The Consistency of Medical Conscience Clause in the Light of the Abortion Debate (in Polish)

Main Article Content

Krzysztof Jaworski

Abstract

The article describes the problem of the consistency of the medical conscience clause in the Polish legal system. In the first part of the paper, I outline an account of conscience as the ultimate norm of morality. In its second part, I discuss the meaning of conscience clause and its legal status. Part three examines some criticisms of the clause in its present form. The main criticism is that the clause is self-referential, which in some cases leads to absurdity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jaworski, Krzysztof. 2016. “The Consistency of Medical Conscience Clause in the Light of the Abortion Debate (in Polish)”. Diametros, no. 47 (March):84-97. https://doi.org/10.13153/diam.47.2016.870.
Section
Other articles
Author Biography

Krzysztof Jaworski, Faculty of Philosophy, Department of Logic

Krzysztof Jaworski, MA, PhD studentFaculty of Philosophy, Department of LogicAl. Racławickie 14Pl-20-950 Lublin

E-mail: kjaw007@gmail.com

Share |

References

Arystoteles [2012] – Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, Warszawa 2012.

Bratman [2006] – M.E. Bratman, What is the Accordion Effect?, „The Journal of Ethics” 10 (2006), s. 5-19.

Feinberg [1970] – J. Feinberg, Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsibility, Princeton University Press, Princeton 1970.

Galewicz [2012] – W. Galewicz, Jak rozumieć medyczną klauzulę sumienia? „Diametros” 34 (2012), s. 136-153.

Klinowski [2011] – M. Klinowski, Logiczna problematyka czynu i sprawstwa, UJ, Kraków 2011.

Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r. Nr 114, poz. 946).

Kubala [2013] – M. Kubala, Obiezione di coscienza e rivendicazione abortista in Europa, Rzym 2013.

Paprzycka [2010] – K. Paprzycka, Problem indywiduacji i internalizacji działań, „Analiza i Egzystencja” 11 (2010), s. 291-315.

PEF [2002] – Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002.

Szostek [1998] – A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1998.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634).

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039).

Oświadczenie ks. Prof. Andrzeja Szostka z dnia 12 czerwca 2014 r., URL = http://gosc.pl/doc/2045366.Oswiadczenie-ks-prof-Andrzeja-Szostka (15.07.2014).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015, sygn. akt 12/14.

List Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2015, sygn. VII.812.5.2014.AJK.