Remarks on progress in philosophy

Main Article Content

Alicja Pietras

Abstract

The article is a reflection on a question that is raised from time to time, both among philosophers and others: Is there progress in the development of philosophical thought? The purpose of the article is not to provide an unambiguous answer to this question, but rather to consider common views on the subject, which result from initially accepting assumptions, often unwarranted, on such issues as the essence of progress in science, the understanding the history of philosophy, or the essence of philosophical inquiry.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pietras, Alicja. 2009. “Remarks on Progress in Philosophy”. Diametros, no. 22 (December):160-71. https://doi.org/10.13153/diam.22.2009.371.
Section
Other articles
Author Biography

Alicja Pietras

Alicja Pietras, dr, pracę doktorską zatytułowaną Postneokantowskie projekty filozofii. Nicolai Hartmann i Martin Heidegger napisała w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja J. Norasa, obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Share |

References

Cassirer [2006] – E. Cassirer, O teorii względności Einsteina. Studium z teorii poznania, tłum. P. Parszutowicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2006.

Cassirer [1990] – E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, Dritter Teil: Phänomenologie der Erkenntnis, Darmstadt 1990.

Einstein [1917] – A . Einsten, Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, Braunschweig 1917.

Hartmann [1994a] – N. Hartmann, Myśli filozoficzna i jej historia, [w:] N. Hartmann, Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja, tłum. J. Garewicz, „Comer”, Toruń 1994.

Hartmann [1994b] – N. Hartmann, Systematyczna autoprezentacja, [w:] N. Hartmann, Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja, tłum. J. Garewicz, „Comer”, Toruń 1994.

Hegel [1994] – G. W. F. Hegel, Wykłady z historii filozofii, tłum. Ś. F. Nowicki, PWN, Warszawa 1994, tom I.

Heller [1974] – M. Heller, Mały traktat o metodzie, „Znak” (236) 1974.

Kant [2003] – I. Kant, Encyklopedia filozoficzna wraz z wyborem uwag o metafizyce i listów z lat 1769-1781, tłum. A . Banaszkiewicz, „Aureus”, Kraków 2003.

Kubok [2002] – D. Kubok, Filozofia teoretyczna Kanta wobec założeń greckiej ontologii, [w:] Między kantyzmem a neokantyzmem, red. A. J. Noras, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.

Mączka [2001] – J. Mączka, Determinizm w fizyce według Joachima Metallmanna, „Kwartalnik filozoficzny”, Tom XXIX, Kraków 2001.

Natorp [1912] – P. Natorp, Kant und die Marburger Schule, „Kant-Studien“ 17, Berlin 1912, s. 193-221.

Platon [2002] – Platon, Parmenides, tłum. W. Witwicki, „Antyk”, Kęty 2002.

Podsiad [2000] – A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, PAX, Warszawa 2000.

Schnädelbach [2005] – H. Schnäledbach, Hegel. Wprowadzenie, tłum. A. J. Noras, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.