Philosophy and the mass media

Main Article Content

Ryszard Miszczyński
Andrzej Tarnopolski

Abstract

The authors emphasize the difference between philosophic knowledge and the formation of an image of the world on the basis of knowledge having its source in the contemporary mass media. Employing, among other things, the concepts of homo videns, and the empty ego, they underline the negative aspects of the personality of a person formed by the mass media. They emphasize the role of philosophy as a traditional antidote to the danger that appears.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Miszczyński, Ryszard, and Andrzej Tarnopolski. 2005. “Philosophy and the Mass Media”. Diametros, no. 4 (June):12-28. https://doi.org/10.13153/diam.4.2005.97.
Section
Articles
Author Biographies

Ryszard Miszczyński, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

dr Ryszard Miszczyński – Zakład FilozofiiInstytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii Akademia im. J. Długosza w Częstochowie.

Andrzej Tarnopolski, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

dr Andrzej Tarnopolski – Zakład PsychologiiInstytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii Akademia im. J. Długosza w Częstochowie.
Share |

References

Allen [1998] – R. C. Allen, Porozmawiajmy jeszcze o telewizji, tłum. E. Stawowczyk, w: Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, red. R. C. Allen, red. nauk. i posł. do wyd. pol. A. Gwóźdź, Wyd. Zumacher, Kielce 1998, s. 7-34.
View in Google Scholar

Bauman [1996] – Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman oraz J. Tokarska-Bakir, przekł. przejrzał Z. Bauman, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996.
View in Google Scholar

Bloom [1987] – A. Bloom, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, sł. wstęp. S. Bellow, tłum. T. Bieroń, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1987.
View in Google Scholar

Boniecki [2001] – A. Boniecki, Nowy wiek, „Tygodnik Powszechny” 1 (2687) 2001.
View in Google Scholar

Corcoran [1994] – F. Corcoran, Telewizja jako Aparat Ideologiczny: Władza i Przyjemność, tłum. A. Helman, w: Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, wybór, wprowadzenie i opracowanie A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 1994, s. 95-116.
View in Google Scholar

Cushman [1992] – P. Cushman, Dlaczego ja jest puste, tłum. H. Grzegołowska-Klarkowska, „Nowiny Psychologiczne” 3 (1992), s. 27-65.
View in Google Scholar

Gehlen [2001] – A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej, tłum. K. Krzemieniowa, wstępem poprzedził Z. Kuderowicz, Czytelnik, Warszawa 2001.
View in Google Scholar

Giddens [2002] – A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość: “ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Sulżycka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
View in Google Scholar

Goban-Klas [1999] – T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Kraków 1999.
View in Google Scholar

Juszczyk [1998a] – S. Juszczyk, Komputerowa edukacja dzieci z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1998.
View in Google Scholar

Juszczyk [1998b] – S. Juszczyk, Czy cyberprzestrzeń stanowi zagrożenie dla życia społecznego? w: Media a edukacja, t. 2, red. W. Strykowski, Wyd. eMPi2, Poznań 1998, s. 59-68.
View in Google Scholar

Kępiński [1981] – A. Kępiński, Schizofrenia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981.
View in Google Scholar

Kępiński [1985] – A. Kępiński, Melancholia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1985.
View in Google Scholar

Kłoskowska [1981] – A. Kłoskowska, Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981.
View in Google Scholar

Krauze [2002] – K. Krauze, Przemoc na straganie mediów, „Tygodnik Powszechny” 11 (2745) 2002.
View in Google Scholar

Miłosz [2003] – Cz. Miłosz, Źle o filmie, „Tygodnik Powszechny” 35 (2825) 2003.
View in Google Scholar

Morawski [1996] – S. Morawski, O swoistym procesie estetyzacji kultury współczesnej, w: Estetyczne przestrzenie współczesności, red. A. Zeidler-Janiszewska, Instytut Kultury, Warszawa 1996, s. 29-42.
View in Google Scholar

Ritzer [1993] – G. Ritzer, Mcdonaldyzacja społeczeństwa, tłum. S. Magala, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A, Warszawa 1999.
View in Google Scholar

Sartori [2000] – G. Sartori, Homo videns. Televisione e post-pensiero, Edizione Laterza 2000.
View in Google Scholar

Sobolewski [2001] – T. Sobolewski, Kiedy dół bierze górę, „Znak” 8 (555) 2001, s. 69-75.
View in Google Scholar

Szaniawski [1994] – K. Szaniawski, Nauka a mądrość, w: O nauce, rozumowaniu i wartościach. Pisma wybrane, wybr. i opr. J. Woleński, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994, s. 3-7.
View in Google Scholar

Zaborowski [1998] – Z. Zaborowski, Świadomość i samoświadomość człowieka, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Zalewski [2003] – A. Zalewski, Film i nie tylko. Kognitywizm, emocje, reality show, TAiWPN Universitas, Kraków 2003.
View in Google Scholar