Schelling’s Philosophy as the Inspiration for Heidegger’s Concept of Being (in Polish)

Main Article Content

Ewa Opawska

Abstract

In this article I examine the correlation between Schelling’s notion of nothingness and Heidegger’s concept of being. I argue that Heidegger’s concept of being, before his “turn”, has its origin in Schelling’s nothingness as it is presented in Weltalter. I identify Heidegger’s thinking as a critical continuation of Schelling’s idea limited by the Christian doctrine of God.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Opawska, Ewa. 2014. “Schelling’s Philosophy As the Inspiration for Heidegger’s Concept of Being (in Polish)”. Diametros, no. 42 (December):247-61. https://doi.org/10.13153/diam.42.2014.690.
Section
Other articles
Author Biography

Ewa Opawska, University of Warsaw

Ewa OpawskaInstitute of PhilosophyUniversity of WarsawKrakowskie Przedmieście 300-047 WarsawPolande-mail: ewa.opawska@gmail.com
Share |

References

Baran [2002] - B. Baran, Posłowie, [w:] O. Pöggler, Droga myślowa Martina Heideggera, przeł. B. Baran, Czytelnik, Warszawa 2002, s. 515–520.
View in Google Scholar

Borowska [2008] – E. Borowska, Problem metafizyki. Ewolucja metafizyki europejskiej w interpretacji późnego Heideggera, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
View in Google Scholar

Bruaire [1970] – C. Bruaire, Schelling ou la quete du secret de l'etre, Editions Seghers, Paris 1970.
View in Google Scholar

Filutowska [2007] – K. Filutowska, System i opowieść. Filozofia narracyjna w myśli F.W.J. Schellinga w latach 1800–1811, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
View in Google Scholar

Fiut [1997] – I.St. Fiut, Negacja i niebyt. Ujęcie systemowe Georga W .F. Hegla i Martina Heideggera, Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, Kraków 1997.
View in Google Scholar

Habermas [2009] – J. Habermas, Absolut i historia, tłum. M. Pańkow, „Kronos” (1–2) 2009, s. 128–170.
View in Google Scholar

Heidegger [1996] – M. Heidegger, Przyczynki do filozofii. Z wydarzania, tłum. B. Baran, J. Mizera, Baran i Suszczyński, Kraków 1996.
View in Google Scholar

Heidegger [2000] – M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, tłum. R. Marszałek, KR, Warszawa 2000.
View in Google Scholar

Heidegger [1995] – M. Heidegger, Czym jest metafizyka? Wprowadzenie, tłum. K. Wolicki, [w:] M. Heidegger, Znaki drogi, Aletheia, Warszawa 1995, s. 58–76.
View in Google Scholar

Heidegger [1989] – M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 1989.
View in Google Scholar

Heidegger [1995] – M. Heidegger, Czym jest metafizyka? Posłowie, tłum. K. Wolicki, [w:] M. Heidegger, Znaki drogi, Aletheia, Warszawa 1995, s. 48–58.
View in Google Scholar

Heidegger [1999] – M. Heidegger, Nietzsche, tłum. A. Gniazdowski, P. Graczyk, W. Rymkiewicz, M. Werner, C. Wodziński, PWN, Warszawa 1999.
View in Google Scholar

Heidegger [2007] – M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 2007.
View in Google Scholar

Heidegger 1977 – M. Heidegger, Przezwyciężenie metafizyki, tłum. M.J. Siemek, [w:] M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 284–316.
View in Google Scholar

Heidegger [1995] – M. Heidegger, O istocie racji, tłum. J. Nawotniak, [w:] M. Heidegger, Znaki drogi, Aletheia, Warszawa 1995, s. 25–67.
View in Google Scholar

Heidegger [1995] – M. Heidegger, O istocie i pojęciu φύσις, tłum. J. Sidorek, [w:] M. Heidegger, Znaki drogi, Aletheia, Warszawa 1995, s. 265–319.
View in Google Scholar

Heidegger [2007] – M. Heidegger, Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, Aletheia, Warszawa 2007.
View in Google Scholar

Heidegger [1977] – M. Heidegger, Czym jest metafizyka?, tłum. K. Pomian, [w:] M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 27–48.
View in Google Scholar

Michalski [1998] – K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Mulhall [2005] – S. Mulhall, Routledge philosophy guidebook to: Heidegger and „Being and Time”, Routledge, London, New York 2005.
View in Google Scholar

Piórczyński [1999] – J. Piórczyński, Wolność człowieka i Bóg. Studium filozofii F.W.J. Schellin-ga, PWN, Warszawa 1999.
View in Google Scholar

Pöggler [2002] – O. Pöggler, Droga myślowa Martina Heideggera, tłum. B. Baran, Czytelnik, Warszawa 2002.
View in Google Scholar

Rymkiewicz [2007] – W. Rymkiewicz, Komentarze tłumacza, [w:] F.W.J. Schelling, Światowieki, tłum. W. Rymkiewicz, IFiS PAN, Warszawa 2007, s. 157–229.
View in Google Scholar

Rymkiewicz 2009 – W. Rymkiewicz, Baśń rozumu, „Kronos” (1–2) 2009, s. 5–16.
View in Google Scholar

Rymkiewicz [2002] – W. Rymkiewicz, Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
View in Google Scholar

Rymkiewicz [2007] – W. Rymkiewicz, Filozof chaosu, [w:] F.W.J. Schelling, Światowieki, przeł. W. Rymkiewicz, IFiS PAN, Warszawa 2007, s. VII–XLIX.
View in Google Scholar

Schelling [2007] – F.W.J. Schelling, Światowieki, tłum. W. Rymkiewicz, IFiS PAN, Warszawa 2007.
View in Google Scholar

Yorikawa [1997] - J. Yorikawa, Dlaczego nie istnieje nicość? Konfrontacja filozofii Schellinga z rozumieniem nicości w filozofii japońskiej, tłum. K. Krzemieniowa, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” (IX) 1996, s. 105–110.
View in Google Scholar