Locke’s Epistemological Anthropocentrism (in Polish)

Main Article Content

Dawid Misztal

Abstract

Reading Locke’s philosophy mainly as criticism of the Cartesian innatism results in disguising its tensions and motives. Although the article is not completely free of this popular strategy of interpretation, it aims at avoiding its simplifications. This allows to show the complexity of the relation of Locke’s philosophy to the fundamental ideas of innatism and to bring out contradictory interests he hopes to reconcile.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Misztal, Dawid. 2013. “Locke’s Epistemological Anthropocentrism (in Polish)”. Diametros, no. 37 (September):107-26. https://doi.org/10.13153/diam.37.2013.531.
Section
Articles
Author Biography

Dawid Misztal, University of Łódź

Dawid Misztal, PhD University of Łódź Department of Philosophy ul. Kopcińskiego 16/18 Pl-90-232 Łódź e-mail: dawkom@gmail.com
Share |

References

Allison [1966] – H.E. Allison, Locke’s Theory of Personal Identity: A Re-Examination, „Journal of History of Ideas” 27 (1) 1966, s. 41-58.
View in Google Scholar

Ayers [1998] – M. Ayers, Locke: idee i rzeczy, tłum. S. Stecko, Amber, Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Balibar [2002] – E. Balibar, Possessive Individualism Reversed: From Locke to Derrida, „Constelations” 9 (3) 2002, s. 299-317.
View in Google Scholar

Cudworth [1731] – R. Cudworth, Concerning Eternal and Immutable Morality, London 1731.
View in Google Scholar

Dainton [2008] – B. Dainton, Phenomenal Self, Oxford University Press, New York, Oxford 2008.
View in Google Scholar

Descartes [1937] – R. Descartes, Prawidła kierowania umysłem, tłum. L. Chmaj, Warszawa 1937.
View in Google Scholar

Descartes [1994] – R. Descartes, Rozprawa o metodzie, tłum. T. Boy-Żeleński, Agencja Wydawnicza MOREX, Warszawa 1994.
View in Google Scholar

Descartes [1960] – R. Descartes, Zasady filozofii, tłum. I. Dąmbska, PWN, Warszawa 1960.
View in Google Scholar

Hume [1951] – D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. Cz. Znamierowski, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1951.
View in Google Scholar

Locke [1979] – J. Locke, An Essay concerning Human Understandig, Oxford University Press, Oxford 1979.
View in Google Scholar

Locke [1955] – J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B. Gawecki, PWN, Warszawa 1955.
View in Google Scholar

Lukács [1980] – G. Lukács, Młody Hegel, tłum. M. Siemek, PWN, Warszawa 1980.
View in Google Scholar

Milton [1994] – J.R. Milton, Locke’s Life and Time, [w:] The Cambridge Companion to Locke, red. V. Chappell, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
View in Google Scholar

Reid [1785] – T. Reid, Essays on the Intellectual Powers of Man, Dublin 1785, dostępne: http://www.earlymoderntexts.com/reip.html.
View in Google Scholar

Renaut [2001] – A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości, tłum. D. Leszczyński, Ossolineum, Wrocław 2001.
View in Google Scholar

Rickless [2007] – S.C. Rickless, Locke’s Polemic against Nativism, [w:] The Cambridge Companion to Locke’s ‘Essay’, red. L. Newman, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
View in Google Scholar

Rodis-Lewis [2000] – G. Rodis-Lewis, Kartezjusz i racjonalizm, tłum. S. Cichowicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
View in Google Scholar

Rogers [2007] – G.A.J. Rogers, The Intellectual Setting and Aims of the ‘Essay', [w:] The Cambridge Companion to Locke's ‘Essay’, red. L. Newman, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
View in Google Scholar

Schmaltz [1996] – T.M. Schmaltz, Malebranche’s Theory of the Soul. A Cartesian Interpretation, Oxford University Press, New York Oxford 1996.
View in Google Scholar

Schnädelbach [2001a] – H. Schnädelbach, Próba rehabilitacji animal rationale, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
View in Google Scholar

Schnädelbach [2001b] – H. Schnädelbach, Rozum i historia, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
View in Google Scholar

Sieczkowski [2008] – T. Sieczkowski, Aprioryczne źródła poznania i ich rola w episteologicznym schemacie wiedzy, „Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS” (6) 2008, dostępne: http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/pdf/Sieczkowski%202.pdf http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/pdf/Sieczkowski2.pdf.
View in Google Scholar

Taylor [2001] – Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Sommer, PWN, Warszawa 2001.
View in Google Scholar

Uzgallis [1998] – B. Uzgallis, Paideia and Identity: Meditations on Hobbes and Locke, „The 20th World Congress of Philosophy Papers” 1998, dostępne: http://www.bu.edu/ wcp/Papers/Mode/ModeUzga.htm.
View in Google Scholar

Waldron [2002] – J. Waldron, God, Locke, and Equality. Christian Foundations in Locke’s Political Thought, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
View in Google Scholar