A jednak wymierają. Odpowiedź Pawłowi Garbaczowi

Main Article Content

Mateusz Klinowski

Abstract

Tekst jest odpowiedzią autora na polemikę dotyczącą jego artykułu Możliwe zdarzenia w branching-time (3 nr Diametros), sformułowaną przez Pawła Grabarza w tekście O wymieraniu możliwości w teorii czasu rozgałęzionego (6 nr Diametros).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Klinowski, Mateusz. 2006. “A Jednak wymierają. Odpowiedź Pawłowi Garbaczowi”. Diametros, no. 7 (March):205-9. https://doi.org/10.13153/diam.7.2006.217.
Section
Polemics
Share |

References

Garbacz [2005] – P. Garbacz, O wymieraniu moliwoci w teorii czasu rozgałzionego, „Diametros” (6) 2005, s. 255-264.

Klinowski [2005] – M. Klinowski, Moliwe zdarzenia w branching-time, „Diametros” (3) 2005, s. 1-26.

Müller [2002] – T. Müller, Branching space-time, modal logic and the counterfactual conditional, w: Non-locality and modality, red. T. Placek i J. Butterfield, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2002, s. 273-291.

Xu [1997] – M. Xu, Causation in branching time (I): transitions, events and causes, „Synthese” (112), 1997, s. 137-192.