Common Descent as an Argument in the Darwinism vs. Intelligent Design Theory Controversy (in Polish)

Main Article Content

Dariusz Sagan

Abstract

The intelligent design theory claims that certain biological and cosmic phenomena were designed by an intelligent being which could be just as well natural and supernatural, and that this design is scientifically detectable. Critics often point out that the similarity between all living organisms is unequivocal evidence of their common descent, which, at the same time, speaks against the intelligent design theory and for the theory of evolution which is, for them, the only reasonable explanation of this phenomenon. It turns out, however, that this argument is untenable because similarities can be viewed as unequivocal evidence of evolution only if we accept specific (and controversial) philosophical assumptions about what counts as rational explanations and science. Without these assumptions, the intelligent design theory remains an open possibility which, in addition, is not contradictory to the facts indicated by the evolutionists.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sagan, Dariusz. 2013. “Common Descent As an Argument in the Darwinism Vs. Intelligent Design Theory Controversy (in Polish)”. Diametros, no. 37 (September):127-45. https://doi.org/10.13153/diam.37.2013.532.
Section
Articles
Author Biography

Dariusz Sagan, Zielona Góra University

Dariusz Sagan, PhD Zielona Góra University Department of Philosophy al. Wojska Polskiego 71A Pl-65-762 Zielona Góra e-mail: darsag@wp.pl
Share |

References

Ayala [2009] – F. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii, tłum. P. Dawidowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
View in Google Scholar

Behe [2008] – M. Behe, Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, tłum. D. Sagan, „Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy”, t. 4, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008.
View in Google Scholar

Berra [1990] – T. Berra, Evolution and the Myth of Creationism: A Basic Guide to the Facts in the Evolution Debate, Stanford University Press, Stanford 1990.
View in Google Scholar

Bylica [2003] – P. Bylica, Testowalność teorii inteligentnego projektu, „Filozofia Nauki” (2) 2003, s. 41-49.
View in Google Scholar

Coyne [2007] – J. Coyne, Teoria inteligentnego projektu: wiara, która nie chce się ujawnić, [w:] Nauka a kreacjonizm. O naukowych uroszczeniach teorii inteligentnego projektu, red. J. Brockman, tłum. D. Sagan, S. Piechaczek, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007, s. 15-34.
View in Google Scholar

Coyne [2009] – J. Coyne, Ewolucja jest faktem, tłum. M. Ryszkiewicz, W. Studencki, „Na Ścieżkach Nauki”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009.
View in Google Scholar

Cuberbiller [2008] – M. Cuberbiller, Do czego służy wyrostek robaczkowy, „Idź Pod Prąd” 11 (52) 2008, s. 11.
View in Google Scholar

Darwin [2001] – K. Darwin, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt, tłum. S. Dickstein, J. Nusbaum, Ediciones Altaya Polska & DeAgostini Polska, Warszawa 2001.
View in Google Scholar

Dawkins [2010] – R. Dawkins, Najwspanialsze widowisko świata. Świadectwa ewolucji, tłum. P. Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Stare Groszki 2010.
View in Google Scholar

Dembski, Wells [2008] – W. Dembski, J. Wells, The Design of Life: Discovering Signs of Intelligence in Biological Systems, Foundation for Thought and Ethics, Dallas 2008.
View in Google Scholar

Eldredge [2000] – N. Eldredge, The Triumph of Evolution and the Failure of Creationism, W.H. Freeman and Company, New York 2000.
View in Google Scholar

Hunter [2001] – C. Hunter, Darwin’s God: Evolution and the Problem of Evil, Brazos Press, Grand Rapids 2001.
View in Google Scholar

Jodkowski [2006] – K. Jodkowski, Antynaturalizm teorii inteligentnego projektu, „Roczniki Filozoficzne” LIV (2) 2006, s. 63-76.
View in Google Scholar

Jodkowski [1998] – K. Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, „Realizm. Racjonalność. Relatywizm”, t. 35, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
View in Google Scholar

Kenyon, Davis [1993] – D. Kenyon, P. Davis, Of Pandas and People: The Central Question of Biological Origins, 2nd ed., Haughton Publishing Company, Dallas 1993.
View in Google Scholar

Korthof [2004] – G. Korthof, Common Descent: It’s All or Nothing, [w:] Why Intelligent Design Fails: A Scientific Critique of the New Creationism, red. M. Young, T. Edis, Rutgers University Press, New Jersey 2004, s. 32-47.
View in Google Scholar

Łastowski [1987] – K. Łastowski, Rozwój teorii ewolucji. Studium metodologiczne, „Filozofia i Logika”, nr 43, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1987.
View in Google Scholar

Luskin [2009] – C. Luskin, Odnajdywanie inteligentnego projektu w naturze, [w:] Inteligentny projekt 101. Znani eksperci wyjaśniają kluczowe zagadnienia, red. H. House, tłum. M. Cybula, Wydawnictwo Wista, Warszawa 2009, s. 55-90.
View in Google Scholar

Meyer, Nelson, Moneymaker, et al. [2007] – S. Meyer, P. Nelson, J. Moneymaker, S. Minnich, R. Seelke, Explore Evolution: The Arguments For and Against Neo-Darwinism, Hill House Publishers, Melbourne and London 2007.
View in Google Scholar

Michalska [2006] – J. Michalska, Podobieństwa organizmów żywych – rezultat wspólnoty pochodzenia czy stworzenia?, „Idź Pod Prąd” 11 (28) 2006, s. 8-9.
View in Google Scholar

Miller [2004] – K. Miller, Wielki projekt życia, tłum. A. Grzybek, „Filozoficzne Aspekty Genezy” (1) 2004, s. 9-30.
View in Google Scholar

Nelson, Wells [2003] – P. Nelson, J. Wells, Homology in Biology: Problem for Naturalistic Science and Prospect for Intelligent Design, [w:] Darwinism, Design, and Public Education, red. J. Campbell, S. Meyer, Michigan State University Press, East Lansing, Michigan 2003, s. 303-320.
View in Google Scholar

Ostrowski [2009a] – M. Ostrowski, Biogeografia a kreacjonizm, „Najwyższy Czas!” 37 (1008) 2009, s. 51.
View in Google Scholar

Ostrowski [2009b] – M. Ostrowski, Homologia – świadectwo wspólnego projektu, „Najwyższy Czas!” 39 (1010) 2009, s. 43.
View in Google Scholar

Pajewski [2009a] – M. Pajewski, Biogeografia i dogmatyzm ideologiczny darwinizmu, „Duch Czasów” (3-4) 2009, s. 23-25.
View in Google Scholar

Pajewski [2009b] – M. Pajewski, Biogeografia. Brak logicznego myślenia ewolucjonistów, „Najwyższy Czas!” 38 (1009) 2009, s. 43.
View in Google Scholar

Potter [2011] – C. Potter, Tu jesteś! Najkrótszy przewodnik po Wszechświecie, tłum. P. Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Warszawa–Stare Groszki 2011.
View in Google Scholar

Shubin [2009] – N. Shubin, Nasza wewnętrzna menażeria. Podróż w głąb 3,5 miliarda lat naszych dziejów, tłum. M. Ryszkiewicz, „Na Ścieżkach Nauki”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009.
View in Google Scholar

Stevens [1998] – C. Stevens, A Rebuttal of Behe, May 1998, dostępne: http://www.btinternet.com/~clare.stevens/behenot.htm [25.04.2010].
View in Google Scholar

Sulloway [2007] – F. Sulloway, Dlaczego Darwin odrzucił teorię inteligentnego projektu, [w:] Nauka a kreacjonizm. O naukowych uroszczeniach teorii inteligentnego projektu, red. J. Brockman, tłum. D. Sagan, S. Piechaczek, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007, s. 123-141.
View in Google Scholar

Wise [1994] – K. Wise, The Origin of Life’s Major Groups, [w:] The Creation Hypothesis: Scientific Evidence for an Intelligent Designer, red. P. Moreland, InterVarsity Press, Downers Grove 1994, s. 211-234.
View in Google Scholar

Most read articles by the same author(s)