The concept of the monad according to Leibniz and Kant

Main Article Content

Janusz Sytnik-Czetwertyński

Abstract

In his precritical period Kant made numerous attempts to overcome the Cartesian body-soul dilemma. In his Thoughts on the true estimation of living forces, he presents a theory of quasi-material particles which are sources of attractive and repulsive forces. Since these particles do not come into direct contact with one another, their external interactions require mediation. In A brief outline of some meditation on fire Kant identifies the properties of this mediating factor. This leads him to introduces the concept of the ether, whose properties are identical with those of the matter of fire. It is only in his Physical monadology that Kant defines simple particles. In this work he proposes a substantive solution, which is definitive proof of his abandonment of the classical approach and his introduction of a new kind of being, the psychophysical monad. The most important task of the Physical monadology is to ground the connection between metaphysics and geometry. Kant's idea of the monad is both Leibnizian and in opposition to the latter's notion. Kant's monads possess not only different properties, but above all they enter into direct contact with one another. It is worth comparing these two notions to trace the development of one of the most interesting modern philosophical ideas, that of the monad.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sytnik-Czetwertyński, Janusz. 2008. “The Concept of the Monad According to Leibniz and Kant”. Diametros, no. 15 (March):38-56. https://doi.org/10.13153/diam.15.2008.292.
Section
Articles
Author Biography

Janusz Sytnik-Czetwertyński

Janusz Sytnik-Czetwertyński, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Pracę doktorską pod tytułem Podstawy monadyzmu. Studium porównawcze z metafizyki, napisaną pod kierunkiem wybitnego polskiego uczonego prof. dr hab. Jerzego Perzanowskiego, obronił na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Filozoficzne zainteresowania autora koncentrują się głównie na styku metafizyki i filozofii przyrody. Wielką pasją pozostaje również mistyka. Sytnik-Czetwertyński jest autorem książek Metafizyczne Zasady Wszechświata, Metafizyka Isaaca Newtona wraz z wyborem pism, Od filozofii do teologii. Rozważania o wartościach, oraz innych publikacji naukowych głównie z zakresu metafizyki. Jego prace ukazują się w Ruchu Filozoficznym, Forum Philosophicum, Rocznikach Filozoficznych Ignatianum, Kwartalniku Filozoficznym oraz w czasopismach zagranicznych.
Share |

References

Boscovich [1922] – R.J. Boscovich, Theoria philosophiae naturalis, transl. R. Steward, New York 1922.

Broad [1975] – C.D. Broad, Leibniz. An Introduction, Cambridge 1975.

Ćuljak [1922] – Z. Ćuljak, Nastanak Boskoviceve filozofije prostora i vremena, Zagreb 1922.

Dadic [1990] – Ź. Dadic, Ruder Boskovic, Zagreb 1990.

Descartes [1960] – R. Descartes, Zasady Filozofii, tłum. I. Dąmbska, Warszawa 1960.

Gill [1941] – H.V. Gill, Roger Boscovich, S.J. (1711-1787) forerunner of modern physical theories, Dublin 1941.

Grotowski [1932] – M. Grotowski, Newton, Poznań 1932.

Hall, Hall [1962] – A.R. Hall, M.B. Hall, Unpublished Scientific Papers of Newton, London 1962.

Ingarden [1987] – R.W. Ingarden, Spór o istnienie świata, tłum. D. Gierulanka, Warszawa 1987.

Kant [1938a] – I. Kant, Meditations of fire, transl. L. Beck, w: American University Series V, Philosophy, vol. 9, New York 1938.

Kant [1938b] – I. Kant, Physical Monadology, transl. L. Beck, w: American University Series V, Philosophy, vol. 9, New York 1938.

Kant [2000] – I. Kant, Pisma przedkrytyczne, tłum. J. Domański, Toruń 2000.

Koch [1934] – L. Koch, Jesuiten Lexikon. Die Gesellschaft Jesu einst and jetzt. Padenborn 1934.

Leibniz [1969] – G.W. Leibniz, Wyznanie wiary filozofa, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1969.

Leibniz [1988] – G.W. Leibniz, Korespondencja z Antoine’em Arnauldem, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1988.

Leibniz [1994] – G.W. Leibniz, Pisma z teologii mistycznej, red. J. Perzanowski, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1994.

Leibniz [1995] – G.W. Leibniz, Główne pisma metafizyczne, tłum. S. Cichowicz i J. Domański, Toruń 1995.

Leibniz [1999] – G.W. Leibniz, Pisma z metafizyki natury, tłum. M. Olszewski i K. Krauze–Błachowicz, Toruń 1999.

Macan [1987] – I. Macan, The Philosophy of science of Ruñer Boskovic: proceedings of the symposium of the Institute of Philosophy and Theology, ed. I. Macan, Zagreb, New York 1987.

Marković [1950] – Z. Marković, Grada za źivot i rad RudŜera Boskovića, Zagreb 1950.

Markovic [1968] – Z. Marković, Rude Bosković, Zagreb 1968.

Mates [1986] – B. Mates, The Philosophy of Leibniz. Metaphysic and Language, New York 1986.

Nedeljkovic [1966] – D. Nedeljkovic Kretanje i relativnost u Boskovicevom „novom svetu”, Cambridge 1966.

Newton [1721] – I. Newton, Optics, London 1721.

Newton [1726] – I. Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ed. E. Halley, London 1726.

Petranović [1969] – B. Petranović, A Boscovich’s Theory of nature, Beograd 1969.

Petrović [1888] – D. Petrović, Źivot i ocjena djela Rugjera Josipa Bośkovića, Zagreb 1888.

Perzanowski [1988] – J. Perzanowski, Byt, w: „Studia filozoficzne”, nr 6–7, Warszawa 1988.

Perzanowski [1994] – J. Perzanowski, Teofilozofia Leibniza, w: G.W. Leibniz, Pisma z teologii mistycznej, red. J. Perzanowski, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1994.

Perzanowski [2004] – J. Perzanowski, Protofizyka, tekst niepublikowany.

Stipanic [1984] – E. Stipanic, Ruder Boskovic, Dećje novine, Beograd 1984.

Stróżewski [2004] – W. Stróżewski, Ontologia, Kraków 2004.

Weyl [1997] – H. Weyl, Symetria, Warszawa 1997.

White [1961] – L.L. White, Roger Josip Boscovich S.J., 1711-1787: studies of his life and work on the 250th anniversary of his birth, London 1961.

Witkiewicz [1974-78] – S.I. Witkiewicz, Pisma filozoficzne i estetyczne, Warszawa 1974-78.

Witkiewicz [2002a] – S.I. Witkiewicz, Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia, Warszawa 2002.

Witkiewicz [2002b] – S.I. Witkiewicz, Spór o monadyzm. Dwugłos polemiczny z Janem Leszczyńskim, Warszawa 2002.

Zenko [1983] – F. Zenko, Aristotelizam od Petrica do Boskovica: ogledi o starijoj hrvatskoj filozofiji, Zagreb 1983.

Most read articles by the same author(s)