Secularity as a background understanding. An outline of Charles Taylor’s standpoint (in Polish)

Main Article Content

Damian Barnat

Abstract

In this paper I present Charles Taylor’s innovative approach to the issue of secularity. Following José Casanova, I distinguish three layers of analysis: (a) the notion of secularity and secularization; (b) theories of secularization; and (c) secularism. In further discussion I point out three senses of secularity used by Taylor: (a) secularity as an emancipation of public spheres; (b) secularity as a decline in religious practice and belief; (c) secularity as a background understanding (or as conditions of belief). I concentrate particularly on the last dimension due to the fact that it reflects the originality of Taylor’s account. In the next stage the three elements which decide about the secular character of the background understanding are presented ("reflexivity", "the immanent frame", and "the decline of the transformation perspective"). Finally I try to point out the pros and cons of Taylor’s approach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Barnat, Damian. 2013. “Secularity As a Background Understanding. An Outline of Charles Taylor’s Standpoint (in Polish)”. Diametros, no. 36 (June):1-26. https://doi.org/10.13153/diam.36.2013.516.
Section
Articles
Author Biography

Damian Barnat, Jagiellonian University

Damian Barnat, PhD student Jagiellonian University Department of Philosophy ul. Grodzka 52 Pl-31-044 Kraków e-mail: damian.barnat@uj.edu.pl
Share |

References

Asad [2003] – T. Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford University Press, Stanford 2003.
View in Google Scholar

Bellah [2007] – R. Bellah, Secularism of a New Kind, „The Immanent Frame” 2007, dostępne na: http://blogs.ssrc.org/tif/2007/10/19/secularism-of-a-new-kind/ [12.04.2012].
View in Google Scholar

Berger [2005] – P. Berger, Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, przeł. W. Kurdziel, Nomos, Kraków 2005.
View in Google Scholar

Blumenberg [1983] – H. Blumenberg, The Legitimacy of the Modern Age, przekład i wstęp R.M. Wallace, MIT Press, Cambridge 1983.
View in Google Scholar

Bruce [1983] – S. Bruce, God is Dead. Secularization in the West, Blackwell, Oxford 2002.
View in Google Scholar

Calhoun [2010] – C. Calhoun, Rethinking Secularism, „The Hedgehog Review” (3) 2010, s. 35–48.
View in Google Scholar

Casanova [2004] – J. Casanova, Religia, europejskie tożsamości laickie, integracja, przeł. M. Pasicka, „Znak” (12) 2004, s. 18–39.
View in Google Scholar

Casanova [2005] – J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, przeł. T. Kunz, Nomos, Kraków 2005.
View in Google Scholar

Casanova [2008] – J. Casanova, Katolicyzm a sekularyzacja, przeł. M. Pasicka, „Znak” (10) 2008, s. 74–89.
View in Google Scholar

Casanova [2011] – J. Casanova, The Secular, Secularizations, Secularisms, [w:] Rethinking Secularism, (ed.) C. Calhoun, M. Juergensmeyer, J. VanAntwerpen, Oxford University Press, New York 2011, s. 54–74.
View in Google Scholar

Davie [2010] – G. Davie, Socjologia religii, przeł. R. Babińska, Nomos, Kraków 2010.
View in Google Scholar

Diggins [2007] – J.P. Diggins, The Godless Delusion, „New York Times Book Review” (16) 2007, dostępne na: http://www.nytimes.com/2007/12/16/books/review/ Diggins-t.html?pagewanted=all [11.07.2012].
View in Google Scholar

Dobbelaere [2008] – K. Dobbelaere, Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy, przeł. R. Babińska, Nomos, Kraków 2008.
View in Google Scholar

Dreyfus [1991] – H. Dreyfus, Being in the World. A Commentary on Heidegger’s Being and Time, MIT Press, Cambridge 1991.
View in Google Scholar

Drwięga [2010] – M. Drwięga, Świecka epoka a koniec religii, „Znak” (10) 2010, s. 13–19.
View in Google Scholar

Durkheim [1990] – E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, przeł. A. Zadrożyńska, PWN, Warszawa 1990.
View in Google Scholar

Febvre [1982] – L. Febvre, The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century. The Religion of Rabelais, Harvard University Press, Cambridge 1982.
View in Google Scholar

Flis [2003] – A. Flis, Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, Nomos, Kraków 2003.
View in Google Scholar

Heelas [1996] – P. Heelas, The New Age Movement, Blackwell, Oxford 1996.
View in Google Scholar

Heidegger [2005] – M. Heidegger, Bycie i czas, przeł., przedmową i przypisami opatrzył B. Baran, PWN, Warszawa 2005.
View in Google Scholar

James [1996] – W. James, Prawo do wiary, przeł. A. Grobler; W. Galewicz, Wprowadzenie: Williama Jamesa spór z agnostycyzmem, Znak, Kraków 1996.
View in Google Scholar

Karas [2002] – M. Karas, Definicja religii. Studia i szkice, FHG Tondera, Kraków 2002.
View in Google Scholar

Kopaliński [1999] – W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. XXV popr. i uzup., Muza SA, Warszawa 1999.
View in Google Scholar

Kuniński [2006] – M. Kuniński, O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym. Zebrane eseje i szkice, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2006.
View in Google Scholar

Larmore [2008] – Ch. Larmore, How Much Can We Stand?, „New Republic” (9) 2008, dostępne na: http://www.tnr.com/article/books/how-much-can-we-stand [11.07.2012].
View in Google Scholar

Lovejoy [1999] – A.O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu, przeł. A. Przybysławski, KR, Warszawa 1999.
View in Google Scholar

Löwith [2002] – K. Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesłanki filozofii dziejów, przeł. J. Marzęcki, Antyk, Kęty 2002.
View in Google Scholar

Marody [2002] – M. Marody, Przemiany religijności Polaków, [w:] Polacy wśród Europejczyków, (red.) A. Jasińska-Kania, M. Marody, Scholar, Warszawa 2002, s. 146–167.
View in Google Scholar

Milbank [1993] – J. Milbank, Theology and Social Theory. Beyond Secular Reason, Blackwell, Oxford 1993.
View in Google Scholar

Norris, Inglehart [2006] – P. Norris, R. Inglehart, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, przeł. R. Babińska, Nomos, Kraków 2006.
View in Google Scholar

Nowak [2008] – W.M. Nowak, Charles Taylor o religii i humanizmie wyłącznym w warunkach nowoczesności, „Teki Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” t. III, 2008, s. 95–106.
View in Google Scholar

Polanyi [1966] – M. Polanyi, The Tacit Dimension, Doubleday, Garden City 1966.
View in Google Scholar

Robbins [2009] – B. Robbins, Disenchanted, „n+1” (4) 2009, dostępne na: http://nplusonemag.com/disenchanted [11.07.2012].
View in Google Scholar

Robertson [2003] – R. Robertson, Główne zagadnienia analizy religii, przeł. B. Kruppik, [w:] Socjologia religii. Antologia tekstów, wybór i wprow. W. Piwowarski, Nomos, Kraków 2003, s. 154–181.
View in Google Scholar

Searle [1999] – J.R. Searle, Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, przeł. D. Cieśla, Wydawnictwo Cis oraz W.A.B., Warszawa 1999.
View in Google Scholar

Sheenan [2010] – J. Sheenan, When Was Disenchantment? History and the Secular Age, [w:] Varieties of Secularism in a Secular Age, (ed.) M. Warner, J. VanAntwerpen, C. Calhoun, Harvard University Press, Cambridge 2010, s. 217–242.
View in Google Scholar

Sondel [2005] – J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Universitas, Kraków 2005.
View in Google Scholar

Stark, Glock [2003] – R. Stark, Ch.Y. Glock, Wymiary zaangażowania religijnego, przeł. B. Kruppik, [w:] Socjologia religii. Antologia tekstów, wybór i wprow. W. Piwowarski, Nomos, Kraków 2003, s. 182–187.
View in Google Scholar

Storey [2009] – D. Storey, Charles Taylor’s A Secular Age. Breaking the Spell of the Immanent Frame, [w:] Rethinking Secularization. Philosophy and the Prophecy of a Secular Age, (ed.) H. de Vriese, G. Gabor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2009, s. 177–208.
View in Google Scholar

Taylor [1999] – Ch. Taylor, Concluding Reflections and Comments, [w:] idem, A Catholic Modernity?, Oxford University Press, New York 1999, s. 105–124.
View in Google Scholar

Taylor [2001] – Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekł. zbiorowy, oprac. nauk. T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson, PWN, Warszawa 2001.
View in Google Scholar

Taylor [2002] – Ch. Taylor, Oblicza religii dzisiaj, przeł. A. Lipszyc, przekład przejrzał Ł. Tischner, Znak 2002.
View in Google Scholar

Taylor [2003] – Ch. Taylor, Katolicka nowoczesność?, przeł. A. Pawelec, „Znak” (12) 2003, s. 17–46.
View in Google Scholar

Taylor [2004] – Ch. Taylor, Moralna topografia jaźni, przeł. P. Rymarczyk, T. Szubka, [w:] Komunitarianie. Wybór tekstów, (red.) P. Śpiewak, Aletheia, Warszawa 2004, s. 237–262.
View in Google Scholar

Taylor [2007] – Ch. Taylor, A Secular Age, Harvard University Press, Cambridge 2007.
View in Google Scholar

Taylor [2010a] – Ch. Taylor, Afterword. Apologia pro Libro suo, [w:] Varieties of Secularism in a Secular Age, (ed.) M. Warner, J. VanAntwerpen, C. Calhoun, Harvard University Press, Cambridge 2010, s. 300–321.
View in Google Scholar

Taylor [2010b] – Ch. Taylor, Nowoczesne imaginaria społeczne, przeł. A. Puchejda, K. Szymaniak, Znak, Kraków 2010.
View in Google Scholar

Taylor [2010c] – Ch. Taylor, Świecka epoka i różne ścieżki wiary, przeł. A. Pawelec, „Znak” (10) 2010, s. 20–29.
View in Google Scholar

Taylor, Maclure [2011a] – Ch. Taylor, J. Maclure, Secularism and Freedom of Conscience, Harvard University Press, Harvard 2011.
View in Google Scholar

Taylor [2011b] – Ch. Taylor, Western Secularity, [w:] Rethinking Secularism, (ed.) C. Calhoun, M. Juergensmeyer, J. VanAntwerpen, Oxford University Press, New York 2011, s. 31–53.
View in Google Scholar

Wallace [1981] – R.M. Wallace, Progress, Secularization and Modernity. The Löwith-Blumenberg Debate, „New German Critique” (22) 1981, s. 63–79.
View in Google Scholar

Warner, VanAntwerpen, Calhoun [2010] – M. Warner, J. VanAntwerpen, C. Calhoun, Editor’s Introduction, [w:] Varieties of Secularism in a Secular Age, (ed.) M. Warner, J. VanAntwerpen, C. Calhoun, Harvard University Press, Cambridge 2010, s. 1–31.
View in Google Scholar

Wittgenstein [2000] – L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł., wstępem poprzedził i przypisami opatrzył B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000.
View in Google Scholar

Wittgenstein [2001] – L. Wittgenstein, O pewności, przeł. i posłowiem opatrzył B. Chwedeńczuk, KR, Warszawa 2001.
View in Google Scholar

Woźniak [2010] – R. J. Woźniak, Sekularyzm i zanikająca transcendencja, „Znak” (10) 2010, s. 65–73.
View in Google Scholar

Wright [2001] – G.H. Wright, Posłowie: Wittgenstein o pewności, przeł. M. Szczubiałka, [w:] L. Wittgenstein, O pewności, przeł. i posłowiem opatrzył B. Chwedeńczuk, KR, Warszawa 2001, s. 115–135.
View in Google Scholar

Yinger [2003] – M.J. Yinger, Funkcjonalne i konfliktowe modele społeczeństwa. Perspektywa badawcza, tłum. B. Kruppik, [w:] Socjologia religii. Antologia tekstów, (red.) W. Piwowarski, Nomos, Kraków 2003, s. 69–88.
View in Google Scholar

Zielińska [2008] – K. Zielińska, Wstęp:Sekularyzacja według Karela Dobbelaere’a, [w:] K. Dobbelaere, Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy, przeł. R. Babińska, Nomos, Kraków 2008, s. 9–23.
View in Google Scholar

Zielińska [2009] – K. Zielińska, Spory wokół teorii sekularyzacji, Nomos, Kraków 2009.
View in Google Scholar