The complex nature of complexity (in Polish)

Main Article Content

Maciej Dombrowski

Abstract

The article presents various notions of complexity: complexity as length of description, algorithmic complexity, complexity as logical depth, complexity as degree of hierarchy, and effective complexity, which is coupled with the theory of complex adaptive systems. In the article I also discuss many problems connected with these notions of complexity and the ontological and epistemological implications of the theory of complexity. The main thesis is that there is no one, general notion of complexity; the context must always be taken into consideration. The program called "complexity science" is also disputable because of the many problems with the laws of complexity and predictions which allow us to speak about "science" in this particular case.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dombrowski, Maciej. 2013. “The Complex Nature of Complexity (in Polish)”. Diametros, no. 36 (June):47-61. https://doi.org/10.13153/diam.36.2013.518.
Section
Articles
Author Biography

Maciej Dombrowski, University of Wrocław

Maciej Dombrowski, PhD University of Wrocław Department of Philosophy Ul. Koszarowa 3/20 Pl-51-149 Wrocław e-mail: maciej.dombrow@gmail.com
Share |

References

Arecchi [1996] – F.T. Arecchi, Complexity in Science: Models and Metaphors [w:] The Emergence of Complexity in Mathematics, Physics, Chemistry and Biology, ed. B. Pullman, Princeton University Press, Princeton 1996, s. 129-160.
View in Google Scholar

Baranger [2001] – M. Baranger, Chaos, Complexity, and Entropy. A Physics talk for non-physicists, 2001, dostępne na: http://necsi.org/projects/baranger/cce.pdf [2.06.2012].
View in Google Scholar

Bennett [2003] – Ch.H. Bennett, How to Define Complexity in Physics, and why, [w:] From Complexity to Life, ed. N.H. Gregersen, Oxford Uniwersity Press, New York, s. 34-43.
View in Google Scholar

Crutchfield [2002] – J.P. Crutchfield , What lies between Order and Chaos?, dostępne na: http://tuvalu.santafe.edu/~cmg/compmech/tutorials.htm [4.08.2012].
View in Google Scholar

Dodder, Dare [2000] – R. Dodder, R. Dare, Complex Adaptive Systems and Complexity Theory: Inter-related Knowledge Domains, ESD.83: Research Seminar in Engineering Systems, dostępne na: http://pdf.theory1.net/Complex-Adaptive-Systems-and-Complex ity-Theory-Inter-related-pdf-e744.pdf [7.06.2012].
View in Google Scholar

Emmeche [2004] – C. Emmeche, At Home in w Complex World: Lessons from the Frontiers of Natural Sciences, [w:] The Significance of Complexity. Approaching a Complex World Through Science, Theology and the Humanities, eds. K.V.K. Kooten Niekerk, H. Buhl, Ashgate, Aldershot 2004, s. 21-46.
View in Google Scholar

Gell-Mann [1996] – M. Gell-Mann, Kwark i jaguar. Przygody z prostotą i złożonością, tłum. P. Amsterdamski, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1996.
View in Google Scholar

Hartmann [1998] – N. Hartmann, Nowe drogi ontologii, tłum. L. Kopciuch, A. Mordka, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1996.
View in Google Scholar

Horgan [1999] – J. Horgan, Koniec nauki czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, tłum. M. Tempczyk, Warszawa, Prószyński i Spółka, Warszawa 1999.
View in Google Scholar

Huberman, Hogg [1986] – B.A. Huberman, T. Hogg, Complexity and Adaptation, „Physica 22D” (1-3) 1986, s. 376-384.
View in Google Scholar

Jensen [2004] – H.S. Jensen, Complexity and Non-completeness, [w:] The Significance of Complexity. Approaching a Complex World Through Science, Theology and the Humanities, eds. K.V.K. Kooten Niekerk, H. Buhl, Ashgate, Aldershot, s. 121-131.
View in Google Scholar

Judycki [2005] – S. Judycki, Dwa argumenty przeciw materializmowi, „Diametros” (3) 2005, dostępne na: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=deb7&m=17&ik=9 [5.07.2012].
View in Google Scholar

Lemańska [1998] – A. Lemańska, Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Lloyd [2001] – S. Lloyd, Measures of Complexity a non-exhaustive list, dostępne na: http://www.docstoc.com/docs/102619053/Measures-of-Complexity-a-non--ex haustive-list [3.06.2012].
View in Google Scholar

McClamrock [2008] – R. McClamrock, The Emergent, the Local, and the Epiphenomenal, Ecological Psychology 20 (3) 2008, s. 244-251.
View in Google Scholar

McShea [1996] – D.W. McShea, Perspective: Metazoan Complexity and Evolution: Is there a Trend?, „Evolution” 50 (2) 1996, s. 477-492.
View in Google Scholar

Metallmann [1934] – J. Metallmann, Determinizm nauk przyrodniczych, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1934.
View in Google Scholar

Miłkowski [2005] – M. Miłkowski, o braku argumentów przeciwko materializmowi, a tym bardziej emergentyzmowi. W odpowiedzi Stanisławowi Judyckiemu, „Diametros” (3) 2005, dostępne na: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=deb7&m=17& ik=9 [5.07.2012].
View in Google Scholar

Mitchell [2011] – M. Mitchell, Complexity. A Guided Tour, Oxford University Press, New York 2009.
View in Google Scholar

Montuori [1998] – A. Montuori, Complexity, epistemology, and the challenge of the future, „Academy of Management Proceedings” (K1-K8) 1998, s. 31-41.
View in Google Scholar

Morin [2007] – E. Morin, Restricted Complexity, General Complexity, [w:] Worldviews, Science and Us. Philosophy and Complexity, eds. C. Gershenson, D. Aerts, B. Edmonds, World Scientific Publishing, Singapore 2007, s. 5-29.
View in Google Scholar

Nagel [1997] – T. Nagel, Widok znikąd, tłum. C. Cieśliński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.
View in Google Scholar

Poczobut [2005] – R. Poczobut, Od informacji fizycznej do informacji fenomenalnej, [w:] Informacja a rozumienie, red. M. Heller, J. Mączka, Biblos, Kraków 2005, s. 177-193.
View in Google Scholar

Poczobut [2005] – R. Poczobut, W odpowiedzi Stanisławowi Judyckiemu, „Diametros” (3) 2005, dostępne na: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=deb7& m=17&ik=9 [5.07.2012].
View in Google Scholar

Searle [1999] – J. Searle, Umysł na nowo odkryty, tłum. T. Baszniak, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999.
View in Google Scholar

Simon [1962] – H.A. Simon, The Architecture of Complexity, „Proceedings of the American Philosophical Society” 106 (6) 1962, s. 467-482.
View in Google Scholar

Sobczyk [2006] – K. Sobczyk, Losowość, złożoność, prognozowalność: próby zrozumienia, „Nauka” (2) 2006, s. 45-64.
View in Google Scholar

Toulmin [2005] – S. Toulmin, Kosmopolis. Ukryty projekt nowoczesności, tłum. T. Zarębski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005.
View in Google Scholar

Wadhawan [2010] – V.K. Wadhawan, Nauka złożoności. Trudne pytania, które zadajemy o sobie i naszym wszechświecie, tłum. M. Koraszewska, Wydawnictwo Racjonalista, Wrocław 2010.
View in Google Scholar

Wrześniewski [1995] – P. Wrześniewski, Pojęcie złożoności w świetle teorii samoorganizujących się systemów, „Filozofia Nauki” (4) 1995, s. 131-146.
View in Google Scholar