Discrimination against same-sex couples (in Polish)

Main Article Content

Krzysztof Saja

Abstract

In my paper I discuss the argument that the absence of the legal possibility to contract same-sex marriages is discriminatory. I argue that there is no analogy between the legal situation of same-sex couples and African-Americans, women or disabled persons in the nineteenth century. There are important natural differences between same-sex and different-sex couples that are good reasons for the legal disparities between them. The probability of having and raising children is one of them. Therefore, demanding that same-sex couples have rights similar to those that married couples currently have in Poland and justifying that claim by alleged discrimination is neither correct nor fair.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Saja, Krzysztof. 2012. “Discrimination Against Same-Sex Couples (in Polish)”. Diametros, no. 34 (December):92-115. https://doi.org/10.13153/diam.34.2012.500.
Section
Articles
Author Biography

Krzysztof Saja, University of Szczecin

Krzysztof Saja, PhD University of Szczecin Department of Philosophy ul. Krakowska 71-79 71-004 Szczecin e-mail: krzysztof.saja@univ.szczecin.pl
Share |

References

Altman [2011] – A. Altman, Discrimination, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, red. Edward N. Zalta, Spring 2011, dostępne na: http://plato.stanford. edu/archives/spr2011/entries/discrimination/.

Anon [2008] – Anon, Ile kosztuje wychowanie dzieci w Polsce?, „eGospodarka.pl – Finanse” 2008, dostępne na: http://www.finanse.egospodarka.pl/31376,Ile-kosztuje-wychowanie-dzieci-w-Polsce,1,48,1.html.

Cotter [2006] - A.-M.M. Cotter, Race Matters: An International Legal Analysis of Race Discrimination, Ashgate Pub Co, 2006.

Dmochowska [2010] – Dmochowska (red.), Rocznik demograficzny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.

Dworkin [1985] – R. Dworkin, A matter of principle, Harvard University Press, Cambridge, MA 1985.

Ely [1980] – J.H. Ely, Democracy and distrust, Harvard University Press, Cambridge 1980.

Flew [1990] – A. Flew, Three Concepts of Racism, „Encounter” (75) 1990, s. 63–66.

Goldman [1979] – A.H. Goldman, Justice and reverse discrimination, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1979.

Hellman [2008] – D. Hellman, When Is Discrimination Wrong?, Harvard University Press, 2008.

Hook [1995] – S. Hook, Reverse Discrimination, [w:] The affirmative action debate, red. Steven M. Cahn, Routledge, New York 1995, s. 145–152.

Janikowski [2008] – W. Janikowski, Naturalizm etyczny we współczesnej filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008.

Kakes [1995] – J. Kakes, The Injustice of Affirmative Action Involving Preferential Treatment, [w:] The affirmative action debate, red. Steven M. Cahn, Routledge, New York 1995, s. 293–304.

Klinowski [2005] – M. Klinowski, Moralność, reprodukcja i homoseksualizm, „Diametros” (5) 2005, s. 21–50.

Ministerstwo Finansów RP [2012] – Ministerstwo Finansów RP, Podatek od spadków i darowizn – Informator 2012, dostępne na: http://www.mf.gov.pl/ dokument.php?const=3&dzial=138&id=19077.

Moreau [2010] – S. Moreau, What Is Discrimination?, „Philosophy & Public Affairs” 38 (2) 2010, s. 143–179.

ONZ [2008] – ONZ, Powszechna deklaracja praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., Nowy Jork, [w:] Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka, red. Marek Zubik, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008, dostęp- ne na: http://www.rpo.gov.pl/pliki/12108381350.pdf.

Parfit [2011] – D. Parfit, On What Matters, t. 1, Oxford University Press, 2011.

Primoratz [2012] – I. Primoratz, Filozofia seksu, Filozofia w praktyce, PWN, Warszawa 2012.

Sejm [1964a] – Sejm, Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59), Warszawa 1964.

Sejm [1964b] – Sejm, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93), Warszawa 1964.

Sejm [1986] – Sejm, Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jednolity (Dz.U z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), Warszawa 1986, http://dziennikustaw.gov.pl/du/2011/s/212/1264/D2011212126401.pdf.

Sejm [1997] – Sejm, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) Warszawa 1997.

Sejm [2004] – Sejm, Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.), Warszawa 2004, dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040390353.

Sejm [2006] – Sejm, Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. z dnia 11.10.2006 Nr 183, poz. 1354 z późn. zm. – tekst ujednolicony), Warszawa 2006, dostępne na: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2006/s/183/1354/D2006183135401.pdf.

Sejm [2009] – Sejm, Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), Warszawa 2009, dostępne na: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2009/s/93/768/D2009093076801.pdf.

Shin [2009] – P.S. Shin, The Substantive Principle of Equal Treatment, „Legal Theory” 15 (02) 2009, s. 149–172.

Smyczyn ski [2009] – Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 12, System prawa prywatnego, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2009.

Szulczewski [2012] – P. Szulczewski, Małżonkowie wspólnie – małżeństwo i dzieci, 2012, dostępne na: http://www.pit.pl/malzonkowie-razem/.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych [2011] – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Renta rodzinna, 2011, dostępne na: http://zus.pl/default.asp?p=4&id=404.