Leopold Hess i Maja Kittel o modalnym realizmie i nazwach własnych

Main Article Content

Piotr Warzoszczak

Abstract

Polemika z tekstem: Leopold Hess, Maja Kittel, Modalny realizm raz jeszcze, Diametros 17

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Warzoszczak, Piotr. 2008. “Leopold Hess I Maja Kittel O Modalnym Realizmie I Nazwach własnych”. Diametros, no. 18 (December):104-22. https://doi.org/10.13153/diam.18.2008.323.
Section
Polemics
Author Biography

Piotr Warzoszczak

Piotr Warzoszczak - student piątego roku filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim, magistrant prof. US dr. hab. Tadeusza Szubki, główny przedmiot zainteresowań to zagadnienia skupione wokół redukcyjnych teorii modalności i filozofii Rudolfa Carnapa
Share |

References

Bricker [2008] – Ph. Bricker, Concrete Possible Worlds, [w:] Th. Sider, J. Hawthorne i D. W. Zimmerman (red.), Contemporary Debates in Metaphysics, Blackwell, Oxford, s. 111- 134.

Divers [1999] – J. Divers, Modal Fictionalism Result, „Noûs” (33) 1999: 317-346.

Divers [2007] – J. Divers, Quinean Skepticism About De Re Modality After David Lewis, „European Journal of Philosophy” (15) 2007: 40-62.

Grygianiec [2007] – M. Grygianiec, Identyczność i trwanie. Studium ontologiczne, Semper, Warszawa 2007.

Hess i Kittel [2008] – L. Hess, M. Kittel, Modalny realizm i nazwy własne raz jeszcze, „Diametros” (17) 2008: 96-101.

Kneale [1962] – W. Kneale, Modality De Dicto and De Re, [w:] E. Nagel, P. Suppes, A. Tarski (red.), Logic, Methodology and Philosophy of Science, Stanford University Press, Stanford 1962, s. 622-633.

Lewis [1968] – D. Lewis, Counterpart Theory and Quantified Modal Logic, „The Journal of Philosophy” (65) 1968: 113-126.

Lewis [1973] – D. Lewis, Counterfactuals, Basil Blackwell, Oxford 1973.

Lewis [1983] – D. Lewis, Postcripts to «Counterpart Theory and Quantified Modal Logic», [w:] D. Lewis, Philosophical Papers, vol. I, Oxford University Press, Oxford 1983, s. 39-46.

Lewis [1986] – D. Lewis, On the Plurality of Worlds, Basil Blackwell Publishing, Oxford 1986.

Peacocke [1978] – C. Peacocke, Necessity and Truth Theories, „Journal of Philosophical Logic” (7) 1978: 473-500.

Plantinga [1974] – A. Plantinga, The Nature of Necessity, Clarendon Press, Oxford 1974.

Quine [2000] – W. V. O. Quine, Oznaczanie i modalność, [w:] W. V. O. Quine, Z punktu widzenia logiki, tłum. B. Stanosz, Aletheia, Warszawa 2000, s. 171-193.

Taylor [2003] – B. Taylor, Transworld Similarity and Transworld Relief, [w:] F. Jackson, G. Priest (red.), Lewisian Themes. The Philosophy of David K. Lewis, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 245-257.

Warzoszczak [2008] – P. Warzoszczak, Modalny realizm i nazwy własne, „Diametros” (15) 2008: 74-93.

Weatherson [2006] – B. Weatherson, Instrinsic vs. Extrinsic Properties, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2006 Edition), E. N. Zalta (red.), URL = http://plato.stanford.edu/entries/intrinsic-extrinsic/

Most read articles by the same author(s)