José Ortega y Gasset -- prophet of the dawn

Main Article Content

Dorota Leszczyna

Abstract

José Ortega y Gasset, Rozmyślania o Europie, tłum. H. Woźniakowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Leszczyna, Dorota. 2008. “José Ortega Y Gasset -- Prophet of the Dawn”. Diametros, no. 16 (June):101-4. https://doi.org/10.13153/diam.16.2008.304.
Section
Reviews
Author Biography

Dorota Leszczyna

Dorota Leszczyna - ur. 01.03. 1983 r. Jestem absolwentką Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. W czerwcu 2007 roku obroniłam pracę magisterską pt. Znaczenie wymiaru historycznego dla myśli filozoficznej, pisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Norasa. Praca ta została oceniona jako bardzo dobra i z takim samym rezultatem obroniona. W październiku 2007 zostałam przyjęta na dzienne studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie piszę pracę poświęconą problemowi filozofii życia w ujęciu José Ortegi y Gasseta pod kierunkiem Prof. dr hab. Radosława Kuliniaka. Moje naukowe zainteresowania dotyczą filozofii hiszpańskiej przełomu XIX i XX wieku, jak i niemieckiej filozofii życia głównie Fryderyka Nietzschego i Wilhelma Diltheya. Dotychczasowe publikacje: 1) Problem filozofii życia w ujęciu Jose Ortegi y Gasseta, przyjęte do druku w: "Z problemów współczesnej humanistyki" III, red. A. Noras, Katowice 2008. 2) Koncepcja racjowitalizmu w ujęciu Jose Ortegi y Gasseta, przyjęte do druku w: "Folia Philosophica" T. 26, red. P. Łaciak, Katowice 2008. 3) Filozofia egzystencji w ujęciu Miguela de Unamuno, przyjęte do druku w: „Analiza i Egzystencja” nr 9, red. R. Ziemińska, Szczecin 2009.
Share |