The biological aspects of Chomsky's theory of linguistic ability

Main Article Content

Piotr Wołkowski

Abstract

According to Chomsky linguistics should be treated as an empirical science. The foundations of language, if it is considered as a discrete and infinite communication tool, are provided by the specifically human biological system described by Chomsky as the faculty of language in the narrow sense. The faculty of language in the broad sense, on the other hand, embraces all the mechanisms that take a part in language production but are not exclusively human. The properties of language are a starting point for the discussion of the biological aspects of Chomsky's theory. Subsequently, I describe the theory of universal grammar. After that, issues of the language organ, the modular character of the mind, and the narrow and broad senses of the theory of the faculty of language are introduced. Next, I present all the requirements proposed by Chomsky that should be fulfilled by linguistics if it is to be considered an empirical science. Finally, I summarize the relationships between the language organ, universal grammar, and natural language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wołkowski, Piotr. 2010. “The Biological Aspects of Chomsky’s Theory of Linguistic Ability”. Diametros, no. 23 (March):145-61. https://doi.org/10.13153/diam.23.2010.386.
Section
Other articles
Share |

References

Chomsky [1956] – N. Chomsky, Three models for the description of language, „I.R.E. Transactions on Information Theory” (IT-2) 1956, s. 113-124.
View in Google Scholar

Chomsky [1977] – N. Chomsky, Nowy przyczynek do teorii idei wrodzonych, tłum. U. Niklas, [w:] Lingwistyka a filozofia. Współczesny spór o filozoficzne założenia teorii języka, red. B. Stanosz, PWN, Warszawa 1977, s. 257-269.
View in Google Scholar

Chomsky [1981] – N. Chomsky, Knowledge of Language: Its Elements and Origins, „Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences” (295) 1981, s. 223-234.
View in Google Scholar

Chomsky [1982] – N. Chomsky, Zagadnienia teorii składni, tłum. I. Jakubczak, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1982.
View in Google Scholar

Chomsky [1986] – N. Chomsky, Knowldge of Language. Its Nature, Origin and Use, Praeger Publishers, New York 1986.
View in Google Scholar

Chomsky [1988] – N. Chomsky, Language and Problems of Knowledge, MIT Press, Cambridge, Mass. 1988.
View in Google Scholar

Chomsky [1996] – N. Chomsky, Spojrzenie w przyszłość: perspektywy badań nad ludzkim umysłem, tłum. A. Graff, [w:] Noama Chomsky'ego próba rewolucji naukowej. Tom 2: Generatywny program badań nad ludzkim umysłem, red. K. Rosner, IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 73-103.
View in Google Scholar

Chomsky [2000a] – N. Chomsky, Linguistics and Brain Science, [w:] Image, Language and Brain, eds. A Marantz, Y. Miyashita, W. O'Neil, The MIT Press, 2000, s. 13-28.
View in Google Scholar

Chomsky [2000b] – N. Chomsky, New Horizons in the Study of Language and Mind, Cambridge University Press, Cambridge, UK 2000.
View in Google Scholar

Chomsky [2005] – N. Chomsky, O naturze i języku, tłum. J. Lang, Axis, Poznań 2005.
View in Google Scholar

Fitch, Hauser, Chomsky [2005] – W.T. Fitch, M.D. Hauser, N. Chomsky, The evolution of the language faculty: Clarifications and implications, „Cognition” (97) 2005, s. 179-210.
View in Google Scholar

Hauser, Chomsky, Fitch [2002] – M.D. Hauser, N. Chomsky, W.T. Fitch, The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve?, „Science” (298) 2002, s. 1569-1579.
View in Google Scholar

Humboldt [2002] – W. von Humboldt, O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, tłum. E.M. Kowalska, PWN, Warszawa 2002.
View in Google Scholar

Jablonka, Lamb [2005] – E. Jablonka, M.J. Lamb, Evolution in Four Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life, The Mit Press, Cam- bridge, Mass., London, UK 2005.
View in Google Scholar

Kowalska [2002] – E.M. Kowalska, Słowo wstępne, [w:] W. von Humboldt, O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, tłum. E.M. Kowalska, PWN, Warszawa 2002, s. vii-xlii.
View in Google Scholar

Lyons [1998] – J. Lyons, Chomsky, tłum. B. Stanosz, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Moore, Carling [1996] – T. Moore, C. Carling, Chomsky: jednomyślność i kontrowersje – wprowadzenie, tłum. G. Śpiewak, [w:] Noama Chomsky'ego próba rewolucji naukowej, Tom 2: Generatywny program badań nad ludzkim umysłem, red. K. Rosner, IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 107-134.
View in Google Scholar

Pinker [2002] – S. Pinker, Rules of Language, „Science, New Series” (253) 1991, s. 530-535.
View in Google Scholar

Rosner [1995a] – K. Rosner (red.), Noama Chomsky'ego próba rewolucji naukowej, Tom 1: Język i jego nabywanie, IFiS PAN, Warszawa 1995.
View in Google Scholar

Rosner [1995b] – K. Rosner, Teoria języka i umysłu ludzkiego Noama Chomsky'ego i jej interdyscyplinarna doniosłość, [w:] Noama Chomsky'ego próba rewolucji naukowej, Tom 1: Język i jego nabywanie, red. K. Rosner, IFiS PAN, Warszawa 1995, s.
View in Google Scholar

Rosner [1996] – K. Rosner (red.), Noama Chomsky'ego próba rewolucji naukowej, Tom 2: Generatywny program badań nad ludzkim umysłem, IFiS PAN, Warszawa 1996.
View in Google Scholar

Sadowski [2001] – B. Sadowski, Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PAN, Warszawa 2001.
View in Google Scholar

Salkie [1996] – R. Salkie, Gramatyka rdzeniowa i peryferie, tłum. J. Szafrański, [w:] Noama Chomsky'ego próba rewolucji naukowej, Tom 2: Generatywny program badań nad ludzkim umysłem, red. K. Rosner, IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 135-148.
View in Google Scholar

Shaff [1972] – A. Shaff, Gramatyka generatywna a koncepcja idei wrodzonych, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
View in Google Scholar

Searle [2006] – J. Searle, What is Language: Some Preliminary Remarks, 2006, s. 1-33, dostępne na: http://www.pts.edu.pl/31915/index.html.
View in Google Scholar

Stanosz [1977] – B. Stanosz (red.), Lingwistyka a filozofia. Współczesny spór o filozoficzne założenia teorii języka, PWN, Warszawa 1977.
View in Google Scholar

Most read articles by the same author(s)