Are meanings in the head? – Hillary Putnam’s "Twin Earth" thought experiment revisited

Main Article Content

Ryszard Philipp

Abstract

In this article, Putnam’s “Twin Earth” thought experiment is considered from the point of view of methodology. An analysis of the experiment reveals assumptions that are essential for Putman, but are not explicitly expressed by him, and which require justification. This ultimately weakens the force of the whole argument.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Philipp, Ryszard. 2009. “Are Meanings in the Head? – Hillary Putnam’s ‘Twin Earth’ Thought Experiment Revisited”. Diametros, no. 22 (December):151-59. https://doi.org/10.13153/diam.22.2009.370.
Section
Other articles
Author Biography

Ryszard Philipp

Ryszard Philipp, dr jest absolwentem mikroelektroniki w Uniwersytecie Technicznym w Hamburgu (1997) oraz filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim (2003). W 2007r uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filozoficznym UJ. Aktualnie jest adiunktem w Zakładzie Filozofii AWF w Krakowie. Zajmuje się filozofią umysłu, w szczególności problemem wolności, kognitywistyką, filozofią języka, a także filozofią transcendentalną Kanta i kontynuatorów.
Share |

References

Frege [1982] – G. Frege, Über Sinn und Bedeutung, „Zeitschrift für Philosophie und philo- sophische Kritik“, Bd. 100 (1982), 25-50.

Kripke [2001] – S. Kripke, Nazywanie i konieczność, tłum. B. Chwedeńczuk, Aletheia, Warszawa 2001.

Leibniz [1991] – G. W. Leibniz, Monadologia, tłum. H. Elzenberg, UMK, Toruń 1991.

Putnam [1998a] – H. Putnam, Znaczenie wyrazu „znaczenie”, tłum. A. Grobler [w]: H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, PWN, Warszawa 1998, s. 93-184.

Putnam [1998b] – H. Putnam, W obronie realizmu wewnętrznego, tłum. A. Grobler [w]: H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, PWN, Warszawa 1998, s. 431-450.

Quine [2000] – W. V. O. Quine, Dwa dogmaty empiryzmu, [w]: W. V. O. Quine, Z punktu widzenia logiki, Aletheia, Warszawa 2000, s. 49-76.