Remarks on progress in philosophy

Main Article Content

Alicja Pietras

Abstract

The article is a reflection on a question that is raised from time to time, both among philosophers and others: Is there progress in the development of philosophical thought? The purpose of the article is not to provide an unambiguous answer to this question, but rather to consider common views on the subject, which result from initially accepting assumptions, often unwarranted, on such issues as the essence of progress in science, the understanding the history of philosophy, or the essence of philosophical inquiry.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pietras, Alicja. 2009. “Remarks on Progress in Philosophy”. Diametros, no. 22 (December):160-71. https://doi.org/10.13153/diam.22.2009.371.
Section
Other articles
Author Biography

Alicja Pietras

Alicja Pietras, dr, pracę doktorską zatytułowaną Postneokantowskie projekty filozofii. Nicolai Hartmann i Martin Heidegger napisała w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja J. Norasa, obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Share |

References

Cassirer [2006] – E. Cassirer, O teorii względności Einsteina. Studium z teorii poznania, tłum. P. Parszutowicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2006.
View in Google Scholar

Cassirer [1990] – E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, Dritter Teil: Phänomenologie der Erkenntnis, Darmstadt 1990.
View in Google Scholar

Einstein [1917] – A . Einsten, Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, Braunschweig 1917.
View in Google Scholar

Hartmann [1994a] – N. Hartmann, Myśli filozoficzna i jej historia, [w:] N. Hartmann, Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja, tłum. J. Garewicz, „Comer”, Toruń 1994.
View in Google Scholar

Hartmann [1994b] – N. Hartmann, Systematyczna autoprezentacja, [w:] N. Hartmann, Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja, tłum. J. Garewicz, „Comer”, Toruń 1994.
View in Google Scholar

Hegel [1994] – G. W. F. Hegel, Wykłady z historii filozofii, tłum. Ś. F. Nowicki, PWN, Warszawa 1994, tom I.
View in Google Scholar

Heller [1974] – M. Heller, Mały traktat o metodzie, „Znak” (236) 1974.
View in Google Scholar

Kant [2003] – I. Kant, Encyklopedia filozoficzna wraz z wyborem uwag o metafizyce i listów z lat 1769-1781, tłum. A . Banaszkiewicz, „Aureus”, Kraków 2003.
View in Google Scholar

Kubok [2002] – D. Kubok, Filozofia teoretyczna Kanta wobec założeń greckiej ontologii, [w:] Między kantyzmem a neokantyzmem, red. A. J. Noras, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
View in Google Scholar

Mączka [2001] – J. Mączka, Determinizm w fizyce według Joachima Metallmanna, „Kwartalnik filozoficzny”, Tom XXIX, Kraków 2001.
View in Google Scholar

Natorp [1912] – P. Natorp, Kant und die Marburger Schule, „Kant-Studien“ 17, Berlin 1912, s. 193-221.
View in Google Scholar

Platon [2002] – Platon, Parmenides, tłum. W. Witwicki, „Antyk”, Kęty 2002.
View in Google Scholar

Podsiad [2000] – A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, PAX, Warszawa 2000.
View in Google Scholar

Schnädelbach [2005] – H. Schnäledbach, Hegel. Wprowadzenie, tłum. A. J. Noras, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
View in Google Scholar