which sensuality and reasoning become united. Derrida connects this idea with the thesis of the precedence of truth over signs. In order to treat signs in this way, Hegel claims that speech is prior to writing. As a consequence Hegel`s theory of signs became classified by Derrida as “fonocentrism”. Derrida`s criticism is radical in a different sense than Hegel`s philosophy: he starts with the problem of the origins of philosophy and science while Hegel`s radicalism consists in an exhaustive project of philosophy which contains and explains all other fields.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Choińska, Bogna. 2011. “Hegel According to Derrida – a Radical Criticism of Radicalism (in Polish)”. Diametros, no. 28 (June):8-19. https://doi.org/10.13153/diam.28.2011.434.
Section
Articles
Author Biography

Bogna Choińska

Bogna Choińska jest doktorem, adiunktem w Katedrze Filozofii Zakładu Historii Filozofii i Filozofii Współczesnej na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Od 2007 jest sekretarzem Słupskich Studiów Filozoficznych, które od 2007 roku znajdują się wśród czasopism punktowanych (miejsce na liście 117, 4 p). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Estetycznego i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Zainteresowania naukowe: filozofia języka, estetyka, epistemologia, psychoanaliza, hermeneutyka, poststrukturalizm
Share |

References

Choińska [2009] – B. Choińska, Dekonstrukcja i hermeneutyka, [w:] Hermeneutyczna tradycja filozofii, H.T. Mikołajczyk, M. Rembierz (red.), Słupsk 2009.
View in Google Scholar

Culler [1987] – J. Culler, Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich, tłum. M.B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” (4) 1987.
View in Google Scholar

Derrida [1996] – J. Derrida, Resistances de la psychanalyse, Paryż 1996.
View in Google Scholar

Derrida [1997] – J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpetą, tłum. A. Dziadek, Bytom 1997.
View in Google Scholar

Derrida [1998] – J. Derrida, Pismo avant la lettre, tłum. B. Banasiak, “Colloquia Communia” (1-3) 1988.
View in Google Scholar

Derrida [2002] – J. Derrida, Marginesy filozofii, tłum. A Dziadek i in., Warszawa 2002.
View in Google Scholar

Dybel [2004] – P. Dybel, Dekonstrukcja a hermeneutyka, [w:] idem, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa Georga Gadamera, Kraków 2004.
View in Google Scholar

Foucault [1977] – M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa 1977.
View in Google Scholar

Gadamer [1979] – H.G. Gadamer, Cóż to jest prawda?, [w:] idem, Rozum, słowo, dzieje, tłum. K. Michalski, Warszawa 1979.
View in Google Scholar

Hegel [1963] – G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, tłum. A. Landman, Warszawa 1963.
View in Google Scholar

Hegel [1967] – G.W.F. Hegel, Logika, t. I, tłum. A Landman, Warszawa 1967.
View in Google Scholar

Hegel [1990] – G.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, tłum. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1990.
View in Google Scholar

Lepieszkiewicz, Zienkiewicz [1990] – J. Lepieszkiewicz, D. Zienkiewicz, Cztery stopnie koherencjonizmu, „Studia Filozoficzne” (1) 1990.
View in Google Scholar

Lorenc [1994] – W. Lorenc, Hegel i Derrida. Filozofia w wersji radykalnej, Warszawa 1994.
View in Google Scholar

Miś [1994] – A. Miś, O genezie współczesnego antyhumanizmu, [w:] Derridiana, B. Banasiak (red.), Kraków 1994.
View in Google Scholar

Norris [2001] – Ch. Norris, Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Teoria krytyczna i prawo rozumu, tłum. A. Przybysławski, Kraków 2001.
View in Google Scholar

Peirce (1997) – Ch.S. Peirce, Klasyfikacje znaków, [w:] idem, Wybór pism semiotycznych, tłum.
View in Google Scholar

R. Mirek, Warszawa 1997.
View in Google Scholar

Schnädelbach [2006] – H. Schnädelbach, Hegel. Wprowadzenie, tłum. A.J. Noras, Warszawa 2006.
View in Google Scholar

Schnädelbach [2001] – H. Schnädelbach, Rozum i historia. Odczyty i rozprawy, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001.
View in Google Scholar

Skarga [1978] – B. Skarga, Wstęp, [w:] U progu współczesności. Z dziejów doktryn antypozytywistycznych, B. Skarga (red.), Wrocław 1978.
View in Google Scholar

Sokal, Bricmont [1998] – A. Sokal, J. Bricmont, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Sordyl [strona internetowa] – K. Sordyl, Prawda jest całością – koncepcja prawdy w „Fenomenologii Ducha” Hegla, dostępne na: http://wiedzaiedukacja.eu/archives/20265.
View in Google Scholar

Synowiecki [1975] – A. Synowiecki, Logika Hegla a metafizyczna i dialektyczna koncepcja bytu, [w:] Hegel a współczesność, T. Jaroszewski, R. Palacz, T. Płużański (red.), Warszawa 1975.
View in Google Scholar

Zawadzki [2001] – A. Zawadzki, Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku, Kraków 2001.
View in Google Scholar