Truth as correspondence in late Wittgenstein’s philosophy (in Polish)

Main Article Content

Bartosz Kaluziński

Abstract

This article is a reconstruction of late Wittgenstein’s views on the notion of truth, found in the Philosophical Investigations and On certainty. I attempt to classify Wittgenstein’s theory of truth. I reject interpretations of Wittgenstein as an advocate of either the coherence or the deflationary theory of truth. My main thesis is that Wittgenstein’s thought can be understood as a form of the correspondence theory of truth, but his understanding of correspondence and reality is very distinct from that of the traditional realist interpretation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kaluziński, Bartosz. 2012. “Truth As Correspondence in Late Wittgenstein’s Philosophy (in Polish)”. Diametros, no. 33 (September):20-39. https://doi.org/10.13153/diam.33.2012.488.
Section
Articles
Author Biography

Bartosz Kaluziński, Instytut Filozofii UAM

Bartosz Kaluziński, M.A. Adam Mickiewicz University Department of Philosophy ul. Szamarzewskiego 89c Pl-60-568 Poznań e-mail: bartosz.kaluzinski@wp.pl
Share |

References

Batóg [2003] – T. Batóg, Podstawy logiki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.

Conant [2010] – J. Conant, A Development in Wittgenstein's Conception of Philosophy: From “The Method” to Methods, [w:] In Sprachspiele verstricht – oder: Wie man der Fliege den Ausweg zeigt, red. S. Tolksdorf i H. Tetens, De Gruyter, Berlin 2010.

Conant [2011] – J. Conant, Wittgestein's Methods, [w:] The Oxford Handbook of Wittgenstein, red. O. Kuusela i Marie McGinn, Oxford University Press, Oxford 2011.

Ellenbogen [2003] – S. Ellenbogen, Wittgenstein’s Account of Truth, State University of New York Press, Albany 2003.

Glock [2001] – H.-J. Glock, Słownik wittgensteinowski, tłum. M. Hernik i M. Szczubiałka, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 2001.

Pitcher [1964] – G. Pitcher, The Philosophy of Wittgenstein, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs-New Jersey 1964.

Pritchard [2005] – D. Pritchard, Wittgenstein’s On Certainty and contemporary antiscepticism, [w:] Forthcoming in Investigating On Certainty: Essays on Wittgenstein’s Last Work, red. D. Moyal-Sharrock i W.H. Brenner, Palgrave Macmillan, Londyn 2005.

Schlick [1918] – M. Schlick, Allgemeine Erkenntnislehre, Juhus Springer, Berlin, 1918.

Szubka [2000] – T. Szubka, Minimalistyczne a korespondencyjne teorie prawdy, [w:] Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, red. J. Hartman, Aureus, Kraków 2000.

Szubka [2001] – T. Szubka, Antyrealizm semantyczny. Studium analityczne, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.

Szubka [2009] – T. Szubka, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

Wieczorek [2005] – R. Wieczorek, Antyrealizm: wybrane odmiany i ich konsekwencje epistemologiczne, Uniwersytet Warszawski. Wydział Filozofii i Socjologii, Warszawa 2005.

Wittgenstein [2005] – L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Wittgenstein [1999] – L. Wittgenstein, Kartki, tłum. S. Lisiecka, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.

Wittgenstein [1993] – L. Wittgenstein, O pewności, tłum. W. Sady i M. Sady, Fundacja Aletheia, Warszawa 1993.

Woleński, Simons [1989] – J. Woleński, P. Simmons, De Veritate: Austro-Polish Contributions to the Theory of Truth from Brentano to Tarski, [w:] The Lvov-Warsaw School and the Vienna Circle, red. K. Szaniawski, Kluwers Academic Publishers, Dordrecht 1989.

Woleński [1993] – J. Woleński, Metamatematyka a epistemologia, PWN, Warszawa 1993.

Woleński [2007] – J. Woleński, Epistemologia: poznanie, prawda, wiedza, realizm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Wolniewicz [1968] – B. Wolniewicz, Fakty i rzeczy, PWN, Warszawa 1968.

Most read articles by the same author(s)