Are tropes the exclusive possession of the theory of tropes?

Main Article Content

Paweł Rojek

Abstract

The category of trope, i.e. an individual property, usually functions in theories that reject the existence of universals. It may, however, be argued that the acknowledgment of properties as individual need not entail the rejection of universals. It merely requires the rejection of a certain fairly extreme realist position. The existence of tropes can be reconciled with the position of determinative realism and with the theory of concrete universals.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rojek, Paweł. 2007. “Are Tropes the Exclusive Possession of the Theory of Tropes?”. Diametros, no. 12 (June):76-93. https://doi.org/10.13153/diam.12.2007.276.
Section
Articles
Author Biography

Paweł Rojek

Paweł Rojek - doktorant filozofii w Instytucie Filozofii UJ, przygotowuje rozprawę dotyczącą uniwersaliów. Publikował artykuły, przekłady i recenzje m.in. w „Principiach”, „Kwartalniku Filozoficznym” i „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”. Zajmuje się ontologią, filozofią logiczną i filozofią rosyjską. Jest też Stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Stypendium Krajowe na rok 2007).
Share |

References

Acton [1936] − H. B. Acton, The Theory of Concrete Universals (I), „Mind” (XLV) 1936, s. 417-431.

Acton [1937] − H. B. Acton, The Theory of Concrete Universals (II), „Mind” (XLVI) 1937, s. 1- 13.

Angelelli [1967] − I. Angelelli, Studies on Gottlob Frege and Traditional Philosophy, D. Reidel, Dordrecht 1967.

Armstrong [1989] − D.M. Armstrong, Universals. An Opinionated Introduction, Westerview Press, Boulder 1989.

Arystoteles [2003] − Arystoteles, Kategorie, tłum. K. Leśniak, w: Arystoteles, Dzieła wszyst- kie, t. 1, PWN, Warszawa 2003.

Bacon [1995] − J. Bacon, Universals and Property Instances: The Alphabet of Being, Blackwell, Cambridge 1995.

Bartoś [2006] − T. Bartoś, Metafizyczny pejzaż. Świat według Tomasza z Akwinu, Homini, Kraków 2006.

Bocheński [1938] − J. M. Bocheński, Powszechniki jako treści cech w filozofii św. Tomasza z Akwinu, „Przegląd Filozoficzny” (41) 1938, s. 136-149.

Bocheński [1956] − J. M. Bocheński, Zagadnienie powszechników, w: J. M. Bocheński, Logika i filozofia. Wybór pism, PWN, Warszawa 1993, s. 79-105.

Campbell [1990] − K. Campbell, Abstract Particulars, Blackwell, Cambridge 1990.

Daly [1997] − C. Daly, Tropes, w: Properties, red. D. H. Mellor, A. Oliver, Oxford University Press, Oxford 1997, s. 140-59.

Florenskij [1999] − P. A. Florenskij, Smysl idealizma. Metafizika roda i lika, w: Sočinienija w četyrech tomach, t. III (2), Mysl’, Moskva 1999, s. 68-144.

Gibała [2004] − Ł. Gibała, Czy tropy są przechodnie?, „Principia” (XXXIX) 2004, s. 115-126.

Iljenkow [1977] − E. Iljenkow, Dialektyka tego, co abstrakcyjne i tego, co konkretne, tłum. S. Jędrzejewski, w: Historia dialektyki marksistowskiej. Od powstania marksizmu do etapu leninowskiego, Książka i Wiedza, Warszawa 1977, s. 276-310.

Johnson [1921] − W. E. Johnson, Logic, t. I., Cambridge University Press, Cambridge 1921.

Krąpiec [2000] − M. A. Krąpiec, Byt i istota. Św. Tomasza „De ente et essentia” przekład i komentarz, RW KUL, Lublin 2000.

Levinson [1980] − J. Levinson, The Particularisation of Attributes, „Australasian Journal of Philosophy” (58) 1980, s. 102-115.

Łosski [2000] − N. O. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, tłum. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2000.

Maurin [2002] − A.-S. Maurin, If Tropes, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2002.

Moisiejew [2004] − W. I. Moisiejew, Ontologia Leśniewskiego i logika wszechjedności, tłum. P. Rojek, „Kwartalnik Filozoficzny” (t. XXXII, z. 1) 2004, s. 101-126.

Moreland [2001] − J. P. Moreland, Universals, Acumen, Chesham 2001.

Royce [1892] − J. Royce, „The Hegelian Theory of Universals”, w: J. Royce, The Spirit of Modern Philosophy, Mifflin&Co., Houghton 1892, s. 492-506.

Rojek [2007a] − P. Rojek, Review of A.-S. Maurin, If Tropes, „Polish Journal of Philosophy” (1) 2007, s. 151-154.

Rojek [2007b] − P. Rojek, Podobieństwa rodzinne i konkretne uniwersalia, „Filozofia Nauki” 2007, w druku.

Solov’ev [2000] − V. S. Solov’ev, Čtenija o Bogočelovečestve, Azbuka, Sankt-Peterburg 2000.

Szymura [1990] − J. Szymura, Relacje w perspektywie absolutnego monizmu F. H. Bradleya, Wydawnictwo UJ, Kraków 1990.

Williams [1997] − D. C. Williams, On the Elements of Being: I, w: Properties, red. D. H. Mel- lor, A. Oliver, Oxford University Press, Oxford 1997, s. 140-159.

Wittgenstein [2000] − L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000.

Wittgenstein [1998] − L. Wittgenstein, Niebieski i brązowy zeszyt, tłum. A. Lipszyc, Ł. Som- mer, Spacja, Warszawa 1998.

Wolniewicz [1968] − B. Wolniewicz, Pojęcie abstrakcji u Hegla i w marksizmie, w: B. Wolniewicz, Rzeczy i fakty. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina, PWN, Warszawa 1968.