Rationing medical services – an economist’s perspective

Main Article Content

Katarzyna Kowalska

Abstract

A voice in the debate: Medicine and finances. The moral issue of economic rationing in health care

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kowalska, Katarzyna. 2005. “Rationing Medical Services – an economist’s Perspective”. Diametros, no. 5 (September):223-33. https://doi.org/10.13153/diam.5.2005.156.
Section
Discussions
Share |

References

Arrow [1963/1979] – K. J. Arrow, Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, „American Economic Review” (53) 1963. Wyd. polskie: Lecznictwo z punktu widzenia niepewności i ekonomii dobrobytu, w: K. J. Arrow, Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979.
View in Google Scholar

Ham, Robert [2003] – Reasonable rationing. International Experience of Priority Setting in Health Care, red. Ch. Ham, G. Robert, Open University Press, Maidenhead-Philadelphia 2003.
View in Google Scholar

Kornai, Eggleston K. [2001] – J. Kornai, K. Eggleston, Welfare, Choice and Solidarity in Transition. Reforming the Health Sector in Eastern Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
View in Google Scholar

Maynard A. [1999] – A. Maynard, Rationing health care: an exploration, „Health Policy” (49) 1999.
View in Google Scholar

McGuire [2000] – T. McGuire, Physician agency, w: Handbook of Health Economics, red. A. J. Culyer, J. P. Newhouse, vol. 1A, Elsevier, Amsterdam 2000.
View in Google Scholar

Mooney [1995] – G. Mooney, Key Issues in Health Economics, Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf 1995.
View in Google Scholar

Tymowska [2004] – K. Tymowska, Opieka zdrowotna, w: Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jako życia Polaków, red. J. Czapiski, T. Panek, Wysza Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2004.
View in Google Scholar

Zespół ds. Rozwiza Systemowych w Ochronie Zdrowia [2004] – Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, Strategia zmian w systemie opieki zdrowotnej. Szansa przezwyciężenia kryzysu, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/szwsoz_220304.pdf (URL z dnia 24 marca 2004).
View in Google Scholar