On Freedom and Language in Jaspers' Understanding of Philosophy (in Polish)

Main Article Content

Maciej Urbanek

Abstract

The main objective of this text is to show that for Karl Jaspers all authentic philosophy is an attempt to express subjectivity in terms of the intersubjective categories of intellect. Subjectivity is understood as a plane of individual experience which ultimately comes down to the consciousness of freedom. Intersubjectivity on the other hand is perceived as a plane of expression of this experience, which can boil down to language. For it is only through the mediation of language that one can illuminate its own being – its connection to the world and transcendence. Thus, the rational expression of experience is the essential condition for self-comprehension of any subjectivity. Ultimately, however, any attempt of  rational inquiry reveals itself as insufficient. The human being, in his or her, pursuit of self-comprehension has to reach the boundary of language-based expression and therefore the boundary of all reasoning, where rational knowledge must give way to direct but inexpressible experiencing of what is the absolute source of all being. Thus, in the end, silence is the only true expression of transcendence.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Urbanek, Maciej. 2015. “On Freedom and Language in Jaspers’ Understanding of Philosophy (in Polish)”. Diametros, no. 46 (December):134-50. https://doi.org/10.13153/diam.46.2015.840.
Section
Articles
Author Biography

Maciej Urbanek, Pedagogical University of Cracow

Maciej Urbanek, mgrPedagogical University of CracowInstitute of Philosophy and Sociologyul. Podchorążych 2Pl-30-084 KrakówE-mail: urbanek.mac@gmail.com
Share |

References

Andrzejewski [2011] – B. Andrzejewski, Homo Universus. Mench und Sprache in der deutschen und polnischen Philosophie, Königshausen&Neumann, Würzburg 2011.

Jaspers [1990] – K. Jaspers, Filozofia egzystencji, tłum. D. Lachowska, A. Wołkowicz, PIW, Warszawa 1990.

Jaspers [1991] – K. Jaspers, Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, tłum. C. Pie-cuch, PWN, Kraków 1991.

Jaspers [1999] – K. Jaspers, Wiara filozoficzna wobec objawienia, tłum. G. Sowiński, Znak, Kraków 1999.

Jaspers [2004] – K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkowicz, Siedmioróg, Wrocław 2004.

Jaspers1 [1995] – K. Jaspers, Wiara filozoficzna, tłum. A. Buchner, J. Garewicz, D. Lachowska, M. Łukasiewicz, Comer, Toruń 1995.

Jaspers2 [1995] - K. Jaspers, Szyfry transcendencji, tłum. C. Piecuch, Comer, Toruń 1995.

Kant [2002] – I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. B. Bornstein, Antyk, Kęty 2002.

Luijpen [1972] – W. Luijpen, Fenomenologia egzystencjalna, tłum. B. Chwedeńczuk, PAX, Warszawa 1972.

Piecuch [2011] – C. Piecuch, Metafizyka egzystencjalna Karla Jaspersa, Universitas, Kraków 2011.

Plessner [1988] – H. Plessner, Pytanie o conditio humana, tłum M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska, PIW, Warszawa 1988.

Rudziński [1978] – R. Rudziński, Jaspers, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.

Scheler [1987] – M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. S. Czerniak, A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1987.

Urbanek [2013] – M. Urbanek, Fenomen komunikacji a sytuacja duchowa epoki [w:] Karl Jaspers: człowiek w epoce przełomu, C. Piecuch (red.), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2013, s. 76–86.

Urbaniak [2011] – M. Urbaniak, Uwagi o pojęciu języka w myśli Karla Jaspersa [w:] Karl Jaspers: Myślenie zaangażowane, C. Piecuch (red.), Wydawnictwo Naukowe UP, Kra-ków 2011, s. 133–141.

Wittgenstein [2002] – L. Wittgenstein, Traktatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2002.

Żelazny [2001] – M. Żelazny, Idea wolności w filozofii Kanta, Rolewski, Toruń 2001.