Tarski’s argument and Kazimierz Ajdukiewicz’s theories of meaning (in Polish)

Main Article Content

Jerzy Hanusek

Abstract

In the years 1931-1934 Kazimierz Ajdukiewicz formulated two versions of the theory of meaning. Tarski showed that the second version of the theory allows for the existence of synonymous names with different denotations. Tarski and Ajdukiewicz believed that this feature disqualified the theory. In the article I briefly present the assumptions of the theory and make a detailed comparison of both versions of the theory, primarily because of the basic definition of the interchangeability of expressions. For this purpose I present a formalization of the basic definitions and show that Tarski's objection also applies to the first version of the theory. The strength of Tarski's argument is based on the assumption that no adequate theory of meaning can permit the existence of synonymous names with different denotations. I undertake a discussion with this standpoint.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Hanusek, Jerzy. 2012. “Tarski’s Argument and Kazimierz Ajdukiewicz’s Theories of Meaning (in Polish)”. Diametros, no. 32 (June):160-89. https://doi.org/10.13153/diam.32.2012.482.
Section
Other articles
Author Biography

Jerzy Hanusek, Jagiellonian University

Jerzy Hanusek Jagiellonian University Department of Philosophy ul. Grodzka 52 Pl-31-044 Kraków email: j.hanusek@iphils.uj.edu.pl
Share |

References

Ajdukiewicz [1921] - K. Ajdukiewicz, Pojęcie dodowodu w znaczeniu logicznym. Z metodologii nauk dedukcyjnych, t. 10, wyd. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Lwów 1921, s. 9-21. Przedruk w K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, PWN, Warszawa 1985.

Ajdukiewicz [1931] - K. Ajdukiewicz, O znaczeniu wyrażeń . Księga Pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie, Lwów 1931, s. 31-37. Przedruk w K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, PWN, Warszawa 1985.

Ajdukiewicz [1934] - K. Ajdukiewicz, Sprache und Sinn, ”Erkenntnis” IV 1934, s. 100-138. Przedruk Język i znaczenie w K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, PWN, Warszawa 1985.

Ajdukiewicz [1935] - K. Ajdukiewicz, Die syntaktische Konnexität, ”Studia Philosophica” I 1935, s. 1-27. Przedruk O spójności syntaktycznej w K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, PWN, Warszawa 1985.

Ajdukiewicz [1964] - K. Ajdukiewicz, Zagadnienie empiryzmu a koncepcja znaczenia, ”Studia Filozoficzne” I(36) 1964, s. 3-14.

Buszkowski [2008] - W. Buszkowski, Uwagi o Ajdukiewiczowskiej teorii znaczenia, dostępne na: http://www.ifispan.waw.pl/studialogica/s-p-f/forum-files/Buszkowski-uwaajd.pdf (15.03.2011).

Frege [1970] - G. Frege, Pisma semantyczne, PWN, Warszawa 1970.

Husserl [2000] - E. Husserl, Badania logiczne, t. II, cz. I, PWN, Warszawa 2000.

Jedynak [2003] - A. Jedynak, Ajdukiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 2003.

Olech [1993] - A. Olech, Język, wyrażenia i znaczenia. Semiotyka Kazimierza Ajdukiewicza,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1993.

Pogorzelski [1981] -W. Pogorzelski, Klasyczny rachunek kwantyfikatorów. Zarys teorii, PWN,Warszawa 1981.

Tarski [1930/31] - A.Tarski, O pojęciu prawdy w odniesieniu do sformalizowanych nauk dedukcyjnych, ”Ruch Filozoficzny” (12) 1930/1931, s. 210-211. Przedruk w Alfred Tarski, Pisma Logiczno-filozoficzne, t. 1, PWN, Warszawa 1995, s. 3-10.

Tarski [1933] - A. Tarski, Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział III Nauk Matematyczno-Fizycznych, nr 34, Warszawa 1933. Przedruk w Alfred Tarski, Pisma Logiczno-filozoficzne, t. 1, PWN, Warszawa 1995, s. 11-172.

Tarski [1936] - A. Tarski, Głos w dyskusji nad referatem Marii Kokoszyńskiej zatytułowanym “W sprawie względności i bezwzględności prawdy", Księga Pamiątkowa Trzeciego Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Kraków 1936. Przedruk w Alfred Tarski, Pisma Logiczno-filozoficzne,t. 1, PWN, Warszawa 1995, s. 202-205.

Woleński [1985] - J. Woleńsski, Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska, PWN, Warszawa 1985.

Wójcicki [1999] - R. Wójcicki, Ajdukiewicz. Teoria znaczenia, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.

Zalta [2011] - E.N. Zalta, Frege’s Logic, Theorem, and Foundations for Arithmetic, Stanford Encyclopedia of Philosophy, dostępne na: http://plato.stanford.edu/entries/frege-logic (05.04.2011).

Most read articles by the same author(s)