The problem of how to train members of ethics committees

Main Article Content

Olga Dryla

Abstract

The article considers a problem that has not yet found a satisfactory solution in Poland, that of how to train members and candidates for membership in bioethics commissions. The author proposes that discussions be undertaken in the light of the suggestions of the World Health Organization and the experience of other European countries.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dryla, Olga. 2009. “The Problem of How to Train Members of Ethics Committees”. Diametros, no. 19 (March):35-39. https://doi.org/10.13153/diam.19.2009.328.
Section
Articles
Author Biography

Olga Dryla

dr Olga Dryla - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii

W czasie powstawania artykułu autorka była stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program MISTRZ; edycja 2006; Laureat: prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz; temat: Podstawy etyki profesjonalnej).

Share |

References

Borovečki, Orešković [2006] – A. Borovečki, S. Orešković, Education of Ethics Committee Members: Experiences from Croatia, „Journal of Medical Ethics” 32:1, 2006, s. 138-142.
View in Google Scholar

Gold, Dewa [2005] – J.L. Gold, C.S. Dewa, Institutional Review Boards and Multisite Studies in Health Services Research: Is There a Better Way?, „HSR: Health Services Research” 40:1 (February 2005) s. 291-308.
View in Google Scholar

Klot Meijburg, Meulen [2001] – H.H. van der Klot Meijburg, R.H.J. ter Meulen, Developing Standards for Institutional Ethics Committees: Lessons from the Netherlands, „Journal of Medical Ethics” 2001; 27 suppl. I, s. i36-i40.
View in Google Scholar

Zielińska, Kujawa [1999] – E. Zielińska, E. Kujawa, Opinia w sprawie rozporządzenia Mini- stra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych, „Prawo i Medy- cyna” 3 (vol. 1) 1999, s. 121-125.
View in Google Scholar

Zielonka [2002] – T. M. Zielonka, Na marginesie Kodeksu Etyki Lekarskiej, „Gazeta Lekarska” 2002-05.
View in Google Scholar

Dokumenty
View in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. z 1999 r., Nr 47, poz. 480).
View in Google Scholar

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (Dz.U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943).
View in Google Scholar

Wytyczne Operacyjne dla Komisji Etycznych Opiniujących Badania Biomedyczne, Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa 2000.
View in Google Scholar