In search of a meaningful philosophy. Notes to a discussion

Main Article Content

Wojciech Zieliński

Abstract

In the article the author attempts first to set down and then to take a position with respect to selected themes that were considered in a discussion about the condition of philosophy and its social status. The basis of his declaration is the conviction that the philosophy, cultivated professionally, systematically, and methodically in university classrooms, and later recorded in specialized, scored journals, has the task of relating its own theoretical achievements to the experience of a simple philosophizing person, and that this task is important for both parties of the above relationship. The choice of a philosophy is not morally indifferent; it is derivative from an axiological decision that binds the one who makes the choice with those on whom the consequences of his decision have an effect. A philosophy that wants to be morally significant cannot shun responsibility for this choice.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Zieliński, Wojciech. 2006. “In Search of a Meaningful Philosophy. Notes to a Discussion”. Diametros, no. 10 (December):78-92. https://doi.org/10.13153/diam.10.2006.244.
Section
Articles
Author Biography

Wojciech Zieliński

Wojciech Zieliński, dr (ur. 1967) – socjolog i etyk; adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego; wykładowca w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; członek: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Görres-Gesellschaft; prezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego; opublikował książkę pt. Status etyki w kulturze ponowoczesnej. Analiza propozycji Zygmunta Baumana, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001; zajmuje się problematyką metaetyki, socjologii teoretycznej i filozofii kultury; mieszka w Gdańsku.
Share |

References

Bała [2004] – M. Bała, O konieczności „filozofii mądrościowej”, „Universitas Gedanensis” (28) 2004, s. 157-164.
View in Google Scholar

Buczyńska-Garewicz [2005] – H. Buczyńska-Garewicz, Gdzie ta nasza filozofia? (ankieta), „Znak” (600) 2005, s. 36-38.
View in Google Scholar

Chmielewski [2004a] – A. Chmielewski, Gorzkie żale – uciekajcie!, w: Kondycja filozofii polskiej: dawniej i teraz, Dyskusyjne Forum ICF Diametros, 18-20 czerwca 2004.
View in Google Scholar

Chmielewski [2004b] – A. Chmielewski, W towarzystwie nieboszczyków, w: Kondycja filozofii polskiej: dawniej i teraz, Dyskusyjne Forum ICF Diametros, 18-20 czerwca 2004.
View in Google Scholar

Chwedeńczuk [2005] – B. Chwedeńczuk, Gdzie ta nasza filozofia? (ankieta), „Znak” (600) 2005, s. 32-33.
View in Google Scholar

Dolby [1998] – R.G.A. Dolby, Niepewność wiedzy. Obraz nauki w końcu XX wieku, tłum. J. Spólny, Amber, Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Grudziński [2005] – L. Grudziński, Jose Ortega y Gasset o życiu ludzkim i filozofii. W 50-tą rocznicę śmierci filozofa, odczyt, OG PTF, Gdańsk, 14 listopada 2005.
View in Google Scholar

Grzegorczyk [2005] – A. Grzegorczyk, Gdzie ta nasza filozofia? (ankieta), „Znak” (600) 2005, s. 44-45.
View in Google Scholar

Gumański [2002] – L. Gumański, W sprawie granic filozofii, „Ruch Filozoficzny” (59) 2002, nr 2, s. 215-217.
View in Google Scholar

Heller [2005] – M. Heller, Gdzie ta nasza filozofia? (ankieta), „Znak” (600) 2005, s. 29-32. Kaniowski [2005] – A.M. Kaniowski, O kondycji polskiej filozofii po trzeźwym namyśle, „Znak” (600) 2005, s. 55 - 65.
View in Google Scholar

Karpiński [2004] – A. Karpiński, Jakiej filozofii Polacy potrzebują?, „Universitas Gedanensis” (28) 2004, s. 141-155.
View in Google Scholar

Kolarzowa [2004] – R. Kolarzowa, Krajowy rynek filozofii, w: Kondycja filozofii polskiej: dawniej i teraz, Dyskusyjne Forum ICF Diametros, 18-20 czerwca 2004.
View in Google Scholar

Kruszyńska [2004] – S. Kruszyńska, Jakiej filozofii potrzebują Polacy?, „Universitas Gedanensis” (28) 2004, s. 165-171.
View in Google Scholar

MacIntyre [2000] – A. MacIntyre, Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, tłum. A. Chmielewski, PWN, Warszawa 2000.
View in Google Scholar

Młynarski [2005] – K. Młynarski, Dziesięć zarzutów, w: Wyzwania filozoficzne i etyczne współczesnej edukacji, red. R. Czyżewski, B. Drozdowicz, KF PAP, Słupsk 2005, s. 90-94.
View in Google Scholar

Sady [2005] – W. Sady, Gdzie ta nasza filozofia? (ankieta), „Znak” (600) 2005, s. 38-40. Szahaj [2005] – A. Szahaj, Gdzie ta nasza filozofia? (ankieta), „Znak” (600) 2005, s. 33-35.
View in Google Scholar

Szubka [2005a] – T. Szubka, Czy zmierzch filozofii analitycznej?, w: Czy zmierzch filozofii analitycznej?, Dyskusyjne Forum ICF Diametros, 18-20 listopada 2005.
View in Google Scholar

Szubka [2005b] – T. Szubka, To chyba tyle... Bez próby podsumowania, w: Czy zmierzch filozofii analitycznej?, Dyskusyjne Forum ICF Diametros, 18-20 listopada 2005.
View in Google Scholar

Szulakiewicz [2005] – M. Szulakiewicz, Wprowadzenie, w: Fundamentalizm i kultury, red. M. Szulakiewicz, Z. Karpus, UMK, Toruń 2005, s. 101-104.
View in Google Scholar

Wells [1976] – H.G. Wells, Kuszenie Harringaya, tłum. A. Szpakowska [w:] tegoż, Opowieści fantastyczne, t. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 250-256.
View in Google Scholar

Węglarz [2006] – Sumienie w sieci. Rozmowa z informatykiem i matematykiem profesorem Janem Węglarzem o zabawkach szalonych naukowców (rozmawiała Izabela Dachtera), „Dziennik Bałtycki. Rejsy” (18 621) 2006, s. 18.
View in Google Scholar

Woleński [2004a] – J. Woleński, Jeszcze raz, w: Kondycja filozofii polskiej: dawniej i teraz, Dyskusyjne Forum ICF Diametros, 18-20 czerwca 2004.
View in Google Scholar

Woleński [2004b] – J. Woleński, Uwagi o kondycji filozofii w Polsce, w: Kondycja filozofii polskiej: dawniej i teraz, Dyskusyjne Forum ICF Diametros, 18-20 czerwca 2004.
View in Google Scholar

Wolniewicz [2005] – B. Wolniewicz, Widmo tortury, odczyt, OG PTF, Gdańsk, 20 maja 2005.
View in Google Scholar