The Psychoanalysis of Life, or Gaston Bachelard’s Reading of The Songs of Maldoror (in Polish)

Main Article Content

Marta Ples-Bęben

Abstract

In 1939 Gaston Bachelard published a book Lautréamont on the poem The Songs of Maldoror (Les Chants de Maldoror) by Isidore Ducasse. Bachelard’s Lautréamont was inspired by the method of psychoanalysis. The purpose of this article is to analyze Bachelard’s interpretation of the Chants, to compare his version of psychoanalysis with the versions of Freud and Jung, and to show its meaning in the historical and philosophical context.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ples-Bęben, Marta. 2016. “The Psychoanalysis of Life, or Gaston Bachelard’s Reading of The Songs of Maldoror (in Polish)”. Diametros, no. 49 (September):84-102. https://doi.org/10.13153/diam.49.2016.922.
Section
Articles
Author Biography

Marta Ples-Bęben, University of Silesia

Marta Ples-Bęben, PhDUniversity of SilesiaDepartment of PhilosophyUl. Bankowa 11Pl-40-007 KatowiceE-mail: marta.ples@us.edu.pl

Share |

References

Aragon [1967] – L. Aragon, Lautréamont et nous, Les Lettres Françaises, Paris 1967.
View in Google Scholar

Bachelard [1949] – G. Bachelard, La psychanalyse du feu, Éditions Gallimard, Paris 1949.
View in Google Scholar

Bachelard [1975] – G. Bachalerd, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, tłum. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.
View in Google Scholar

Bachelard [1995] – G. Bachelard, Lautréamont, Librairie José Corti, Paris 1995.
View in Google Scholar

Bachelard [1998] – G. Bachelard, Poetyka marzenia, tłum. L. Brogowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998.
View in Google Scholar

Bachelard [2002] – G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy poznania obiektywnego, tłum. D. Leszczyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.
View in Google Scholar

Bachelard [2009] – G. Bachelard, La poétique de l’espace, PUF, Paris 2009.
View in Google Scholar

Blanchot [1949] – M. Blanchot, Lautréamont et Sade, Éditions de Minuit, Paris 1949.
View in Google Scholar

Breton [1950] – A. Breton, Anthologie de l’humour noir, Éditions du Sagittaire, Paris 1950.
View in Google Scholar

Breton [1980] – A. Breton, Manifest surrealizmu, tłum. A. Sandauer, [w:] Antologia współczesnej estetyki francuskiej, I. Wojnar (red.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 108–155.
View in Google Scholar

Camus [1991] – A. Camus, Człowiek zbuntowany, tłum. J. Guze, Oficyna Literacka Res Publica, Kraków 1991.
View in Google Scholar

Chimisso [2001] – C. Chimisso, Gaston Bachelard. Critic of Science and the Imagination, Routledge, London-New York 2001.
View in Google Scholar

Dagognet [1965] – F. Dagognet, Gaston Bachelard. Sa vie – son oeuvre, PUF, Paris 1965.
View in Google Scholar

Breton, Eluard [1991] – Dictionnaire abrégé du surréalisme, A. Breton, P. Eluard (éd.), Librairie José Corti, Paris 1991.
View in Google Scholar

Faurisson [1972] – R. Faurisson, A-t-on lu Lautréamont?, Éditions Gallimard, Paris 1972.
View in Google Scholar

Fourny [1988] – J.-F. Fourny, Lautréamont et le problème de la biographie, „Revue d’Histoire littéraire de la France” (6) 1988, s. 1064–1075.
View in Google Scholar

Ffrench, Lack [1998] – P. Ffrench, R.-F. Lack (eds.), The Tel Quel Reader, Routledge, London-New York 1998.
View in Google Scholar

Freud [2009a] – S. Freud, Obłęd i sny w „Gradivie” Wilhelma Jensena, [w:] S. Freud, Sztuki plastyczne i literatura, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009, s. 5–68.
View in Google Scholar

Freud [2009b] – S. Freud, Leonarda da Vinci wspomnienie z dzieciństwa, [w:] S. Freud, Sztuki plastyczne i literatura, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009, s. 69–133.
View in Google Scholar

Freud [2009c] – S. Freud, Dostojewski i ojcobójstwo, [w:] S. Freud, Sztuki plastyczne i literatura, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009, s. 229–244.
View in Google Scholar

Holland [2012] – N.N. Holland, „Umysł i książka. Uważne spojrzenie na psychoanalityczne badania literackie”, tłum. I. Piekarski, [w:] Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud–Jung–Fromm–Lacan, E. Fiała, I. Piekarski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 23–39.
View in Google Scholar

Jacobi [1993] – J. Jacobi, Psychologia C.G. Junga. Wprowadzenie do całości dzieła, tłum. S. Łypacewicz, Wydawnictwo Wodnika, Warszawa 1993.
View in Google Scholar

Jung [1976a] – C.G. Jung, O stosunku psychologii analitycznej do dzieła literackiego, [w:] C.G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, tłum. J. Prokopiuk, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1976, s. 355–378.
View in Google Scholar

Jung [1976b] – C.G. Jung, Psychologia i literatura, [w:] C.G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, tłum. J. Prokopiuk, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1976, s. 379–403.
View in Google Scholar

Kristeva [1974] – J. Kristeva, La révolution du langage poétique. L’avant-garde à la fin du XIXe sciècle: Lautrèamont et Mallarmé, Éditions du Seuil, Paris 1974.
View in Google Scholar

Lautréamont [1976] – Lautréamont, Pieśni Maldorora. Poezje, tłum. M. Żurowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
View in Google Scholar

Leszczyński [2002] – D. Leszczyński, „Filozofia nauki Gastona Bachelarda”, [w:] G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej, tłum. D. Leszczyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 328–377.
View in Google Scholar

Małyszek [2014] – T. Małyszek, Romans Freuda i Gradivy. Rozważania o psychoanalizie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
View in Google Scholar

Pleynet [1967] – M. Pleynet, Lautréamont par lui-même, Éditions du Seuil, Paris 1967.
View in Google Scholar

Pleynet [1971] – M. Pleynet, Lautréamont politique, „Tel Quel” (45) 1971, s. 23–45.
View in Google Scholar

Poirer [2004] – J. Poirer: Gaston Bachelard: vers la psychanalyse et au-delà, „Cahiers Gaston Bachelard” (6) 2004, s. 25–35.
View in Google Scholar

Sollers [1968] – P. Sollers, La science de Lautréamont, [w:] P. Sollers, Logiques, Éditions du Seuil, Paris 1968, s. 250–301.
View in Google Scholar

Soupault [1927] – P. Soupault, Lautréamont, Cahiers Libres, Paris 1927.
View in Google Scholar

Żurowski [1976] – M. Żurowski, „Wstęp”, [w:] Lautréamont, Pieśni Maldorora. Poezje, tłum. M. Żurowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976, s. 5–47.
View in Google Scholar